salg af loftsarealer, ejerforeninger,

Prisliste

Nedenfor finder du vores prisliste, der angiver vores tillægshonorarer, som opkræves for opgaver, der falder ud over vores administrationsaftaler. 

Prislisten er opdateret pr. 1. marts 2020.

Timepriser

Udlejning

Ejerforeninger

Fælleslån

Andelsboliger

Generalforsamlinger, møder og vedtægter

Byggesag

Fordelingsregnksaber

Finansiering

Diverse