Generalforsamlinger 2021

Faglighed

Som ejendomsadministratorer arbejder vi hver dag med mennesker og med noget så dyrebart som deres største og vigtigste livsinvestering; deres hjem og faste base. Det betyder, at der hver dag stilles store krav til vores faglighed.

Vi er stolte af vores hverv og af de profiler, der er ansat i Qvortrup, og så er vi tillige stolte af den faglighed, vi bidrager med i samarbejdet med vores kunder. 

Samarbejdet med vores kunder er helt afgørende for driften af deres ejendom, og derfor ligger vi enormt mange kræfter i vores medarbejderes faglighed. 

For at opretholde vores faglighed, uddannes vi løbende inden for vores respektive fagområder.

I Qvortrup har et udvalg af medarbejdere en høj og beundringsværdig anciennitet, og det betyder, at vi har mange års erfaring og store kompetencer inden for vores felt.

Derudover er det lykkedes os at rekruttere en lang række unge og fagligt stærke profiler, der hver dag bidrager til vores branches udvikling. 

Det er vigtigt for os, at både vi og vores branche følger med samfundets udvikling og jeres aktuelle behov. Derfor deltager vi aktivt i forskellige udviklingsarbejder og udvalg i branchen.

Af samme grund er vi repræsenteret i bestyrelsen i vores brancheorganisation ejendom Danmark, som er en stærk fagorganisation for den danske boligsektor samt ejerlejlighedernes landsforening, som er en forening for ejerlejligheder i Danmark. 

Begge organisationer er vigtige for vores branche, hvorfor det naturligvis også er vigtigt for os at kunne indgå i disse sammenhænge. 

For både foreninger og investeringsejendomme er lejeretten relevant. Derfor er det vigtigt for os, at vi er så opdateret som muligt på området. Vi er repræsenteret som lægdommer i boligretten i Frederiksberg og i Lyngby samt som udlejerrepræsentant i ankenævnet for de københavnske huslejenævn. Det betyder, at vi kan følge aktuelle sager og afgørelser på området, som har stor betydning for jer.