Afståelse

Det er med at holde tungen lige i munden, når vi taler afståelse af lejemål, og det er derfor også et tilbagevendende spørgsmål fra vores kunder – for hvad er egentlig op og ned? Det giver vi dig et overblik over herunder. 

Afståelse af butik

Afståelse er en ret, som en erhvervslejer har – enten som følge af sin lejekontrakt eller som følge af den lovgivning, der var gældende på aftaletidspunktet.

Hvis en lejer ønsker at afstå sin butik, er det derfor vigtigt, at vi kigger på dennes lejekontrakt. Dette af 2 grunde: 

  1. Hvad står der i lejekontrakten? Hvad er aftalt? 
  2. Hvornår er aftalen indgået?

Afståelse

Hvis der ikke fremgår en ret til at afstå lejemålet i lejekontrakten, betyder det ikke nødvendigvis, at lejer ikke må afstå. Lejekontraktens aftaletidspunkt kan nemlig være afgørende for en eventuel afståelsesret. 

Hvis aftalen er indgået før 1. januar 1992, har lejer som udgangspunkt ikke afståelsesret medmindre dette er særskilt aftalt i lejekontrakten.

Er aftalen indgået mellem 1. januar 1992 og 31. december 1999 har lejeren afståelsesret med hjemmel i lejelovens § 74a.

Hvis kontrakten er indgået den 1. januar 2000 eller derefter, har lejeren afståelsesret i henhold til Erhvervslejelovens § 55, medmindre andet er særskilt aftalt i lejekontrakten.

Det kan altså være svært at navigere i, om en erhvervslejer har ret til at afstå sit lejemål, og netop derfor er det vigtigt kigge på både kontraktens ordlyd og aftaletidspunktet.

Ifølge den danske ordbog betyder det at afstå at: ”overdragelse af noget man ejer eller disponere over til andre”.

Sagt på en anden måde betyder det, at en lejer har lov til at overdrage lejemålet til en ny lejer, men på de oprindelige betingelser.

Når man afstå et lejemål er det altså et nyt lejeforhold, der indgåes, men på uændret vilkår og med samme rettigheder og pligter, som ved det tidligere lejeforhold. 

Afståelsesret

Det følger af erhvervslejelovens § 55, at udlejer skal godkende den nye lejer blandt andet på baggrund af dennes økonomi og branchekendskab.

For at kunne afgive godkendelsen, bør udlejer derfor modtage en række dokumenter fra den nye lejer, som eksempelvis kan tælle:

  • Lejers fulde navn
  • Lejers private adresse
  • Virksomhedens navn
  • Branchekode
  • CVR-nr.
  • Seneste regnskab
  • Seneste budget

På baggrund af ovenstående kan udlejer sikre sig, at den nye lejer har det nødvendige branchekendskab til at kunne overtage erhvervslejemålet.

Da afståelse sker på de originale aftalevilkår, laves der ikke en ny lejekontrakt. Det er dog en fordel at lave en aftale eller en allonge til lejekontrakten, som kan danne rammerne for det nye lejeforhold.

Med afståelsesret følger typisk meget gamle, originale lejekontrakter, og da verden nu engang er foranderlig, anbefaler vi altid, at afståelseskontrakten eller allongen udarbejdes, så det nye lejeforhold reguleres i henhold til de faktiske og gældende forhold i ejendommen.

Det kan eksempelvis være en god idé at specificere forhold eller vilkår, som er aktuelle i dag, men som der ikke er taget højde for/stilling til i den originale kontrakt.

Har du spørgsmål til afståelse?

Vores vejledning ovenfor er en overordnet skitsering af afståelsesretten.

Hvis du står overfor at skulle afstå et erhvervslejemål, eller du repræsenterer udlejer i en potentiel afståelsessag, er I meget velkomne til at kontakte os, så vi kan rådgive og vejlede jer nærmere om den konkrete sag.

Afståelsesretten er ikke bare sådan lige at forstå, og derfor er det en rigtig god idé at alliere sig med professionelle, der kan rådgive og vejlede i det konkrete forhold. 

Hvis ikke du ved, hvem du skal tale med, kan du kontakte vores supportteam, der vil hjælpe dig med at finde frem til den korrekte medarbejder. 

Mød vores medarbejdere

I Qvortrup har vi en historie, der rækker mere end 100 år tilbage i tiden, og vi har drevet professionel ejendomsadministration i mere end 6 årtier. Det mener vi i høj grad visner om, at vi ved, hvad vi laver. 

I årenes løb har vi opbygget en omfattende ekspertise inden for administration af boliger på tværs af boligsektoren i og omkring København, og vores viden om vores fag, gør os i stand til at give vores kunder den bedste service muligt.

Vi tror på, at vores lange historie er vidnesbyrd om vores høje faglighed. Vi har opbygget stærke relationer til vores kunder og samarbejdspartnere, og vi er stolte af i dag at have et dedikeret team, der altid er klar til at yde den bedste service og sikre, at vores kunders behov er i centrum.

Du kan møde vores fantastiske medarbejdere i linket nedenfor.