Bestyrelsens beretning

Få gode råd til bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning er et fast punkt på dagsorden til den ordinære generalforsamling. 

Som bestyrelse har I det seneste år været det øverste beslutnings- og ledelsesorgan for foreningen, og det er derfor vigtigt, at I aflægger en beretning for den indsats, I har gjort det seneste år.

Nedenfor har vi lavet en vejledning til de punkter, der med fordel kan medtages i bestyrelsens beretning. Det er ikke en endegyldig formel for, hvordan bestyrelsens beretning skal være, men alene en vejledning med gode råd.  

Vi anbefaler altid, at beretningen aflægges skriftligt, så den kan fungere som bilag til generalforsamlingens indkaldelse. På den måde kan foreningens medlemmer læse beretningen forud for generalforsamlingen, og den kan således støttes af enkelte bemærkninger eller spørgsmål på mødet. Det sikrer i høj grad generalforsamlingens effektivitet. 

I kan bruge vores selvbetjeningsformular, hvor I kan sende beretningen direkte til os forud for generalforsamlingen. 

Angiv indledningsvist foreningens navn, så der ikke er nogen tvivl om, hvad beretningen vedrører. 

Bestyrelsens beretning vil typisk vedlægges indkaldelsen som bilag, og den vil derfor opbevares i mange år frem. Angiv derfor det/de årstal, som beretningen vedrører. 

Det kan være en god idé at angive, hvor mange bestyrelsesmøder, der har været afholdt i det forgangne år, da det også er et udtryk for, hvordan bestyrelsens har arbejdet i året. 

Det er en god idé at angive, hvilke vigtige begivenheder, der har været i foreningen i det forgangne år. Det er en oplagt mulighed for at markere mærkedage eller byde nye medlemmer velkommen til foreningen. 

(Eksempel: Foreningen fejrede 100-års fødselsdag torsdag den 17. juni med sommerfest i gården. Det var en stor succes.)

(Eksempel: Foreningen har fået 4 nye medlemmer i det forgangne år, herunder i opgang 2, 3. th…)

(Eksempel: Foreningen har afholdt 4 arbejdsdage med stort og flot fremmøde. Redskabsskuret blev malet og kælderen blev fejet.)

På generalforsamlingen gives bestyrelsen bemyndigelse til at drifte og lede foreningen indtil næstkommende generalforsamling. Det er derfor vigtigt at angive, hvad bestyrelsen har brugt denne bemyndigelse til, og hvilke opgaver den er nået i mål med. 

(Eksempel: Bestyrelsen har foretaget tv-ekspedition af alle kloakrør i foråret. TV-ekspeditionerne viste…)

(Eksempel: Bestyrelsen har sammen med administrator revideret foreningens vedtægt, så den er tidssvarende. Den nye vedtægt præsenteres og skal behandles på generalforsamlingen.) 

Det er ikke alle opgaver, som bestyrelsen iværksætter, der vil være afsluttet til den ordinære generalforsamling. Det kan skyldes opgavernes omfang, ligesom det kan skyldes tidspunktet, de er igangsat. 

Det handler om at skabe gennemsigtighed for medlemmerne om de ting, der sker i foreningen, og derfor skal I orientere om igangværende opgaver på lige fod med afsluttede. 

Særligt i det tilfælde, der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer, er det en god overleveringsmulighed at nævne disse opgaver. 

(Eksempel: Bestyrelsen har indhentet tilbud på beskæring af træer i gården.)

(Eksempel: Bestyrelsen har søgt om tilskud til vicevært, som afventer godkendelse hos kommunen.)  

Sådan stiller du et forslag til generalforsamlingen

Sådan stiller du et forslag til generalforsamlingen Der eksisterer ikke egentlige regler eller retningslinjer for,…

Stil et forslag til generalforsamlingen

Stil et forslag til generalforsamlingen Inden du indsender dit generalforsamlingsforslag, anbefaler vi dig at læse…

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Inden du indsender bestyrelsens beretning, anbefaler vi dig at læse vores vejledning til…