Persondatapolitik

Læs om hvordan vi sikrer dine rettigheder, som vores generelle vilkår og persondatapolitik.

1.1 Dataansvarlig
Qvortrup Administration er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores
hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson] på [kontaktmail].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og
brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret
til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS,
eksempelvis USA.
Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har
fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy
Shield-ordningen på www.privacyshield.gov
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation
er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte [kontaktperson] på
[kontaktmail].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
Qvortrup Administration er som dataansvarlig forpligtet til, at give besøgende på sin
hjemmeside ovenstående oplysninger, når Qvortrup Administration bruger cookies.
Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.
Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den
sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.
Kommunikation
Qvortrup Administration kan med fordel lægge oplysninger på sin hjemmeside.
Typisk vil det ske på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.
Der bør henvises direkte til oplysningerne i Qvortrup Administrations cookie-banner.

1.1 Dataansvarlig
[Qvortrup Administration] er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi
leverer ydelser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette
henvendelse til [kontaktperson] på [kontaktmail].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser
til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som
følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og
[Qvortrup Administration].
Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at [Qvortrup
Administration] kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Derudover vil behandlingen være en forpligtelse [Qvortrup Administration] er pålagt efter
hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås
med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden
for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation
er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os [kontaktperson] på
[kontaktmail].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
Qvortrup Administration er som dataansvarlig forpligtet til, at give kunder ovenstående
oplysninger.
Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.
Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses de enkelte tilbud, som Qvortrup Administration
har, inden det tages i brug.
Der bør i den sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.
Kommunikation
Qvortrup Administration kan med fordel indføre oplysninger i sine serviceaftaler eller lægge
dem på sine respektive hjemmesider.
Enten på den side, hvor Qvortrup Administration almindeligvis oplyser om sine
handelsbetingelser, eller på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.
Qvortrup Administration kan også henvise til oplysningerne i sin e-mail-signatur. Dette kan
eksempelvis ske ved brug af denne tekst:
”Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger hér.”

1.1 Dataansvarlig
[Qvortrup Administration] er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger
i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af
nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson] på
[kontaktmail].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre
[Qvortrup Administration].

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret
til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS,
eksempelvis USA.
Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har
fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy
Shield-ordningen på www.privacyshield.gov
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation
er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte [kontaktperson] på
[kontaktmail].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
Qvortrup Administration er som dataansvarlig forpligtet til, at give abonnenter på
nyhedsbreve ovenstående oplysninger.
Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.
Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den
sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.
Kommunikation
Qvortrup Administration kan med fordel lægge oplysninger på sin hjemmeside.
Typisk vil det ske på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.
Der bør henvises direkte til oplysningerne i de enkelte nyhedsbreve. Dette kan eksempelvis
ske ved brug af denne tekst:
”Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger hér.” eller ved at have et link
nederst i nyhedsbrevet, der hedder ”Persondata”.

1.1 Dataansvarlig
[Qvortrup Administration] er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med din ansættelse.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med
personaleadministrationen hos [Qvortrup Administration], er du velkommen til at rette
henvendelse til [kontaktperson] på [kontaktmail].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er, at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration,
herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandling af personoplysninger hos [Qvortrup Administration] kan have forskellige
juridiske grundlag.
Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten.
Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn.
Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er
for eksempel tilfældet ved:
 Mødeadministration
 Håndtering af mødereferater
 Ledelsesrapportering

3.1 Kategorier af modtagere
Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder og
Qvortrup Administration. Eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for
EU/EØS.


Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international
organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Almindeligvis opbevares oplysningerne i fem år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til
et eventuelt udestående.

Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i fem år fra
udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg,
befordring o.l.

I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan have en stilling hos os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte [kontaktperson] på
[kontaktmail].
6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.
6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
Qvortrup Administration er som dataansvarlig forpligtet til at give sine ansatte ovenstående
oplysninger.
Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.
Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den
sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.
Kommunikation
Qvortrup Administration kan med fordel indføre ovenstående i sine ansættelseskontrakter.
I forhold til det eksisterende personale, kan oplysningerne sendes ud på mail eller lægges
op på Qvortrup Administration intranet.

1.1 Dataansvarlig
[Qvortrup Administration] er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet
hos [Qvortrup Administration], er du velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson]
på [kontaktmail]

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere
og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en
ansættelseskontrakt.
I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis
helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har
offentliggjort dem over for os.

3.1 Kategorier af modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Databehandlere?

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for
EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international
organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter
rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte [kontaktperson] på
[kontaktmail].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.


7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
Qvortrup Administration er som dataansvarlig forpligtet til, at give sine jobansøgere
ovenstående oplysninger.
Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.
Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den
sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.
Kommunikation
Qvortrup Administration kan med fordel lægge oplysninger på sin hjemmeside.
Enten på den side, hvor Qvortrup Administration almindeligvis slår jobopslag op, eller på én
side med de øvrige oplysningsmeddelelser.

1.1 Dataansvarlig
[Qvortrup Administration] er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du
handler med os.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du
velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson] på [kontaktmail].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og
[Qvortrup Administration].
Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at
opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen.
Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at [Qvortrup
Administration] kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Derudover vil behandlingen være en forpligtelse [Qvortrup Administration] er pålagt efter
bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden
for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation
er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør.
Personoplysninger, der er relevante for [Qvortrup Administration]s bogføring, opbevares
umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os [kontaktperson] på
[kontaktmail].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af
oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
Qvortrup Administration er som dataansvarlig forpligtet til, at give samarbejdsparter
ovenstående oplysninger.
Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.
Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den
sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.
Kommunikation
Qvortrup Administration kan med fordel indføre oplysninger i sine handelsbetingelser eller
lægge dem på sin hjemmeside.
Typisk vil det ske på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.
Qvortrup Administration kan også henvise til oplysningerne i sin e-mail-signatur. Dette kan
eksempelvis ske ved brug af denne tekst:
”Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger hér.”