Byggeadministration

Som byggeadministrator for et byggeprojekt fungerer vi som ejendommens uvildige rådgiver. Vi sikrer blandt andet projektets kontraktgrundlag, forsikringer, garantier og laver løbende budgetopfølgning.

Som byggeadministrator sparer vi ejendommen penge og et stort frivilligt tidsforbrug, og så sikrer vi, at projektet kører gnidningsfrit og er professionelt til glæde for hele ejendommen.

Som byggeadministrator er vi med fra byggesagens spæde opstart, og vi deltager i opstarts – og planlægningsmøder med ejendommen.

Ethvert byggeprojekt skal vedtages af ejendommen, og derfor udarbejder vi nødvendigt beslutningsgrundlag, herunder fastlæggelse af projektbudget, finansieringsform samt vurdering af eventuelle vedtægtsmæssigeændringer.

Vi vejleder også i valg af rådgiver, så den helt rigtige rådgiver til projektet vælges.

Et byggeprojekt kræver finansiering, og som ejendommens byggeadministrator vejleder om mulige finansieringsmodeller, foretager forhandling med pengeinstitutterne og indhenter konkrete indhenterberegninger til brug for generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan vi deltage som dirigent og referent

Det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring ved et byggeprojekt. Vi sørger både for at tegne og opsigedenne, ligesom vi sikrer orienterer forsikringsselskabet om projektet med henblik på at opnå lavere præmie. Sker der skade under byggesagen, anmelder vi dette til forsikringsselskabet.

Vi udarbejder afslutningsvist et projektregnskab, der indeholder alle sagens omkostninger.

Som administratorer har vi storkundeaftaler med pengeinstitutter og kreditforeninger, som kan sikrerfavorable rente-og provisionssatser på mellemfinansiering og den endelige finansiering af sagen.

Vi tilbyder også vejledning ved mellem-og endelige finansiering.

Ved byggesagens vedtagelse foretager vi gennemgang af ejendommens rådgiver -eller teknikeraftale samtentrepriseaftale.

Vi vejleder også i forenings-og lejeretsligeforhold som følge af byggesagen.

Skal der opkræves ekstraordinære ydelser hos ejendommens beboere, opkræver vi disse.Vi foretager opkrævning af egenbetaling hos som følge af eventuelle individuelle projekter, der ikke er en del af byggesagen.

Vi foretager betaling af attesterede aconto begæringer og andre udgiftsbilag

Vi foretager bogføring af bilag tilknyttet projektet. Vi foretager også afslutning og aflevering af regnskabsmateriale til revisor og andre relevante parter i sagen.

Vi fører kontrol med byggeregnskab og sikrer dets rigtighed