Send bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning er en årlig rapport, som udarbejdes af bestyrelsen for at dokumentere foreningsarbejdet i det forgangne år.

Bestyrelsen forelægger sin årsberetning til generalforsamlingens efterretning på generalforsamlingen ved enten en mundtlig eller skriftlig beretning.

Bestyrelsens beretning indeholder typisk en beskrivelse af de aktiviteter og projekter, som bestyrelsen har arbejdet på i løbet af året, samt en gennemgang af foreningens økonomiske situation.

Bestyrelsens beretning giver bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at evaluere resultater og tage stilling til eventuelle udfordringer, der måtte være opstået. Beretningen fungerer også som en vigtig dokumentation af foreningens arbejde, som kan bruges til at informere foreningens medlemmer og eksterne interessenter om foreningens virke og resultater.

Her på siden finder du en formular, så bestyrelsen nemt og effektivt kan sende beretningen direkte til administrator.

Læs vores vejledning

Inden du indsender bestyrelsens beretning, anbefaler vi dig at læse vorevejledning til at skrive bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning er en vigtig del af den ordinære dagsorden, da den skitserer alt dét, der er sket i det forgangne år. Det er derfor også vigtigt, at bestyrelsen tager sig god tid til at udfærdige den skriftlige beretning, så den danner et retvisende overblik over alt det, der er sket i foreningen det seneste år. 

I kan udfylde ovenstående formular, og beretningen sendes direkte til administrator. I kan også bruge formularen som et eksempel på bestyrelsens beretning. 

Vi anbefaler, at den skriftlige beretning fremsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, så alle medlemmer har mulighed for at orientere sig i denne forud for generalforsamlingen. 

Send bestyrelsens beretning

Bemærk, at denne formular alene kan anvendes af bestyrelser, der er kunde hos Qvortrup Administration. Er du ikke kunde kan du lade dig inspirere her på siden og i vores vejledning. 

Eksempel på bestyrelsens beretning

Har du brug for et eksempel på bestyrelsens beretning kan du hente det i linket nedenfor. 

Der findes ingen endegyldig formel på, hvordan bestyrelsens beretning skal se ud, men bestyrelsen kan med fordel tage afsæt i vores eksempel, som er lavet på baggrund af mere end 60 års erfaring som professionel ejendomsadministrator for både ejerforeningen og andelsboligforeninger. 

Har du brug for sparring?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring vedrørende den kommende generalforsamling eller bestyrelsens beretning. 

Hvis ikke du ved, hvem du skal tale med, kan du kontakte vores dygtige supportteam, på mail eller telefon, og de vil sætte dig i kontakt med den medarbejder, du skal tale med. 

Vores supportteams vigtigste opgave er at supportere kunder, samarbejdspartnere og kollegaer, og de er altid klar til at hjælpe.

Du kan kontakte dem på telefon i vores åbningstid, eller du kan sende dem en mail på vores hoved-mail. 

Vi glæder os til at høre fra dig og til at hjælpe dig godt videre! 

Er du ikke kunde i Qvortrup?

Er foreningen ikke kunde i Qvortrup, så tvivl ikke – det er heldigvis forholdsvist nemt at skifte ejendomsadministrator.

Det er typisk foreningens bestyrelse, der kan træffe beslutning om at skifte ejendomsadministrator. Men inden I træffer denne beslutning, bør I dog sikrer jer, at det også gælder i jeres vedtægt.

Da en ejendomsadministrator er foreningens tætteste samarbejdspartner, bør det være et loyalt, frugtigt og (helst) langvarigt forhold, I indgår med denne. Derfor mener vi, at det er enormt vigtigt, at vi mødes og forventningsafstemmer det kommende samarbejde.

Det er bestyrelsen, der vil have den primære kontakt til ejendomsadministrationen, og derfor skal vi sikre vores samarbejde – helst inden det for alvor går i gang.

Hvis I vil være kunde i Qvortrup, anbefaler vi, at I kontakter os, så vi kan planlægge (et telefonisk, digitalt eller fysisk) møde. Herefter kan vi drøfte det kommende samarbejde, og sammen lægge en plan for skiftet af administrator.