Bytteregler

Der kan være mange gode grunde til at bytte lejlighed. Eksempelvis hvis din nuværende bolig ikke længere passer til dine fysiske behov eller hvis din økonomiske situation ændrer sig.

Øvrige grunde kan være, at du nemt og hurtigt kan skifte bolig, da du ikke behøver at gennemgå en salgsproces for at finde købere, indgå en kontrakt eller lave en overdragelse.

Hvis du bytter lejlighed kan du desuden undgå at skulle betale et salær til en ejendomsmægler, ligesom du kan undgå at betale eventuelle gebyrer til diverse rapporter.

Ønsker du at bytte lejlighed?

De københavnske boligpriser er i øjeblikket på himmelflugt, og et boligbytte kan være opskriften på at finde drømmeboligen, uden det koster dig en krone.

Der er dog en række krav og regler, som skal være opfyldt og overholdt, inden du kan begive dig ud i dit bytteeventyr. Dem har vi listet herunder.

Vær særlig opmærksom på, at der er forskellige regler for bytte afhængig af, om du bor til leje, i en andelsforening eller en ejerforening. 

Klik på karrusellen nedenfor og bliv klogere på dine muligheder for at bytte lejlighed. 

Bor du i en ejerforening, findes der ingen regler for at bytte lejlighed.

Som medlem af en ejerforening ejer du selv lejligheden, og du har fuld råderet over denne. Det er derfor også alene op til dig selv at beslutte, om du vil sælge eller bytte din lejlighed ved din eventuelle fraflytning.

I andelsboligforeninger gælder lidt strammere regler. Som andelshaver ejer du nemlig ikke din andel, men alene brugsretten til denne, og derfor vil reglerne for eventuelt bytte fremgå af foreningens vedtægt.

Det skal specifikt fremgå af vedtægten, hvis du har ret til at bytte din lejlighed, og er der angivet en bytteret, må du bytte din andel.

Hvis foreningens vedtægt tillader bytte, men ikke har en nærmere angivelse af, hvem du kan bytte med, må det antages, at du kan bytte med både andre andelshavere i foreningen, andelshavere udenfor foreningen og lejere samt ejere af ejerlejligheder og parcelhuse.

Det er vigtigt, at der er tale om et reelt bytte, hvilket betyder, at du skal flytte ind i den lejlighed, du bytter med. Foreningen kan kræve dokumentation for indflytning i den nye bolig – eksempelvis ved fremsendelse af folkeregisteradresse.

Du skal desuden være opmærksom på, at der af vedtægten fremgår en prioriteret rækkefølge for, hvem du må overdrage din andel til. Den skal altid følges – uanset hvordan andelen overdrages.

Bor du til leje i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, må du ifølge lejelovens § 73 bytte med en lejer af en anden beboelseslejlighed. Det kan være både i den ejendom, du bor i nu, men også i en hvilken som helst anden lejebolig i hele landet.

Vær dog opmærksom på, at din udlejer kan nægte byttet – eksempelvis hvis du ikke har boet i lejligheden i 3 år, da dette er et krav.

Hvis du ønsker at bytte med en anden lejer, som lejer en lejlighed i en andelsboligforening, kan bestyrelsen i andelsboligforeningen kræve, at du indtræder som medlem af foreningen, jf. lejelovens § 74. Det betyder, at bestyrelsen kan kræve, at du bliver andelshaver, og at du skal derfor købe dig ind i denne med brugsret til andelen.

Lejelovens bytteregler gælder kun for bytte mellem 2 lejere. Det betyder, at du derfor ikke har ret til at bytte med andelshavere eller ejere.

Enhver form for bytte skal godkendes af din udlejer.

Har du spørgsmål til bytte af lejlighed?

Har du specifikke spørgsmål til bytte af din lejlighed, er du altid velkomne til at kontakte os. Selvom vi ikke yder konkret bistand i forbindelse med boligsalg og -køb, vil vi meget gerne hjælpe dig med at navigere i de regler, du er omfattet af. 

Send os en mail

Besøg vores LinkedIn
Bytte