Genhusning ved forsikringsskader

Hvordan er du som andelshaver og ejer forsikringsmæssigt stillet, hvis der opstår forhold i ejendommen, der kræver din genhusning? Det giver vi dig svaret på herunder.

Når du bor i et foreningsfællesskab, er det ejendommens forsikring, der dækker forhold og skader på den fælles bygning. Men hvordan sikrer du dig ved skader på dine ejendele og ved eventuel genhusning? Læs med og bliv klogere. 

Alle ejendomsfællesskaber skal have en ejendomsforsikring, der dækker den fælles ejendom. Dækningsomfanget, vilkår og øvrige forhold er specificeret i den enkelte police, men en typisk ejendomsforsikring dækker skader på den fælles ejendom og de fælles områder, som ejes af fællesskabet.

Som udgangspunkt dækker ejendomsforsikringen alene fælles bestanddele, og det kan derfor være en fordel, at du som andelshaver/ejer sikrer dig selv yderligere, hvis uheldet en dag skulle være ude.

Tegn en privat indboforsikring

En indboforsikring er en forsikring, der dækker skader på dine personlige ejendele og indbo i tilfælde af en skade. 

Som ejer eller andelshaver kan det være en god idé at tegne en indboforsikring, så du er dækket ved skade på din ejendom og dine ejendele. 

Hvis du ikke har en indboforsikring, vil du nemlig som udgangspunkt stå uden økonomisk beskyttelse, og det kan føre til store økonomiske omkostninger, da det kan være dyrt at erstatte ødelagt indbo og måske endda også at skulle betale for midlertidig genhusning, hvis det bliver nødvendigt.

Det er vigtigt at bemærke, at dækningen på en indboforsikring kan variere fra selskab til selskab, og at der kan være forskellige priser og betingelser. Det kan derfor være en god idé at undersøge forskellige forsikringsselskaber og deres betingelser for at finde den bedste indboforsikring til dine behov, ligesom det kan være en god idé at tjekke ejendomsforsikringen og dens generelle  betingelser.

Genhusning ved skader

Genhusning ved forsikringsskader i andelsboliger og ejerlejligheder er et emne, der kan blive relevant, hvis der opstår en situation, der gør din nuværende bolig ubeboelig, fx ved en omfattende brand- eller vandskade.

I sådanne tilfælde er det vigtigt at have en forsikring, der kan hjælpe dig med at dække udgifterne til genhusning og andre relaterede omkostninger i forbindelse med skaderne.

Som både andelshaver og ejer af en ejerlejlighed er det klart en fordel at have tegnet en indboforsikring, da denne kan dække dig i tilfælde af en forsikringsskade.

Når du tegner en indboforsikring, vil den nemlig ikke alene dække dit ødelagt indbo, men som oftest også udgifter til genhusning, rengøring og opmagasinering af ejendele. Det kan være en stor økonomisk byrde at skulle dække disse omkostninger selv, hvis man ikke har en forsikring, der kan hjælpe.

Primær og sekundær forsikring

Når det kommer til forsikring af andelsboliger og ejerlejligheder, er det vigtigt at huske, at din egen indboforsikring er den primære forsikring, der vil dække dig ved en eventuel genhusning. Ejendommens ejendomsforsikring vil derimod være den sekundære forsikring. Det betyder, at det er vigtigt at have en indboforsikring, der dækker de omkostninger, der kan opstå ved genhusning.

Samarbejde med forsikringsmægler

I Qvortrup Administration brænder vi for at skabe gode, sunde og trygge hjem for vores kunder, og derfor ønsker vi at tilbyde den bedst mulige service og rådgivning.

Som administrationsselskab er vi særligt opmærksomme på, at vores kunder bor i ejendomme, der kan have nogle år på bagen. Derfor er det ikke utænkeligt, at der kan opstå forsikringsskader, der kræver genhusning. Vi ønsker at være forberedte på denne type situationer og derfor har vi indgået storkundeaftaler med forsikringsmæglere fra DSA A/S, som kan rådgive vores kunder om de bedste forsikringsløsninger i tilfælde af skader på deres fælles ejendom og boliger.

Vores samarbejde med DSA A/S betyder, at vores kunder kan få professionel rådgivning om forsikring og eventuelle genhusningssituationer på ejendomsniveau.

Hvis du er kunde hos vores administration og ønsker at vide mere om, hvordan ejendommens beboere er stillet i tilfælde af en forsikringsskade, kan du kontakte kundechefen for yderligere information. Vi står altid klar til at hjælpe vores kunder og sikre, at de er godt dækket ind, hvis uheldet er ude.

Vores seneste nyheder

Genhusning

Del: