Opbevaring af genstande i opgange

Hvordan er det nu lige med opbevaring af genstande i opgange?


Du kender det; Pladsen i din lejlighed er træng, og det virker som en god idé at stille et par sko og hænge lidt overtøj op langs væggen i opgangen.

Og du kender det helt sikkert; Der er langt ned til skraldespanden, og det virker som en god idé at stille skraldeposen på bagtrappen, så du let og hurtigt, kan tage den med, næste gang du skal ned i gården.

Og du kender det måske; Barnevognen er svær at manøvre hen til cykelparkeringen, og det virker som en god idé at parkere den lige inden for hoveddøren, så du nemt kan tage den med, når du næste gang skal på tur.

Og selvom det virker som både gode og uskyldige idéer, er det hverken en holdbar eller lovlig løsning at have opbevaring i opgangene – uanset om det er permanente eller midlertidige løsninger. 

Brandkrav trappeopgang

Der findes brandkrav til trappeopgang og regler for, hvad du må og ikke må på de fælles flugtveje. 

Københavns beredskab mener, at cirka hver tredje brand i tæt bebyggede områder er påsat. Det kan du som beboer i et etagebyggeri være med til at hindre.

Den simple løsning: Fjern dine ting fra jeres trapper og opgange.

§ 9 i Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere hjemler faktisk, at adgangsarealer, brandveje, trapper mv., ikke må benyttes til andre formål end adgang, og at disse derfor skal holdes ryddelige.

Bestemmelsen sætter altså brandkrav til trappeopgang, og hjemler at der ikke må ske henstilling af genstande på disse, da det kan fremme udbredelse af brand eller forhindre en persons flugt eller brandvæsenets indsats i tilfælde af en brand.

Det er dit ansvar at holde opgange og trappearealer fri for dine genstande.

Hvis bestyrelsen eller ejendommens ejer oplever, at du sætter genstande på fællesarealer, har den pligt til at påtale det overfor dig – eksempelvis gennem et påkrav.

Fjerner du ikke dine ting, har bestyrelsen eller ejer ansvaret for, at ejendommen holdes forsvarlig og sikker, og den kan derfor, med et rimeligt varsel, fjerne tingene for din regning.

Opbevaring af genstande i opgange

Det vil sige, at selvom pladsen i lejligheden er træng, at der er langt ned til skraldespanden, at barnevognen er nem at parkere i indgangen, eller hvad der ellers måtte være af gode undskyldninger for at udnytte jeres opgangsarealer til opbevaring – så husk at ryddelige adgangsarealer skal være der for både din og dine naboers sikkerheds skyld. 

Bestyrelsens godkendelse af ombygninger

Bestyrelsens godkendelse af ombygninger Går du med planer om at foretage ombygninger i din lejlighed, skal du have bestyrelsens skriftlige…

Vejledninger

Vejledninger På denne side tager vi dig i hånden, og vi vejleder dig gennem en række forskellige forhold, der er…

Værktøjer - Qvortrup letter bestyrelsesarbejdet

Værktøjer Vi tilbyder en række værktøjer, som er med til at lette både bestyrelsens og den enkelte beboers arbejde i…