Bestyrelsens godkendelse af ombygninger

Går du med planer om at foretage ombygninger i din lejlighed, skal du have bestyrelsens skriftlige tilladelse og godkendelse til dette, inden du iværksætter dit projekt. Det gælder uanset, om der er tale om en totalrenovering eller småprojekter. 

Nedenfor har vi angivet de dokumenter, som bestyrelsen skal have tilsendt, førend den kan afgive sin eventuelle tilladelse og godkendelse. 

Førend bestyrelsen kan tage stilling til dit lejlighedsprojekt, skal den have tilsendt en detaljeret projektbeskrivelse, som klart og tydeligt angiver, hvilke arbejder og forandringer, der vil ske i din lejlighed. 

I tillæg til projektbeskrivelsen bør du fremsende en projekttegning, der angiver dine ombygninger. 

Af materialet bør det fremgå, hvordan eventuelle tilslutninger skal udføres, så både bestyrelse og kommunen kan tage stilling hertil.

Bestyrelsen skal sikre sig, at projektet bliver udført på lovlig vis. Derfor er det nødvendigt, at du fremsender din kontrakt/aftale med den håndværker, der skal udføre projektet. 

Du skal være opmærksom på, at du hæfter for det udførte arbejde og lovligheden heraf. 

Bestyrelsens godkendelse af ombygninger

Når bestyrelsen har modtaget ovenstående, vil den tage stilling til dit projekt og afgive sin eventuelle tilladelse til og godkendelse af projektet. 

Bestyrelsen vil i denne forbindelse sikre, at projektet er i overensstemmelse med foreningens vedtægt. 

Du skal være opmærksom på, at bestyrelsen er berettiget til at kræve nærmere undersøgelser, hvis den er i tvivl om ombygningens konsekvenser for ejendommen. Som eksempler kan den bede om beregninger, hvis dit projekt kan have betydning for ejendommens bæreevne, eller undersøgelse af, om ejendommens faldstammer kan tåle, at afløb fra et badeværelse overføres over køkken-faldstammen frem for den oprindelige faldstammen. 

 

Godkendelsens betingelser

Bestyrelsens tilladelse vil være betinget af, at kommunen godkender dit projekt i sin helhed. 

Tilladelsen vil som udgangspunkt gælde i 12 måneder, indenfor hvilke projektet påbegyndes og afsluttes. Når projektet afsluttes, skal du sende dokumentation for færdigmelding. 

Det er vigtigt at bemærke, at projektet skal være omkostningsneutralt og uden genevirkninger for den øvrige del af foreningen, og at du påtager dig det fulde ansvar i forbindelse med dets gennemførsel.  


Krav til dit lejlighedsprojekt

Der findes en række krav og forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med dit forestående lejlighedsprojekt. Dem har vi skrevet en artikel om, som du kan læse her

I artiklen kan du blandt andet læse dig til, at bestyrelsen har mulighed for at foretage tilsyn med projektet, og at du skal sikre daglig oprydning af påvirkede fællesarealer. 

Har du konkrete spørgsmål til de dokumenter, du skal fremsende til bestyrelsens godkendelse, er du velkommen til at kontakte os

8 gode råd til ombygninger i lejligheden

Drømmer du om at totalrenovere din lejlighed eller blot optimere den ved småprojekter? Uanset om du bor i en ejerlejlighed…

Ny Normalvedtægt 1. januar 2022

NORMALVEDTÆGTEN FOR EJERFORENINGEN GÆLDER OGSÅ FOR DIN EJERFORENINGEN FRA 1. JANUAR 2022 Det er muligvis ikke alle ejerforeninger, der har…