Bestil mæglerforespørgsel

Hvis du skal sælge dit hjem ved hjælp af en ejendomsmægler, skal denne have en række oplysninger om din bolig, som er afgørende for, at lejligheden kan udbydes til salg.

Disse oplysninger sendes i en såkaldt mæglerbesvarelse, som også kaldes for et ejerlejlighedsskema. Mæglerforespørgslen indeholder vigtige oplysninger om din bolig, men også om den fælles ejendom og foreningen. 

Bemærk! Honorar for mæglerbesvarelse skal være registreret betalt, inden besvarelsen udfærdiges og sendes. 

Hvad koster en mæglerforespørgsel?

Der er et honorar forbundet med udarbejdelse af mæglerbesvarelsen, og dette skal være betalt, førend vi fremsender besvarelsen. 

Ved modtagelse af formularen ovenfor, sender vi derfor straks en faktura til betaling, hvorefter vi udarbejder besvarelsen på baggrund af den bestilte mæglerforespørgsel. 

Prisen for en mæglerbesvarelse, kan du se i vores prisliste

Hvad er ekspeditionstiden?

Når vi har registreret modtagelse af honorar for opgaven, udarbejder vi din mæglerforespørgsel på op til 5 hverdage. 

Ønsker du at modtage mæglerforespørgslen hurtigere, kan du bestille den via et tillagt hastegebyr, og vi vil sende besvarelsen indenfor 2 hverdage efter gebyret er betalt. Ønsker du at bestille en mæglerforespørgsel med hastegebyr, skal du kontakte os direkte

Hvordan bestiller du mæglerforespørgsel?

Det er dig eller din mægler, der skal bestille mæglerforespørgslen. Bestillingen sker ved at udfylde formularen ovenfor. 

Når formularen er udfyldt, sendes den direkte til os, hvorefter en af vores medarbejdere vil samle alle relevante informationer om din bolig, ejendommen og foreningen, som herefter sendes til din ejendomsmægler.  

Bestil mæglerforespørgsel

Hvilke informationer skal din ejendomsmægler bruge?

Når din lejlighed skal sælges, er der en række oplysninger, der er relevante for din ejendomsmægler at vide. Disse tæller blandt andet og ikke udtømmende: 

  1. Lejlighedens størrelse og indretning: Ejendomsmægleren skal vide, hvor stor lejligheden er og hvordan den er indrettet, da dette også har betydning for salgsprisen og interessen fra købere. Den skal også have oplyst de vedtægtsbestemte fordelingstal og væsentlige fordelingsnøgler, der finder anvendelse for ejerforeningen og ejerlejligheden, ligesom den skal have oplysninger om ejendommens matrikelnummer og ejerlaug. 

  2. Stand: Ejendomsmægleren skal vide, hvordan lejligheden fremstår, da dette også har betydning for salgsprisen. Desuden er det vigtigt for mægleren at klarlægge, hvilken stand den fælles ejendom har, og om der foreligger en klar plan for vedligeholdelse og større projekter i pipeline. 

  3. Ejerforhold: Det er vigtigt for ejendomsmægleren at vide, hvem der ejer lejligheden og hvilke forhold, der er til ejendommen, herunder størrelsen af fællesudgifter, oplysning om fælleslån, eventuelle restancer for lejligheden m.m.

  4. Ejendommens historie: Det kan være relevant for ejendomsmægleren at vide, hvad der tidligere er sket med ejendommen, f.eks. om der tidligere har været problemer med bygningen eller om der har været uenigheder i ejerforeningen, som er afgørende for en ny køber.

  5. Fælles forhold: Ejendomsmægleren bør desuden oplyses, om der er fælles faciliteter i ejendommen, herunder vaskeri, lokaler, eller øvrige forhold. Desuden skal lejlighedens ejerandel i de fællesfaciliteter oplyses.
  6. Økonomi: Ejendomsmægleren skal desuden vide, hvordan økonomien i ejendommen ser ud, f.eks. om der er en sund økonomi i ejerforeningen eller om der er udeståender, der skal afvikles. 

  7. Eventuelle dokumenter fra ejerforeningen: Det er relevant for ejendomsmægleren at få dokumenter vedrørende lejligheden og ejerforeningen. Dette kan være eventuelle servitutter, vedtægt, husorden mv., som er afgørende for en køber. 

Alt i alt skal oplysningerne tage afsæt i din specifikke lejlighed og i den fælles ejendom, så der tegnes et billede af det foreningsfællesskab, som en potentiel køber bliver en del af. 

Besvarelsen tegner også et billede af eventuelle servitutter, der gælder for lejligheden.

Vores administratorer udarbejder derfor et vigtigt dokument, som er afgørende for, at din ejerlejlighed kan sælges, da den indeholder oplysninger om lejligheden, der er relevante for potentielle købere.