Kender du Normalvedtægten?

En normalvedtægt er en standardvedtægt, der gælder for alle ejerforeninger i Danmark.

Normalvedtægten blev opdateret i 2022, og det har vores advokat Mette Haagensen skrevet en længere artikel om i vores nyheder.

I dag har Normalvedtægten været gældende i 9 måneder (plus det løse), og derfor har vi lavet en lille quiz, hvor du kan teste din viden om de nye standardregler for ejerforeninger. 

Ny Normalvedtægt 2022

Indtil sin opdatering i januar 2022 var Normalvedtægten ikke blevet ændret siden 2004. 

For kontekst: I 2004 var benzinprisen kr. 8,29 pr. liter, Anders Fogh Rasmussen var Danmarks statsminister, Mary Elisabeth Donaldsons var (endnu) ikke kronprinsesse og Facebook var ikke engang en tankestreg. 

Meget vand er løbet i åen siden da, og når verden forandrer sig bør et lov- og regelgrundlag naturligvis det samme. 

Derfor trådte en ny ejerlejlighedslov i kraft i 2020 og ny normalvedtægt fulgte efter i 2022. Ambitionen var, at de to skulle køre parløb mod et mere moderne, gennemsigtigt og overskueligt regelsæt for danske ejerforeninger anno 2020’erne. 

Særvedtægt

Vidste du, at 8 ud af 10 af vores ejerforeninger har en særvedtægt? 

En særvedtægt er en vedtægt, der gælder særligt for den enkelte ejerforening. Denne type vedtægt indeholder altså regler, som er helt specifikke for den pågældende ejendom. 

Det giver god mening at vedtage særregler, for vores erfaring er, at foreninger er som mennesker: ingen er ens, og der kan være vidt forskellige hensyn at tage. 

Typisk vedtages en særvedtægt for foreningen, når den stiftes. Det betyder, at mange særvedtægter er fra en tid, hvor benzinpriserne var markant lavere end i 2004.  

For at opdatere og ajourføre særvedtægten løbende, kan foreningen tinglyse ændringer eller tilføjelser til den, som er vedtaget af generalforsamlingen.

Helt praktisk sker det særskilt i tingbogen, og der kan derfor være mange forskellige dokumenter at navigere i for foreningen, når den skal følge gældende regler. 

Normalvedtægt

Vidste du, at normalvedtægten gælder for 10 ud af 10 af vores ejerforeninger? 

Som vi skrev indledningsvist er Normalvedtægten en samling af standardregler, der gælder for alle ejerforeninger i Danmark. 

Normalvedtægten gælder i alle de tilfælde, hvor ejerforeningerne ikke selv har vedtaget særlige regler. 

Det betyder med andre ord, at hvis der er forhold, som ikke er reguleret i særvedtægten eller i dens tillæg, er det normalvedtægtens regler, der gælder. 

Som du kan tælle dig frem til, så er der altså et hav af reglementer, som foreningen skal forholde sig til, og det kan være lidt af en jungle at finde hoved og hale i foreningens regelsæt. 

Skal jeres særvedtægt opdateres?

Det er ikke blevet lettere for en ejerforening at have særlige regler, der afviger fra standardreglerne. I dag skal hver eneste afvigelse fra Normalvedtægten tinglyses særskilt, og det er en opgave, der kræver store ressourcer i både tid og økonomi. 

Ikke desto mindre er det vores anbefaling, at foreningens særvedtægt opdateres, så der er overensstemmelse mellem de nye standardregler for ejerforeninger og de faktiske vilkår, der er i netop jeres ejendom. 

Som vi skrev tidligere, er det med foreninger, som det er med mennesker; ingen er ens. Det er derfor heller ikke muligt for en normalvedtægt at ramme og favne alle foreninger med standardregler, og det vil være nødvendigt med særlige regler for netop jeres forening. 

Skal jeres særvedtægt opdateres?

Det er altid en generalforsamling, der skal vedtage en ny vedtægt. På den måde er det flertallet, der bestemmer, hvilke regler der skal gælde i jeres fælles ejendom. 

Vi anbefaler, at bestyrelsen på næstkommende generalforsamling får en bemyndigelse, så den kan udarbejde et mere moderne, gennemsigtigt og lettere naviger-bart regelsæt for foreningen. 

Hos Qvortrup har vi ansat to af branchens allerskarpeste profiler, der kan hjælpe foreningen i mål med en ny særvedtægt. Disse er henholdsvis vores administrerende direktør Jens Anker Hansen og advokat Mette Haagensen, der begge har en solid og beundringsværdig baggrund indenfor vores branche og ejerforeninger. 

Det er vigtigt, at jeres vedtægt afspejler foreningen anno 2020’erne og at den tager hensyn til jeres specifikke forhold og behov i ejendommen.

Skal foreningens kundechef rådgive nærmere om den kommende proces for opdatering af jeres særvedtægt, kan du udfylde formularen nedenfor eller tage direkte kontakt til os her. 

Quiz: Hvor godt kender du din Normalvedtægt?

Det kan være svært at navigere i junglen af love og regler for ejerforeninger. 


Vi har lavet denne quiz, der viser, hvor godt du egentlig kender den nye Normalvedtægt. 


Tag quizzen og se om du er Nybegynder, Kender, Øvet eller Ekspert i Normalvedtægten. 

Læs vores artikel om Normalvedtægten

Vil du vide mere om Normalvedtægten, har én af vores advokater forfattet en artikel om emnet, som du med fordel kan læse for at blive klogere på opdatering af Normalvedtægten pr. 2022.