tilskudspulje til energioptimering

Ejerforeninger

Vi sikrer professionel administration af ejerforeninger, og vores kerneopgave er at skabe sunde, gode og trygge hjem i alle de ejendomme, vi administrerer.

Vi har drevet ejendomsadministration i mere end 6 årtier, og vi er specialister i administration af ejerforeninger.

Som kunde hos os tildeles I en fast kontaktperson, der har det overordnet ansvar for administrationen af jeres ejendom med afsæt i vores indbyrdes administrationsaftale. Vi vægter et loyalt, og gensidigt samarbejde utrolig højt, og den personlige kontakt er altafgørende for at sikre driften af jeres ejendom.

Vores ejendomsadministration er tværfagligt sammensat, og vi kan derfor løfte de administrative, økonomiske og juridiske opgaver, som I måtte stå overfor.

Hvad er en ejerforening?

En ejerforening er et administrativt fællesskab, der har til opgave at drifte den fælles ejendom. Hver lejlighedsejer er medlem af ejerforeningen, og vedkommende ejer selvstændigt sin lejlighed og ejer, sammen med de øvrige medlemmer, ejendommens fælles bestanddele.

Det er foreningens vedtægt, der sætter rammerne for, hvordan foreningsfællesskabet skal driftes. Det følger af Normalvedtægten for Ejerforeninger, at foreningens medlemmer skal nedsætte en bestyrelse på generalforsamlingen, som står i front for at lede ejerforeningen.

Bestyrelsen er typisk et frivilligt organ, og det er derfor som udgangspunkt frivillige kræfter, der skal løfte de praktiske, administrative, økonomiske og juridiske opgaver, der er forbundet med driften af den fælles ejendom. Det er både en tidskrævende og ansvarstung opgave.

Som professionel ejendomsadministrator bistår vi ejerforening med den daglige drift af foreningen. I administrationsaftalen mellem os fordeler vi foreningens opgaver og ansvar, så den frivillige bestyrelse lettes.

Nedenfor er listet de ydelser, som vi sædvanligvis påtager os i administration af ejerforeninger.

Skal vi være jeres nye administrator?

Når I vælger Qvortrup som jeres ejendomsadministrator, vil I få adgang til et dedikeret team bestående af en kundechef, en administrator og en controller, som vil stå klar til at opfylde jeres behov på en professionel og effektiv måde.

Vi ved, at hver ejendom har sine egne specifikke behov, og derfor tilbyder vi skræddersyede og effektive løsninger til netop jeres ejerforening. 

Vores specialiserede team vil hjælpe med at håndtere alle fagområder og sørge for, at jeres ejendom er i gode hænder.

Kontakt os for at lære mere om vores virksomhed, vores ydelser og vores specialiserede team. 

Vi ser frem til at samarbejde med jer og skabe en succesfuld fremtid for jeres ejendom!

Bliv nemt kunde i Qvortrup

Hvis jeres ejerforening overvejer at skifte ejendomsadministrator, er det heldigvis en forholdsvis enkel proces.

Bestyrelsen er typisk ansvarlig for at træffe beslutningen om at skifte ejendomsadministrator. Før I tager denne beslutning, er det dog vigtigt at sikre jer, at det også er muligt i jeres vedtægter.

Da ejendomsadministrationen er en tæt samarbejdspartner for foreningen, er det vigtigt at etablere et loyalt og frugtbart samarbejde, der kan vare længe. Derfor er det vigtigt, at vi mødes og afstemmer forventningerne til det kommende samarbejde.

Som bestyrelse for ejerforeningen vil I have den primære kontakt til ejendomsadministrationen, og derfor er det vigtigt at sikre samarbejdet, helst inden det går i gang.

Hvis I overvejer at blive kunde hos Qvortrup, anbefaler vi, at I kontakter os, så vi kan planlægge et møde – enten telefonisk, digitalt eller fysisk. På mødet kan vi drøfte det kommende samarbejde og sammen lægge en plan for skiftet af administrator.