Genhusning ved forsikringsskader

Hvordan er du som andelshaver og ejer forsikringsmæssigt stillet, hvis der opstår forhold i ejendommen, der kræver din genhusning?

Genhusning kan ske, når der optræder forhold i ejendommen, der medfører, at du skal fraflytte din nuværende bolig og flytte ind i en anden. Det kan eksempelvis være ved omfattende brand- eller vandskader, der efterlader din lejlighed ubeboelig.

Som både andelshaver og ejer, vil du med den rette Indboforsikring være godt stillet. Den vil nemlig ikke alene erstatte ødelagt indbo (møbler, tøj, elektronik og andre ejendele), men også udgifter til genhusning, rengøring, udgifter til opmagasinering m.v.

Alle disse udgifter kan rende op i flere tusinde kroner, og det er en udgift, du selv skal afholde, hvis du ikke har tegnet en Indboforsikring.

Det betyder, at din egen indboforsikring vil være den primære forsikring, som skal dække dig ved eventuel genhusning, mens ejendommens ejendomsforsikring er den sekundære forsikring.

Vi har indgået et fordelagtigt samarbejde med Dansk System Assurance A/S, som du kan læse mere om her. Dansk System Assurance A/S er forsikringsmæglere, som vejleder vores kunder om forsikringsmæssige anliggender – også når det gælder genhusning.

Er du kunde i vores administration, og vil du vide mere om, hvordan du er stillet i en specifik situation, kan du blot kontakte jeres kundechef herom.

genhusning ved forsikringsskader

Del:

Mangler I
system i ejendommens
vedligeholdelsesplan? 
Kontakt os her
for råd og vejledning.