Nyt fordelagtigt forsikringssamarbejde

Vi har indgået et nyt og fordelagtigt samarbejde med Dansk System Assurance A/S.

Dansk System Assurance A/S er professionelle forsikringsmæglere for forenings- og investeringsejendomme.

Virksomheden har et indgående branchekendskab, og den fokuserer på kvalitetsløsninger med udgangspunkt i den enkelte ejendom.

Med vores samarbejde tilbyder vi, at vores kunders forsikringshåndtering fremadrettet bliver varetaget og behandlet et sted. Qua sin markedsposition har Dansk System Assurance A/S aftaler med samtlige anerkendte forsikringsselskaber, og det sikrer effektiv og retmæssig sagsbehandling af skadessager samt fordelagtige forsikringsvilkår i policer.

Vores samarbejde er til glæde for alle vores kunder. Det betyder, at fremadrettet vil alt skadeshåndtering helt automatisk, og uden ekstra omkostninger, blive varetaget af Dansk System Assurance A/S.

Derudover kan Dansk System Assurance A/S være behjælpelig med ind- og gentegning af forsikringer med udgangspunkt i specifikke ønsker og faktuelle behov. Prisen herfor fastsættes individuelt med udgangspunkt i ejendommens størrelse og skadeshistorik. Vores samarbejde gør, at Dansk System Assurance A/S kan varetage ydelsen til en fordelagtig pris, der er betydelig lavere end hvis vi eller I selv skulle sikre ind- og gentegning.

For altid at kunne tilbyde vores kunder de bedste vilkår, indgår vi løbende storkundeaftaler med en række typiske leverandører, herunder DSA.

Samarbejdet med DSA er trådt i kraft, og har I spørgsmål til dette, er I altid velkomne til at kontakte os.

Seneste nyheder

Del:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email