Få andel i puljen på 50 millioner kroner til ladestandere i din andelsbolig- eller ejerforening

Den 1. november 2021 åbnede en ny pulje på hele 50 millioner kroner med ansøgningsfrist den 30. november 2021.

Af puljen på 50 millioner kroner, er 14,4 af dem afsat til andelsbolig- og ejerforeninger til medfinansiering af ladestandere til elbiler.


TILSKUDDET YDES TIL

Det er Bolig- og Planstyrelsen, der administrerer puljen, og myndigheden har offentliggjort, at den ikke prioriterer ansøgningerne efter først-til-mølle-princippet, men efter antallet af boliger i foreningen.

Derudover øges chancen for at opnå tilskud, hvis der på nuværende tidspunkt er langt til nærmeste ladestander.

Tilskud kan bruges til medfinansiering af 1 ladestander og til 1 ekstra ladestander pr. 20. bolig i foreningen.

Det betyder, at foreninger med mellem 20-39 boliger kan søge om to ladestandere, og foreninger mellem 40-59 boliger kan søge om 3 ladestandere, osv.


HVORFOR EN TILSKUDSPULJE TIL LADESTANDERE?

Noget tyder på, at danskerne vil køre i biler, der kører på strøm. Antallet af nyregistrerede el- og plug-in-hybridbiler er i hvert fald støt stigende i øjeblikket.

Ultimo september 2021 var der cirka 4.600 offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark. På trods af det seneste års stigning i antallet af ladestandere, er der fortsat mere end 1.000 danskere pr. offentlig tilgængelig ladestander i Danmark, og i takt med, at antallet af el- og hybridbiler stiger, er det nuværende antal ikke nok.

Et politisk tiltag om ny tilskudspulje til etablering af ladestandere er derfor vedtaget, og for boligforeninger er ansøgningsfristen til denne sat til 30. november 2021.


GRØNNERE OMSTILLING

Elbiler er efterhånden blevet så gode, at op imod 90 % af befolkningen vurderes at kunne få dækket deres kørselsbehov gennem denne biltype.

Der har i mange år været et fokus på omstilling af den danske transportsektor i forbindelse med reducering af vores klimabelastning.

Elbiler kører på el og er, set ud fra et klimasynspunkt, mere attraktive end diesel- og benzinbiler, der udleder mere CO2 ved kørsel. 

Af transportsektorens samlede energiforbrug står personbilerne for cirka halvdelen. En elbil udnytter energien langt bedre end en konventionel bil. Faktisk bruger en elbil mere end 80 procent af den energi, der puttes i batteriet til fremdrift, mens benzin- og dieselbiler alene bruger 20 %.

Regeringen har et mål om, at der skal være 1 million elbiler på de danske veje i 2030, men udbredelsen af elbiler hænger uløseligt sammen med udbredelsen af ladestandere. Derfor har et politisk flertal nu åbnet op for tilskudspuljen til medfinansiering af ladestandere i andelsbolig- og ejerforeninger.


ANSØG HER

Ansøgning til puljen åbnede 1. november 2021 og slutter 30. november 2021.

Du kan søge tilskud her.

Har du spørgsmål til ansøgningen og til etablering af ladestandere i foreningen generelt, er du meget velkommen til at kontakte foreningens kundechef.

Seneste nyheder

Del:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email