Med mere end 60 års erfaring er vi specialister i

administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger

Så nemt er det at skifte administrator

Indgå aftale med Qvortrup Administration
Når vi har indgået en aftale om administration af ejendommen, er I klar til at gå videre i processen for at skifte ejendomsadministrator.
Opsig jeres nuværende administrator
Da det er jer, der har et aftaleforhold med jeres nuværende administrator, skal I opsige denne. Herefter kan vi starte overgangen til os.
Vi sikrer overdragelse af jeres data og materiale
Når jeres nuværende administrator er opsagt, sikrer vi, at alt materiale overdrages til os i overenstemmelse med branchestandarder.
Velkommen til Qvortrup Administration!
Når disse skridt er gennemført, glæder vi os over at kunne byde jer og jeres beboere velkommen til Qvortrup!
1
2
3
4
Skærmbillede 2020 06 30 kl. 00.25.45

Hvad koster det at få administreret en ejendom hos Qvortrup?

Når vi indgår en administrationsaftale, opererer vi med et fast, årligt honorar, der dækker alle de ydelser, der indgår i aftalen. Honoraret fastsættes på baggrund af mange forskellige parametre – herunder blandt andet ejendommens type, størrelse, antallet af boligenheder og aftalens ydelser.

Det vigtigste for os er, at vi indgår i et gensidigt og værdiskabende samarbejde, og derfor er det afgørende, at vi (inden endelig tilbudsgivning) forventningsafstemmer vores kommende samarbejde gennem et møde eller telefonopkald. 

Vi har lavet en honorarberegner, som du kan prøve herunder. Bemærk, at det anslåede honorar alene er vejledende, og det tager kun udgangspunkt i vores faste grundydelser.

Vores endelige tilbud vil altid tage afsæt i vores dialog og ejendommens konkrete behov. 

Prøv vores honorarberegner

Vores honorarberegner er alene et udtryk for det anslåede administrationshonorar for vores faste grundydelser. 
Beregneren vil give dig et overslag over det årlige administrationshonorar, men det er ikke et tilbud. 

GET STARTED

0$

Tak fordi du brugte vores beregner!

Kontaktinformationer

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Angiv ejendomstype

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Antallet af boligenheder i andelsboligforeningen

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Antallet af boligenheder i ejerforeningen

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Vil du have andre administrationsløsninger?

Dette step er valgfrit at udfylde, og honorarberegneren tager alene afsæt i vores faste grundydelser, hvorfor valgte administrationsløsninger ikke vil indgå i det estimerede honorar. 

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Vil du have andre administrationsløsninger?Dette step er valgfrit at udfylde, og honorarberegneren tager alene afsæt i vores faste grundydelser, hvorfor valgte administrationsløsninger ikke vil indgå i det estimerede honorar. 

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Vigtig information

Vores honorarberegner er alene designet til brug for ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Med over seks årtiers erfaring indenfor administrationen af ejendomme i og omkring København,
er vi specialister i administrationen af forskellige boligtyper! 

For at indlede en dialog og forventningsafstemme et eventuelt kommende samarbejde,
anbefaler vi, at du kontakter vores CCO Martin Skaarup direkte på telefonnummer 69 16 55 05 eller via e-mail på ms@qvortrup-adm.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig! 

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Har du lyst til at fortælle os mere om foreningen?

Fremsend i pdf

Fremsend i pdf

Fremsend i pdf

Dette step er valgfrit at udfylde, og der er alene til for at styrke vores kommende dialog om administration af jeres forening. 

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Har du lyst til at fortælle os mere om foreningen?

Fremsend i pdf

Fremsend i pdf

Fremsend i pdf

Dette step er valgfrit at udfylde, og der er alene til for at styrke vores kommende dialog om administration af jeres forening. 

Du skal vælge en genstand for at fortsætte

Få tilsendt det estimerede honorar

Estimeret honorar


Ved at afgive samtykke, giver du os tilladelse til at kontakte dig via e-mail eller telefon med det formål at give dig det endelige tilbud på administration af foreningen.

Vores honorarberegner udgør ikke et formelt tilbud, og den tager ikke individuelle faktorer vedrørende din forening i betragtning.

Når vi udarbejder tilbud, baserer vi dem altid på en tæt dialog med foreningens bestyrelse samt konkrete oplysninger om ejendommen. Det inkluderer jeres unikke behov og ønsker. 

Hjørnestenen i vores arbejde er at etablere et tæt samarbejde med jer, og derfor vil vores tilbud være skræddersyet til foreningen og afspejle vores dialog, ligesom det kan inkludere eventuelle rabatter. 

Summary

Beskrivelse Information Antal Pris
Rabat:
Total:
Den digitale pakke
Den Digitale pakke
Med Den Digitale Pakke styrkes ejendommens informationsniveau og gennemsigtighed. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.
_G7A6033 kopier
Rådgivningspakken
Få administrativ, økonomisk og juridisk sparring og rådgivning med Rådgivningspakken. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.
Dirigent på generalforsamling
Mødepakken
Få professionel assistance til afvikling af årets ordinære generalforsamling med denne administrationsløsning. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.
Vaerktoejer-scaled
Den Offentlige pakke
Få administration af ejendommens offentlige postkasser og databaser. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.
Vedligeholdelsesplan
Andelsboligpakken
Vi styrker jeres andelsboligforening gennem administrationsløsningen Andelsboligforening. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.
Udlejningspakke
Udlejningspakken
Vi styrker udlejningsejendommen gennem denne administrationsløsning. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.
Øvrige faste grundydelser
Øvrige, faste grundydelser
I tillæg til vores basisadministration, tilbyder vi faste grundydelser, der passer til dine behov. Vil du vide mere? Klik på billedet for at læse mere om pakken.

