Frit valg af TV-pakker

Vi er efterhånden godt inde i det 21. århundrede, og overskriften “Frit valg af TV-pakker” kan nemt virke som et levn fra fortiden; Mange af os har nemlig skiftet tv-pakkerne ud med vores selvvalgte streamingtjenester, og de danner nu rammerne for, hvad vi ser og hvornår vi ser tv. 

Ikke desto mindre findes de etablerede tv-løsninger stadig, og mange foreninger og etageejendomme har i dag en fælles TV-forsyning for alle ejendommens beboere.

Frit valg af tv-pakker

Tilbage i 2016 blev det vedtaget, at du har et frit valg, når det kommer til din egen tv-løsning. 

Det gælder, hvad end du bor i ejerforening, andelsboligforening eller i en udlejningsejendom. 

Selvom der i foreningens vedtægt eller i din lejekontrakt måtte være krav om tilslutning til det fælles antenneanlæg, har bekendtgørelsen om det frie tv-valg forrang. Uanset hvad kontrakterne siger, bestemmer du altså over din tv-tilslutning. 

Ejendommen kan fortsat have aftale om fælles tv-forsyning gennem en specifik leverandør, og du skal være opmærksom på, at du typisk ikke kan bruge de eksisterende kabler, hvis du ønsker at bruge en anden leverandør. 

I de fleste foreninger og etageejendomme er det ikke lovligt at opsætte eksempelvis individuelle paraboler eller antenner på klimaskærmen, så vær opmærksom på dette forud for eventuel opsigelse.

Fælles tv-forsyning i ejendommen

Den fælles tv-forsyning er typisk økonomisk fordelagtig for den enkelte på grund af tilslutningsvolumen. 

Ejendommen vil altså som oftest opnå en slags mængderabat, fordi der er et stort antal af samlede tilslutninger, og den fælles tv-løsning er som udgangspunkt billigere, end hvis den enkelte beboer selv skulle erhverve den. 

I dag tilbyder de fleste forsyningsselskaber desuden streamingtjenester som en del af tv-pakken, og den fælles tv-forsyning kan derfor være en rigtig god løsning for mange.

Dine omkostning til tv-forsyning

Som oftest er den individuelle pris på tv-pakken fastsat på baggrund af stor tilslutning i ejendommen. Det betyder, at jo flere, der opsiger sin tv-pakke, des dyrere vil det blive for de tilbageværende. 

I nogle tilfælde kan tv-leverandøren helt vælge at opsige den samlede aftale med de tilhørende volume-fordele, fordi der er for få tilmeldt. 

Selvom du vælger at opsige din tv-pakke, vil du stadig tage andel i de driftsudgifter, der er forbundet med den fælles tv-forsyning. Det kan blandt andet være fællesudgifter til administration, etablering, forbedring og drift af det fælles antenneanlæg.

Regler for opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din tv-pakke fra det fælles antenneanlæg, skal du gøre det efter de gældende regler for forbrugsaftaler

De gældende regler siger, at du skal opsige med løbende måned + 30 dage. Opsiger du den 2. oktober, vil din tv-pakke således ophøre 30. november.

Opsig tv-pakke

Hvis den fælles ejendom bliver administreret af Qvortrup, skal du kontakte os gennem disse kontaktoplysninger. Din opsigelse skal modtages skriftligt. 

Vores supportafdeling vil herefter iværksætte opsigelse af tv-pakken hos den fælles leverandør. 

Vær opmærksom på, at vi opkræver et administrationsbeløb i forbindelse med din opsigelse. Beløbets størrelse kan du se i vores prisliste

Tilmeld tv-pakke

Hvis du ønsker at gentilmelde din tv-pakke gennem jeres fælles antenneanlæg, skal du rette henvendelse til os gennem disse kontaktoplysninger. Vores supportafdeling vil herefter skitsere det kommende forløb. 

Bemærk, at der både vil være etableringsomkostninger fra tv-leverandøren, ligesom du vil blive opkrævet et administrativt beløb af os. 

Aftale om bredbånd

Mange ejendomme tilbyder også en fælles løsning for bredbånd, og du skal opmærksom på, at reglerne for frit tv-valg ikke gælder for internet.

Har du spørgsmål til frit valg af TV-pakker?

Hvis du sidder med spørgsmål til den fælles tv-forsyning, bør du kontakte foreningens bestyrelse eller din udlejer herom. 

Du er også altid velkommen til at kontakte vores supportafdeling, hvis du har spørgsmål vedrørende tv-pakken.