Bestyrelsens beretning

Nedenfor finder I en skabelon til bestyrelsens beretning, som I med fordel kan anvende til udarbejdelse af den vedtægtsbestemte årsberetning.

Husk at bestyrelsens beretning alene er en angivelse af de forenings- og bestyrelsesbegivenheder, der har været i det forgangne år.

Det er en fordel, at beretningen aflægges skriftligt, så det kan fungere som bilag til generalforsamlingens indkaldelse. På den måde kan foreningens medlemmer læse beretningen forud for generalforsamlingen, og således kun støttes af enkelte bemærkninger eller spørgsmål på mødet. Det sikrer i høj grad generalforsamlingens effektivitet

FORENINGENS NAVN:

ÅRSTAL:

ANTAL BESTYRELSESMØDER I DET FORGANGNE ÅR:

VIGTIGE BEGIVENHEDER I FORENINGEN I DET FORGANGNE ÅR:

·      (Eksempel: Foreningen fejrede 100-års fødselsdag torsdag den 17. juni med sommerfest i gården. Det var en stor succes.)

·      (Eksempel: Foreningen har fået 4 nye medlemmer i det forgangne år, herunder i opgang 2, 3. th…)

·      (Eksempel: Foreningen har afholdt 4 arbejdsdage med stort og flot fremmøde. Redskabsskuret blev malet og kælderen blev fejet.)

BESTYRELSENS AFSLUTTEDE OPGAVER I DET FORGANGNE ÅR:

·        (Eksempel: Bestyrelsen har foretaget tv-ekspedition af alle kloakrør i foråret. TV-ekspeditionerne viste…)

·     (Eksempel: Bestyrelsen har sammen med administrator revideret foreningens vedtægt, så den er tidssvarende. Den nye vedtægt præsenteres og skal behandles på generalforsamlingen.) 

BESTYRELSENS IGANGVÆRENDE OPGAVER IGANGSAT I DET FORGANGNE ÅR:

·     (Eksempel: Bestyrelsen har indhentet tilbud på beskæring af træer i gården.)

·  (Eksempel: Bestyrelsen har søgt om tilskud til vicevært, som afventer godkendelse hos kommunen.)