Hvorfor skal I ansætte en administrator?

I en ejendom er det vedtægten, der sætter rammerne for, hvordan forenings- og bofællesskabet skal driftes. Det følger af standardvedtægt for andelsboligforeninger og Normalvedtægt for ejerforeninger, at medlemmer skal nedsætte en bestyrelse på generalforsamlingen, som står i front for at lede foreningen.

Bestyrelsen er typisk et frivilligt organ, og det er derfor som udgangspunkt frivillige kræfter, der skal løfte de praktiske, administrative, økonomiske og juridiske opgaver, der er forbundet med driften af den fælles ejendom. Det er både en tidskrævende og ansvarstung opgave.

Som professionel ejendomsadministrator bistår vi foreningen med den daglige drift. I administrationsaftalen mellem os fordeler vi foreningens opgaver og ansvar, så den frivillige bestyrelse lettes.

Én af vores kerneopgaver som administrator er netop at lette den frivillige bestyrelses arbejde, og gennem vores gensidige samarbejde at skabe rammerne for sunde, gode og trygge hjem i ejendommen.

Dét mener vi er det væsentligste opgave i vores samarbejde.

Administration af andelsboligforeninger

I administration af andelsboligforeninger beskæftiger vi os hver dag med noget af det allermest dyrebare – nemlig menneskers hjem. Det er et stort ansvar og en stor tillidserklæring, når I som forening overdrager administrationen i vores hænder, og det er derfor en opgave, som vi værner meget om.

Vi har drevet professionel ejendomsadministration i mere end 6 årtier, og vi er specialister i administration af andelsboligforeninger.

Vi ønsker et loyalt og tæt samarbejde, og derfor tildeles I som kunde hos os en fast kontaktperson, der har det overordnet ansvar for administrationen af jeres ejendom med afsæt i vores indbyrdes administrationsaftale. Vi mener, at den personlige kontakt er altafgørende for at sikre driften af jeres ejendom.

Vores ejendomsadministration er tværfagligt sammensat, og vi kan derfor løfte de administrative, økonomiske og juridiske opgaver, som I måtte stå overfor.

Administration af ejerforeninger

Vi sikrer professionel administration af ejerforeninger, og vores kerneopgave er at skabe sunde, gode og trygge hjem i alle de ejendomme, vi administrerer.

Vi har drevet ejendomsadministration i mere end 6 årtier, og vi er specialister i administration af ejerforeninger.

Som kunde hos os tildeles I en fast kontaktperson, der har det overordnet ansvar for administrationen af jeres ejendom med afsæt i vores indbyrdes administrationsaftale. Vi vægter et loyalt, og gensidigt samarbejde utrolig højt, og den personlige kontakt er altafgørende for at sikre driften af jeres ejendom.

Vores ejendomsadministration er tværfagligt sammensat, og vi kan derfor løfte de administrative, økonomiske og juridiske opgaver, som I måtte stå overfor.

Mere end 60 års erfaring

Qvortrup Administration A/S har eksisteret i mere end 6 årtier, og vi mener, at vores lange historie er en vidnesbyrd om vores store ekspertise indenfor vores fag. 

Vi er specialister i administrationen af andelsboligforeninger, ejerforeninger og investeringskunder, og vi vil meget gerne etablere et loyalt og frugtbart samarbejde med jer om jeres ejendom. 

Vi har ansat nogle af branchens skarpeste profiler, som vi er enormt stolte af at have med på vores administrative hold. Du kan møde dem gennem linket herunder. 

Tilfredse kunder

"Samarbejdet med Qvortrup er meget værdifuldt for vores forening, og det er altid godt at have specialister i baghånd, når vi står overfor opgaver eller vanskelige ting, der er svære at løse."
6502
Søren Brettschneider
formand
"Er generelt meget tilfreds med samarbejdet med Qvortrup"
Classensgade
Tommy Bisgaard
formand
"Qvortrup er meget flinke og tilbyder hurtig service"
Sankt knud
John Vanges
formand

Hvis ejendommen skal have ny administrator, er det heldigvis forholdsvist nemt at skifte.

I foreninger er det typisk bestyrelsen, der kan træffe beslutning om at skifte ejendomsadministrator. Inden I træffer denne beslutning, bør I dog sikrer jer, at det også gælder i jeres vedtægt.

Da en ejendomsadministrator er foreningens tætteste samarbejdspartner, bør det være et loyalt, frugtigt og (helst) langvarigt forhold, I indgår med denne. Derfor mener vi, at det er enormt vigtigt, at vi mødes og forventningsafstemmer det kommende samarbejde.

Det er bestyrelsen, der vil have den primære kontakt til ejendomsadministrationen, og derfor skal vi sikre vores samarbejde – helst inden det for alvor går i gang.

Hvis I vil være kunde i Qvortrup, anbefaler vi, at I kontakter os, så vi kan planlægge (et telefonisk, digitalt eller fysisk) møde.

Vi vil meget gerne have tilsendt følgende dokumenter, så vi kan planlægge og forberede vores møde muligt: 

  1. Seneste årsregnskab
  2. Seneste generalforsamlingsreferat
  3. Gældende vedtægter

Lad os sammen drøfte vores kommende samarbejde og  lægge en plan for skift af administrator.  

Vil du vide mere om Qvortrup?

cropped-qvortrup_logo-04-1-1.png