Faglighed

Som ejendomsadministratorer arbejder vi hver dag med mennesker og med noget så dyrebart som deresstørste og vigtigste livsinvestering; deres hjem og faste base. Det betyder, at der hver dag stilles store krav til vores faglighed.

For at opretholde vores faglighed, uddannes vi løbende inden for voresrespektive fagområder. Vi har en høj og beundringsværdig anciennitet, og det betyder, at vi har mange års erfaring og store kompetencer indenfor vores felt.

Det er vigtigt for os, at både vi og vores branche følger med samfundets udvikling og jeres aktuelle behov. Derfor deltager vi aktivt i forskellige udviklingsarbejder og udvalg i branchen. Af samme grund er virepræsenteret i bestyrelsen i vores brancheorganisation Ejendomdanmark, som er en stærk fagorganisation for den danske boligsektor samtejerlejlighedernes landsforening, som er en forening for ejerlejligheder i Danmark.

For både foreninger og investeringsejendomme er lejeretten relevant. Derfor er det vigtigt for os, at vi er så opdateret som muligt på området. Vi er repræsenteret som lægdommer i boligretten i Frederiksberg og i Lyngby samt som udlejerrepræsentant i ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn. Det betyder, at vi kan følge aktuelle sager og afgørelser på området, som har stor betydning for jer.