Hund i ejendommen

Menneskets bedste ven – hunden; De små, søde, firbenet kæledyr, der med logrende hale og store øjne, kan smelte de flestes hjerter.

Men hvordan er det nu lige med det at holde hund i ejendommen? 

Det gør vi dig klogere på herunder. 

 

 

Må du anskaffe dig en hund i ejendommen?

Det er ejendommens øverste reglementer, herunder vedtægt og husorden, der sætter de endegyldige rammer for, om du må anskaffe dig en hund i ejendommen.

Er der ikke angivet specifikke retningslinjer i ejendommens vedtægt eller husorden angående hundehold, må du som udgangspunkt gerne anskaffe dig en hund.  

Inden du anskaffer dig en hund, har du dog pligt til at sikre dig, at den ikke tilhører en af de forbudte racer. Ifølge Hundeloven, må du hverken eje eller avle de forbudte racer, og det er selvfølgelig vigtigt, at du overholder dette. Anskaffer du dig en forbudt race, skal den aflives i henhold til hundeloven.

Hund i ejendommen

Når vi taler om hundehold, skal vi selvfølgelig nævne ovennævnte hundelov. Hundeloven er et sæt nationale regler, der regulerer det ansvar og de forpligtelser, der følger med, når du vælger at anskaffe dig en hund, og derfor er det vigtigt, at du orienterer dig grundigt i denne.

Når du bliver hundeejer, er det dig, der har ansvaret for din hund. Det betyder også, at det er dig, der har ansvaret for, at både hundeloven og ejendommens reglementer til hver en tid overholdes.   

Som hundeejer, skal du ifølge hundeloven tegne en ansvarsforsikring, der dækker, hvis din hund forvolder skade på personer, dyr eller ejendele. På den måde er både du og eventuelle ofre sikrede.

Ifølge Hundeloven skal du registrere og mærke din hund, før den bliver otte uger. Det sker typisk hos dyrlægen, der er autoriseret til at udføre ID-mærker.

Derudover er det et krav, at din hund skal bære halsbånd med skilt, fra den er ca. 4 måneder. På skiltet skal dit navn og adresse fremgå, så andre altid er vidende om, hvem hundens ejer er.

Hund i ejendommen

Din hund må ikke løbe frit i byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., og som er åbne for almindelig færdsel.

Selvom du måtte have fuld kontrol over din hund, gælder reglen også for dig. Desuden bør snoren kunne gøres kort, så du til hver en tid kan holde hunden helt tæt ind til dig.

Man kunne fristes til at tro, at hunden må løbe uden snor i parker og skove, men det er altså ikke tilfældet.

Også her har du pligt til at holde din hund i snor. Bemærk dog, at der findes mere end 200 hundeskove i Danmark, hvor din hund må færdes frit.

Det er ejendommens øverste reglementer, der sætter rammerne for, om – og i givet fald – hvordan – du må lufte din hund på ejendommens fællesarealer.

Det er langt fra alle ejendomme, der tillader luftning af hunde på fællesarealerne – også selvom det er muligt at holde hund i ejendommen.

I langt de fleste ejendomme, er det et krav, at du holder hunden i snor, ligesom du skal fjerne eventuelle efterladenskaber. På denne måde er hunden til mindst mulig gene for dine naboer.

Hundeloven siger faktisk, at politiet kan pålægge dig at holde din hund indendørs eller i værste fald helt fjerne den fra ejendommen, hvis din hund forstyrrer dine naboer ved vedvarende gøen eller hylen.

Det er svært at definere, hvornår en hund har gøet eller hylet vedvarende, men hundelovsudvalget har opstillet følgende eksempler:

  • Din hund gør i ca. 30 minutter i træk, mere end tre af ugens dage.
  • Din hund gør i ca. fem minutter i træk, fire eller flere gange om dagen, i mere end tre af ugens dage.
  • Din hund gør kortvarigt (under ca. fem minutter), men sammenlagt i mere end ca. 60 minutter på en dag, mere end tre af ugens dage.

Ligesom det generelt gør sig gældende i et ejendomsfællesskab, er du underlagt at følge og indordne dig efter ejendommens øverste reglementer. Og ligesom med alt andet, skal du, selvfølgelig, altid følge gældende lovgivning – også når det gælder hund i ejendommen. 

I TBB.2009.256 V blev en ejer erstatningsansvarlig overfor ejerforeningen, fordi dennes lejer havde påført foreningen udgifter til renholdelse efter dennes hund, som vedkommende i henhold til vedtægt og husorden ikke måtte holde. Landsretten skrev: ”Lejerne af ejerlejlighederne har under tilsidesættelse af husordenen ved uforsvarlig adfærd påført ejerforeningen udgifterne til rengøring efter hunde.

I yderste instans kan en beboer i et ejendomsfællesskab miste retten til at bo i ejendommen, men retspraksis viser også eksempler som ovenstående på erstatningskrav og krav om afskaffelse af hunden.

Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig grundigt i reglementer og lovgivning i øvrigt, når det gælder hundehold. Hunden er måske din bedste ven, men derfor skal du alligevel tage hensyn til dine naboer. I bor trods alt under samme tag, og det er derfor vigtigt, at der er plads til jer alle.

Skal du have hjælp?

Er du i tvivl om dine rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med hund i ejendommen, kan du altid kontakte ejendommens kundechef for afklaring. Vi hjælper dig gerne, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for jeres ejendomsfællesskab. 

Nyhedsarkiv

Hvis du vil læse relevante nyheder om livet i et ejendomsfællesskab, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev Q-munity, eller du kan følge med i vores nyhedsarkiv her på sitet, som vi jævnligt opdaterer med relevante informationer til netop dig! 

uHabi

Besøg ejendommens digitale platform uHabi, som samler ejendommen digitalt på en effektiv og intuitiv måde.

Med uHabi får du adgang til vigtige oplysninger og funktioner, og ejendommen samles centralt ét sted.