Qvortrups administrative løsninger

Den Digitale Pakke

Pakken og dens indhold er opdateret pr. 31. december 2023. 

Som en del af “Den Digitale Pakke”, sikrer vi sikre og effektive dokumentunderskrifter gennem Penneo.

Penneo sikrer digitale underskrifter via MIT-ID, og ejendommens dokumenter bliver herefter påtegnet med koder, der beviser underskrifternes autenticitet.

Med “Den Digitale Pakke” eliminerer vi de fysiske underskrifter og effektiviserer med digitale signeringer.

Som en fast del af ”Den Digitale Pakke” sikrer vi digitale processer for forebyggelse af hvidvask, som både vi og en række af jeres øvrige samarbejdspartnere er underlagt.

I denne ydelse indgår effektiv indsamling og sikker opbevaring af legitimationsoplysninger for ejendommens ledelse, så alle processer, regler og love overholdes.

Ejendommen er selv ansvarlig for at holde styr på sine dokumenter, og det gælder, hvad end der er tale om historiske eller aktuelle dokumenter.

Ved tilvalg af denne administrationsløsning, bliver Qvortrup ansvarlig for at opbevare ejendommens dokumenter elektronisk efter alle gældende regler. Det mener vi sikrer ejendommens dokumentation og det generelle vidensgrundlag i ejendommen.

Bemærk, at denne ydelse indgår som fast grundydelse for udlejnings- og investeringsejendomme. 

Som en fast grundydelse får jeres ejendom stillet en online portal til rådighed for ejendommens ledelse. I får herigennem mulighed for elektronisk bilagsgodkendelse samt adgang til ejendommens økonomiske data.

Som et særligt tilvalg, kan jeres medlemmer tillige få adgang til ejendommens online portal. Denne adgang er med til at samle ejendommen på én digital platform, og medlemmerne får en lang række digitale muligheder – blandt andet kan de tilgå ejendommens vigtigste dokumenter, udvalgte selvbetjeningsydelser, et oveblik over deres boligs stamdata og kommende betalinger, og meget meget mere.

Vi mener, at den digitale adgang skaber stor værdi for ejendommens fællesskab.

OBS!
Denne administrationsløsning tilbydes følgende kundetyper:
ejerforeninger og andelsboligforeninger, men tilbydes ikke til
udlejningsejendomme.

Den digitale pakke

Har I flere behov?

Andre kiggede også på

_G7A6033 kopier
Rådgivningspakken
Få administrativ, økonomisk og juridisk sparring og rådgivning i "Rådgivningspakken".
Offentlige postkasser
Den Offentlige Pakke
Få administration af ejendommens offentlige postkasser og databaser.
Dirigent på generalforsamling
Mødepakken
Få professionel assistance til afvikling af årets ordinære generalforsamling med denne administrationsløsning.

Digitalisering sikrer historien om jeres ejendom på tværs af generationer

Som ejendomsadministratorer ved vi, at der findes mange informationer, dokumenter og en værdifuld viden i og om ejendommen. Vi ved også, at det kan være både tidskrævende og et stort arbejde at forsøge at samle disse. 

Vi anbefaler derfor, at ejendommen digitaliseres, så alle dokumenter og det store vidensgrundlag findes digitalt. Det mener vi skaber den største gennemsigtighed og sikkerhed i driften af den fælles ejendom.

Digitalisering af ejendommen vil også gøre det nemmere at dele information og kommunikere med ejendommens beboere. Ved et tilvalg af “beboeradgang til online platform”, kan medlemmer oprette en privat brugeradgang og få vigtige informationer, der letter livet i ejendommen.

Med en central placering i Københavns første klimakvarter, er vi desuden store fortalere for miljøvenlige og bæredygtige løsninger, og vi opfordrer vores kunder til at nedsætte sin brug af papir og ressourcer på at udskrive og distribuere dokumenter, da vi mener, at alt nødvendigt materiale let kan tilgås og deles på den online platform.

Endelig vil digitalisering gøre det muligt at samle alle informationer om fællesskabet ét sted, så de altid er tilgængelige for både nuværende og fremtidige beboere i ejendommen. På den måde sikres historien om jeres ejendom på tværs af generationer, og det fælles vidensgrundlag sikres.

Vi mener, at ”Den digitale pakke” er et rigtig godt administrativt tilvalg, som sikrer jeres fælles ejendom, skaber et digitalt åndehul for ejendommens beboere, og som gennem en bæredygtig strategi sikrer historien om ejendommen på tværs af generationer.

Vores filosofi

Qvortrup er en dedikeret ejendomsadministration beliggende i København, og vores passion og engagement for vores arbejde er i centrum.

Vi brænder for at skabe de bedste forudsætninger og rammer for jer og jeres hjem, og vi stræber efter at være jeres tætteste samarbejdspartner i driften af jeres ejendom.

Vores administrationsfilosofi er byggestenen i vores arbejde, og vi stræber efter at skabe sunde, trygge og ordentlige hjem i alle de ejendomme, som vi administrerer og vi håber, at vores passion og dedikation vil blive afspejlet i resultatet.

Faste grundydelser til ejerforeninger, andelsboligforeninger og den professionelle udlejer

I Qvortrup tilbyder vi en række faste, grundlæggende ydelser, som vi udfører i enhver kundeforbindelse.

Vi er overbeviste om, at de faste grundydelser udgør fundamentet for en stærk drift af ejendommen, og ved en administrationsaftale mellem ejendommen og Qvortrup sikrer vi disse ydelser gennem vores ekspertise og professionelle tilgang.

Vores grundydelser kan ikke fraviges, men vi tilbyder en række administrative løsninger der kan til- og fravælges, så vi skaber en skræddersyet administration af ejendommen, som tager højde for jeres specifikke ønsker og behov.

Hvis I vil læse mere om vores faste grundlæggende ydelser, kan I klikke på linket nedenfor.