Skærmbillede 2020 06 30 kl. 00.26.34

Faglighed

Som ejendomsadministratorer arbejder vi hver dag med mennesker og med noget så dyrebart som deres største og vigtigste livsinvestering; deres hjem og faste base. Det betyder, at der hver dag stilles store krav til vores faglighed.

For at opretholde vores faglighed, uddannes vi løbende inden for vores respektive fagområder. Vi har en høj og beundringsværdig anciennitet, og det betyder, at vi har mange års erfaring og store kompetencer inden for vores felt.

Det er vigtigt for os, at både vi og vores branche følger med samfundets udvikling og jeres aktuelle behov. Derfor deltager vi aktivt i forskellige udviklingsarbejder og udvalg i branchen. Af samme grund er vi repræsenteret i bestyrelsen i vores brancheorganisation ejendom Danmark, som er en stærk fagorganisation for den danske boligsektor samt ejerlejlighedernes landsforening, som er en forening for ejerlejligheder i Danmark. 

For både foreninger og investeringsejendomme er lejeretten relevant. Derfor er det vigtigt for os, at vi er så opdateret som muligt på området. Vi er repræsenteret som lægdommer i boligretten i Frederiksberg og i Lyngby samt som udlejerrepræsentant i ankenævnet for de københavnske huslejenævn. Det betyder, at vi kan følge aktuelle sager og afgørelser på området, som har stor betydning for jer.