salg af loftsarealer

Prisliste

Nedenfor finder du vores prisliste. Prislisten angiver de tillægshonorarer, som vi opkræver i forbindelse med varetagelse af opgaver, der ikke er omfattet af en aftale. 

Prislisten er opdateret pr. 1. januar 2023. 

Prisliste for timepriser

 • Supportmedarbejder og Administrator kr. 750
 • Kundechef og Controller kr. 1.500
 • Advokat kr. 3.000

Prisliste for udlejning

 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt kr. 18.750
 • Allonge til erhvervslejekontrakt kr. 7.500
 • Lejekontrakt, beboelse kr. 2.500
 • Synsrapport ifm. ind- og udflytning pr. styk kr. 6.250
 • Udarbejdelse af viceværtkontrakt kr. 8.500
 • Udarbejdelse af lejeaftaler for kælderrum, loftsrum, p-pladser, garager m.v. kr. 1.000

Prisliste for ejerforeninger

 • Ejendomsmæglerforespørgsel (indenfor 5 hverdage) kr. 5.975
 • Hastesagsgebyr (tillæg) ved ejendomsmæglerforespørgsel (indenfor 2 hverdage) kr. 2.500
 • Notering af ejerskifter kr. 2.500
 • Tinglysningsekspeditioner eksl. afgifter kr. 3.750
 • Indhentning af fuldmagt til tinglysning kr. 1.250
 • Opstilling af regnskab kr. 10.000

Prisliste for fælleslån

 • Indfrielser hos Qvortrup kr. 2.000
 • Udarbejdelse af indfrielsestilbud, der ikke udnyttes kr. 1.000
 • Årsopgørelse kr. 300

Prisliste for andelsboliger

 • Ejendomsmæglerforespørgsel (indenfor 5 hverdage) kr. 5.975
 • Hastesagsgebyr (tillæg) ved ejendomsmæglerforespørgsel (indenfor 2 hverdage) kr. 3.000
 • Overdragelsesaftale (2 uger) kr. 7.500
 • Hastesagsgebyr (tillæg) ved overdragelsesaftale (3 hverdage) kr. 3.750
 • Annullering af udarbejdet overdragelsesaftale kr. 3.750
 • Overdragelse af halv andel til/fra samlever kr. 3.750
 • Nøgletalsoplysningsskema ved overdragelse samt indberetning af salgspris til andelsboliginfo.dk kr. 2.500
 • Kontrol og udfyldning af adkomsterklæring kr. 1.500
 • Afregningsgebyr pr. kreditor kr. 1.250
 • Indhentning og kontrol af tingbogsattest fra Andelsboligbogen kr. 500
 • Transportpåtegning eller udstedelse af nyt andelsbevis kr. 1.500
 • Tilbagehold i købesum efter købers indsigelse samt afregning kr. 3.750
 • Valuarvurdering kr. 7.500
 • Indhentning/fornyelse af energimærke kr. 5.000
 • Indberetning af nøgletalsoplysningsskema til By og Bolig kr. 2.500
 • Udarbejdelse af centrale nøgleoplysninger (Bilag 4) kr. 1.000

Prisliste for generalforsamlinger, møder og vedtægter

 • Indkaldelse/afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kr. 10.000
 • Ny vedtægt (ekskl. afvikling og deltagelse i eventuelle beboermøder, generalforsamlinger og tinglysningsomkostninger) efter medgået tid
 • Ajourføring af vedtægt efter medgået tid
 • Mulighed for anvendelse af Qvortrups lokaler kr. 2.000

Prisliste for byggesager og renoveringsprojekter

 • Byggeadministration 3-5 % af entreprisesummen

Prisliste for finansiering

 • Oprettelse af ny bankforbindelse kr. 5.000
 • Konvertering af lån, optagelse af nyt lån i eksisterende institut kr. 10.000
 • Konvertering af lån, optagelse af nyt lån i nyt institut kr. 15.000

Prisliste for diverse

 • Fremsendelse af foreningsdokumenter pr. dokument kr. 250

  Vedtægt, referater, lejekontrakter, varmeregnskaber, regnskaber, indbetalingskort mv.

 • Forespørgsel i CPR-register, Boligregister, Folkeregister, Tingbog mv. kr. 250
 • Kuvertering, kopiering, udskrift pr. brev kr. 35
 • Porto efter forbrug
 • Ændring af antennevalg ved fællesantenne kr. 250
 • Nyt vaskekort kr. 350
 • Omkodning af vaskekort kr. 300

Vil du vide mere om Qvortrup?

Læs om vores virksomhed herunder

cropped-qvortrup_logo-04-1-1.png

Administrationsfilosofi

Vi er en passioneret og engageret ejendomsadministration i København, der brænder for det, vi laver – og så brænder vi for at skabe de bedst mulige forudsætninger og rammer for jer og jeres hjem.

Faglighed

Vi er stolte af vores hverv og af de profiler, der er ansat i Qvortrup, og så er vi tillige stolte af den faglighed, vi bidrager med i samarbejdet med vores kunder. 

Vi har stor erfaring og berede kompetencer indenfor vores hverv. 

Om Qvortrup

Siden 1960’erne har vi drevet professionel ejendomsadministration i København for store dele af boligsektoren – herunder for ejerforeninger, andelsforeninger og investeringsejendomme.