Bestyrelsens beretning

Få gode råd til bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning er et fast punkt på dagsorden til den ordinære generalforsamling. 

Som bestyrelse har I det seneste år været det øverste beslutnings- og ledelsesorgan for foreningen, og det er vigtigt, at I aflægger en beretning over årets bestyrelsesindsats.

Nedenfor har vi lavet gode råd til bestyrelsens beretning, som tjener som en vejledning til de punkter, der med fordel kan medtages i denne. Dette er ikke en endegyldig formel for, hvordan bestyrelsens beretning skal være, men det er gode råd til, hvordan jeres beretning kan tage sig ud. 

Vi anbefaler altid, at beretningen aflægges skriftligt, så den kan fungere som bilag til generalforsamlingens indkaldelse. På den måde kan foreningens medlemmer læse beretningen forud for generalforsamlingen, og den kan derfor støttes af enkelte bemærkninger eller spørgsmål på mødet. Det sikrer i høj grad generalforsamlingens effektivitet og overblik. 

 

Eksempel på bestyrelsens beretning

Vi har lavet en  selvbetjeningsformular, hvor I, ved hjælp af en skabelon, kan udfylde og sende jeres årsberetning direkte til administrator forud for generalforsamlingen. I kan også bruge formularen som et eksempel på bestyrelsens beretning til fri afbenyttelse.

Vi håber, I bliver klogere på dagsordenens første punkt i vejledningen herunder! 

Vores første gode råd til bestyrelsens beretning kan virke basalt, men det er naturligvis at angive foreningens navn, så der ikke er nogen tvivl om, hvilken forening, beretningen vedrører. 

Bestyrelsens beretning vil typisk vedlægges indkaldelsen som bilag, og den vil derfor opbevares i mange år frem. Angiv derfor det/de årstal, som beretningen vedrører. 

Vores tredje gode råd til bestyrelsens beretning er at angive hvor mange bestyrelsesmøder, der har været afholdt i det forgangne år. Dette kan nemlig også været et udtryk for, hvordan bestyrelsen har arbejdet i året. 

Det er en god idé at angive, hvilke vigtige begivenheder, der har været i foreningen i det forgangne år. Det er desuden en oplagt mulighed for at markere mærkedage eller byde nye medlemmer velkommen til foreningen. 

(Eksempel: Foreningen fejrede 100-års fødselsdag torsdag den 17. juni med sommerfest i gården. Det var en stor succes.)

(Eksempel: Foreningen har fået 4 nye medlemmer i det forgangne år, herunder i opgang 2, 3. th…)

(Eksempel: Foreningen har afholdt 4 arbejdsdage med stort og flot fremmøde. Redskabsskuret blev malet og kælderen blev fejet.)

På generalforsamlingen gives bestyrelsen bemyndigelse til at drifte og lede foreningen indtil næstkommende generalforsamling. Det er derfor vigtigt at angive, hvad bestyrelsen har brugt denne bemyndigelse til, og hvilke opgaver den er nået i mål med. 

(Eksempel: Bestyrelsen har foretaget tv-ekspedition af alle kloakrør i foråret. TV-ekspeditionerne viste…)

(Eksempel: Bestyrelsen har sammen med administrator revideret foreningens vedtægt, så den er tidssvarende. Den nye vedtægt præsenteres og skal behandles på generalforsamlingen.) 

Det er ikke alle opgaver, som bestyrelsen iværksætter, der vil være afsluttet til den ordinære generalforsamling. Det kan skyldes opgavernes omfang, ligesom det kan skyldes tidspunktet, de er igangsat. 

Det handler om at skabe gennemsigtighed for medlemmerne om de ting, der sker i foreningen, og derfor skal I orientere om igangværende opgaver på lige fod med afsluttede. 

Særligt i det tilfælde, der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer, er det en god overleveringsmulighed at nævne disse opgaver. 

(Eksempel: Bestyrelsen har indhentet tilbud på beskæring af træer i gården.)

(Eksempel: Bestyrelsen har søgt om tilskud til vicevært, som afventer godkendelse hos kommunen.)  

Dirigent på generalforsamling

Dirigent på generalforsamling Det er ejendommens bestyrelse der har ansvaret for afvikling af generalforsamlingen, og…

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Det er foreningens vedtægt, der sætter rammerne for hvordan og hvornår I…

Lokaler til generalforsamling

Lokaler til generalforsamling Det skal fremgå af indkaldelsen til den ordinær generalforsamling, hvor denne afholdes. …