Valg til bestyrelsen

Det er bestyrelsen, der leder foreningen udenfor generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er det øverste ledelsesorgan, men da foreningens medlemmer ikke kan samles i tide og i utide for at drifte ejendommen, uddelegeres ledelsesansvaret til en bestyrelse.

Det er generalforsamlingen, der beslutter, hvem der skal være dens bestyrelse. De nærmere omstændigheder herfor er angivet i vedtægten. 

Når et bestyrelsesmedlem vælges, sker det i en af vedtægten given periode.

De fleste vedtægter foreskriver, at et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, fordi det sikrer fastholdelse og stabilitet i bestyrelsen.

Desuden er det i de fleste vedtægter bestemt, at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hver ordinær generalforsamling, således der sikres et fast vidensgrundlag og praksis i bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er et frivilligt arbejde, men der lægges mange timer heri. Det er derfor vigtigt for en velfungerende forening, at der vælges eller genvælges stærke profiler til bestyrelsen hvert år.

 

Valg til bestyrelsen

Suppleanter er som udgangspunkt ikke aktive bestyrelsesmedlemmer, men foreningsmedlemmer, der kan indtræde i bestyrelsen, hvis der sker frafald i denne i løbet år året.

I nogle foreninger deltager suppleanter aktivt i bestyrelsesarbejdet, men det er ikke et krav. Suppleanter skal alene supplere, og suppleanter har heller ikke samme bestyrelsesansvar, og kan eksempelvis ikke tegne eller træffe beslutninger, herunder betalingsbeslutninger, på vegne af bestyrelsen.  

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…