Stil et forslag til generalforsamlingen

Generalforsamlingen er årets vigtigste møde for foreningen. Det er her, I samles om jeres fællesskab, og det er hér, du har mulighed for at få indflydelse på jeres fælles hjem. 

Hvis du har konkrete forslag til, hvordan I forbedrer jeres foreningsfællesskab, er generalforsamlingen stedet, hvor du skal give din stemme til kende. 

Indkomne forslag til  generalforsamling: 

Vi mener, at et forslag altid skal være velovervejet, gennemarbejdet og velbegrundet. 

Vil du sikre dig, at dit generalforsamlingsforslag kan behandles på generalforsamlingen, kan du følge den vejledning, vi har lavet med udgangspunkt i det gode forslag. Klik på knappen nedenfor of kom direkte til vores eksempel. 

Stil forslag til  generalforsamling: 

Forslag til generalforsamling

Forslag til generalforsamling er en vigtig del af generalforsamlingen i foreninger. Dette dagsordenspunkt giver nemlig medlemmerne mulighed for at komme med deres ideer og forslag til, hvordan foreningen skal udvikle sig.

Når du skal forberede et forslag til en generalforsamling, er det vigtigt at huske på, at det skal være konstruktivt og nyttigt for foreningen. Det kan eksempelvis omfatte forslag til ændringer af vedtægterne eller implementering af nye initiativer.

 

Begrund dit forslag

Uanset forslagets karakter er det vigtigt, at du sørger for, at du har godt begrundede argumenter, der taler for dit forslag. Som med de fleste andre ting, er godt forberedt halvt fuldendt; Det betyder, at du bør undersøge og finde eksempler på lignende initiativer, så de øvrige medlemmer er klædt på til at tage stilling til, om de tillige mener, dit forslag er en god idé.

Det er også vigtigt, at du i denne sammenhæng belyser, hvilke konsekvenser, dit forslag har ved vedtagelse. Hvis du eksempelvis foreslår, at jeres redskabsskur indrettes til motionsrum, vil konsekvensen være, at der ikke længere er plads til foreningens fælles redskaber i skuret. Dét er en vigtig information, som medlemmerne bør have med i deres overvejelser, når de skal stemme om forslaget.

 

Husk det økonomiske aspekt

I øvrigt bør du afklare den økonomiske del af dit forslag – herunder hvad det koster, og hvem der skal betale for det. Da du indgår i et foreningsfællesskab, er økonomien et ganske afgørende parameter, og det er vigtigt, at du har taget stilling hertil, inden generalforsamlingen skal præsenteres for dit forslag.

 

Præsentér forslaget klart og tydeligt

På generalforsamlingen vil den valgte dirigent give dig mulighed for at motivere dit forslag. Her har du en fornem opgave i at præsentere forslaget på en klar og overbevisende måde. Dette kan omfatte at en præsentation eller lignende, som er med til at støtte dit forslag.

 

Forslagets bilag

Hvis du har bilag, der kan støtte dit forslag, anbefaler vi, at du sender dette til administrator, som kan sende det samme med indkaldelse til generalforsamlingen. På den måde har alle mulighed for at orientere sig i dit materiale forud for generalforsamlingen, og det skaber et bedre og mere oplyst fundament at træffe beslutning på baggrund af.

 

Eksempel på forslag

Vi har lavet et eksempel på et forslag, som du med fordel kan tage afsæt i, inden du begynder at forberede dit forslag. Det er vigtigt, at du lægger et stort forarbejde i dit forslag, så det kan behandles på generalforsamlingen.

Selvom der ikke findes decideret formkrav til et forslag, skal det indeholde en række ting, førend det er muligt at vedtage. Det hjælper vores eksempel og denne formular dig med at imødekomme.

 

Har du brug for yderligere vejledning?

Har du brug for øvrig sparring angående dit forslag, kan du kontakte os for vejledning.

Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen Det er bestyrelsen, der leder foreningen udenfor generalforsamlingen. Generalforsamlingen er det øverste…

Dirigent på generalforsamling

Dirigent på generalforsamling Det er ejendommens bestyrelse der har ansvaret for afvikling af generalforsamlingen, og…

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Det er foreningens vedtægt, der sætter rammerne for hvordan og hvornår I…