salg af loftsarealer

Prisliste

Nedenfor finder du vores prisliste, der angiver vores tillægshonorarer, som opkræves for opgaver, der falder ud over vores administrationsaftaler. 

Prislisten er opdateret pr. 1. januar 2022. 

Se vores generelle ydelser her

Prisliste for timepriser

Prisliste for udlejning

Prisliste for ejerforeninger

Prisliste for fælleslån

Prisliste for andelsboliger

Prisliste for generalforsamlinger, møder og vedtægter

Prisliste for byggesager og renoveringsprojekter

Prisliste for fordelingsregnskaber

Prisliste for finansiering

Prisliste for diverse