Afståelse

Det er med at holde tungen lige i munden, når vi taler afståelse af lejemål, og det er derfor også et tilbagevendende spørgsmål fra vores kunder – for hvad er egentlig op og ned? Det giver vi dig et overblik over herunder. 

Afståelse af butik

Afståelse er en ret, som en erhvervslejer har – enten som følge af sin lejekontrakt eller som følge af den lovgivning, der var gældende på aftaletidspunktet.

Hvis en lejer ønsker at afstå sin butik, er det derfor vigtigt, at vi kigger på dennes lejekontrakt. Dette af 2 grunde: 

  1. Hvad står der i lejekontrakten? Hvad er aftalt? 
  2. Hvornår er aftalen indgået?

Aftaletidspunktet

Hvis der ikke fremgår en afståelsesret i lejekontrakten, betyder det ikke nødvendigvis, at lejer ikke må afstå lejemålet. Lejekontraktens aftaletidspunkt kan nemlig være afgørende for en eventuel afståelsesret. 

Hvornår er aftalen indgået?

Hvis aftalen er indgået før 1. januar 1992, har lejer som udgangspunkt ikke afståelsesret medmindre dette er særskilt aftalt i lejekontrakten.

Er aftalen indgået mellem 1. januar 1992 og 31. december 1999 har lejeren afståelsesret med hjemmel i lejelovens § 74a.

Hvis kontrakten er indgået den 1. januar 2000 eller derefter, har lejeren afståelsesret i henhold til Erhvervslejelovens § 55, medmindre andet er særskilt aftalt i lejekontrakten.

Det kan altså være svært at navigere i, om en erhvervslejer har ret til at afstå sit lejemål, og netop derfor er det vigtigt kigge på både kontraktens ordlyd og aftaletidspunktet.

Hvad betyder afståelse? 

Ifølge den danske ordbog betyder afståelse: ”overdragelse af noget man ejer eller disponere over til andre”.

Sagt på en anden måde betyder det, at en lejer har lov til at overdrage lejemålet til en ny lejer, men på de oprindelige betingelser.

Afståelse er altså et nyt lejeforhold, men på uændret vilkår og med samme rettigheder og pligter, som ved det tidligere lejeforhold. 

Udlejers godkendelse af ny lejer

Det følger af erhvervslejelovens § 55, at udlejer skal godkende den nye lejer blandt andet på baggrund af dennes økonomi og branchekendskab.

For at kunne afgive godkendelsen, bør udlejer derfor modtage en række dokumenter fra den nye lejer, som eksempelvis kan tælle:

  • Lejers fulde navn
  • Lejers private adresse
  • Virksomhedens navn
  • Branchekode
  • CVR-nr.
  • Seneste regnskab
  • Seneste budget

 

På baggrund af ovenstående kan udlejer sikre sig, at den nye lejer har det nødvendige branchekendskab til at kunne overtage erhvervslejemålet.

Afståelsesaftale, allonge

Da afståelse sker på de originale aftalevilkår, laves der ikke en ny lejekontrakt. Det er dog en fordel at lave en afståelsesaftale eller en allonge til lejekontrakten, som kan danne rammerne for det nye lejeforhold.

Med afståelsesret følger typisk meget gamle, originale lejekontrakter, og da verden nu engang er foranderlig, anbefaler vi altid, at afståelseskontrakten eller allongen udarbejdes, så det nye lejeforhold reguleres i henhold til de faktiske og gældende forhold i ejendommen.

Det kan eksempelvis være en god idé at specificere forhold eller vilkår, som er aktuelle i dag, men som der ikke er taget højde for/stilling til i den originale kontrakt.

Mangler I råd og vejledning til en konkret afståelse?

Ovenstående er en overordnet skitsering af afståelsesretten. Står I overfor en potentiel afståelse af erhvervslejemål, er I meget velkomne til at kontakte os, så vi kan rådgive og vejlede jer nærmere om den konkrete sag.

Hvad koster det at sælge andelsbolig?

Hvad koster det at sælge en andelsbolig? Det er ikke…

7 gode råd: Sælg halvdelen af din andel

Forside Sådan sælger du halvdelen af din andel Sælg halvdelen…

3-steps: Sådan sælger du din andel

Sådan sælger du din andel Er du andelshaver og går…