Nyt fordelagtigt forsikringssamarbejde

Vi har indgået et nyt og fordelagtigt samarbejde med Dansk System Assurance A/S.

Dansk System Assurance A/S er professionelle forsikringsmæglere for forenings- og investeringsejendomme.
Virksomheden har et indgående branchekendskab, og den fokuserer på kvalitetsløsninger med udgangspunkt i den enkelte ejendom.
Med dette samarbejde tilbyder vi, at jeres forsikringshåndtering fremadrettet bliver varetaget og behandlet et sted. Qua sin markedsposition har Dansk System Assurance A/S aftaler med samtlige anerkendte forsikringsselskaber, og det sikrer effektiv og retmæssig sagsbehandling af skadessager samt fordelagtige forsikringsvilkår i policer.

Vores samarbejde er til glæde for alle vores kunder. Det betyder, at fremadrettet vil alt skadeshåndtering helt automatisk, og uden ekstra omkostninger, blive varetaget af Dansk System Assurance A/S.
Derudover kan Dansk System Assurance A/S være behjælpelig med jeres ind- og gentegning af forsikringer med udgangspunkt i jeres ønsker og faktuelle behov. Prisen herfor fastsættes individuelt med udgangspunkt i ejendommens størrelse og skadeshistorik. Vores samarbejde gør, at Dansk System Assurance A/S kan varetage ydelsen til en fordelagtig pris, der er betydelig lavere end hvis vi eller I selv skulle sikre ind- og gentegning.
Vedlagt dette brev findes desuden en procesbeskrivelse, der beskriver, hvordan skadeshåndtering varetages af Dansk System Assurance A/S, og som fremadrettet skal følges.

Dansk System Assurance A/S kan kontaktes på mail dsa@systemassurance.dk og telefon 33 79 60 60.

Lyngbyvej 28, 2. tv. – 2100 København Ø – Telefon 35 35 43 00

Bemærk, at ovenstående ydelser ikke gælder for de kunder, der har en eksisterende aftale med en anden forsikringsmægler. Det betyder, at vores nye samarbejde ikke vil påvirke eller ændre ved eksisterende aftaleforhold.
For at kunne tilbyde jer de bedste vilkår, indgår vi løbende storkundeaftaler med en række af jeres typiske leverandører, herunder DSA. De økonomiske gevinster, som I måtte opnå gennem vores storkundeaftaler, deles ligeligt mellem os.
Samarbejdet med DSA er trådt i kraft, og har I spørgsmål til dette, er I altid velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Qvortrup

Del:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email