Valg til bestyrelsen

Det er bestyrelsen, der leder foreningen udenfor generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er det øverste ledelsesorgan, men da foreningens medlemmer ikke kan samles i tide og i utide for at drifte ejendommen, uddelegeres ledelsesansvaret til en bestyrelse.

Det er generalforsamlingen, der beslutter, hvem der skal være dens bestyrelse. De nærmere omstændigheder herfor er angivet i vedtægten. 

Valg til bestyrelsen sker i henhold til vedtægten, og bestyrelsesmedlemmerne skal side i en af vedtægten given periode.

De fleste vedtægter foreskriver, at et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, fordi det sikrer fastholdelse og stabilitet i bestyrelsen.

Desuden er det i de fleste vedtægter bestemt, at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hver ordinær generalforsamling, således der sikres et fast vidensgrundlag og praksis i bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er et frivilligt arbejde, men der lægges mange timer heri. Det er derfor vigtigt for en velfungerende forening, at der vælges eller genvælges stærke profiler til bestyrelsen hvert år.

Valg til bestyrelsen

Suppleanter er som udgangspunkt ikke aktive bestyrelsesmedlemmer, men foreningsmedlemmer, der kan indtræde i bestyrelsen, hvis der sker frafald i denne i løbet år året.

I nogle foreninger deltager suppleanter aktivt i bestyrelsesarbejdet, men det er ikke et krav. Suppleanter skal alene supplere, og suppleanter har heller ikke samme bestyrelsesansvar, og kan eksempelvis ikke tegne eller træffe beslutninger, herunder betalingsbeslutninger, på vegne af bestyrelsen.  

Det er vigtigt at huske på dette under valg til bestyrelsen og suppleanter, da det selvfølgelig er bedst, hvis der indvælges ressourcestærke bestyrelsesmedlemmer, der kan løfte den frivillige ledelsesopgave, og suppleanter som er villige til at påtage sig ansvaret, hvis der er frafald i bestyrelsen. 

Bestyrelsen rolle på generalforsamlingen

Som foreningens øverste ledelse, er der mange bestyrelsesopgaver forbundet med den ordinære generalforsamling. 

For at kaste lys over bestyrelsens opgaver både før, under og efter generalforsamlingen, har vi lavet en digital vejledning, som giver svar på dette. 

Som ejendomsadministratorer bruger vi en stor del af året på at forberede, afvikle og afslutte de ordinære generalforsamlinger, og det er vigtigt, at vi samarbejder om at gøre årets vigtigste møde så effektivt og godt, som overhovedet muligt. 

Vi anbefaler dig derfor at læse vores vejledning om bestyrelsens rolle på generalforsamlingen ved at klikke på linket herunder. 

Forslag

Har du brug for hjælp til at formulere dit forslag til den ordinære generalforsamling?

Vi har lavet en vejledning med konkrete eksempler, som du kan bruge i dit formulering af dit forslag til den ordinære generalforsamling. 

Eventuelt

“Eventuelt” er dagsordenens afsluttende punkt, og det er den tid på generalforsamlingen, hvor alt mellem himmel og jord kan drøftes i foreningsfælles- og naboskabet. 

 

Bestyrelsens beretning

Årsberetningen kaster lys over alt det, der er sket i bestyrelsesarbejdet og foreningen det forgangne år. 

Lad dig inspirere af vores skabelon, og send beretningen digitalt direkte til en administrator i Qvortrup.