Sådan anmelder du en skade

“Sådan anmelder du en skade” er en vejledning til dig, der har været ramt af et uheld i ejendommen.

Hvis uheldet har været ude, skal det nemlig anmeldes til ejendommens forsikring via vores selvbetjeningsformular her på hjemmesiden.

Ved anmeldelse af en skade skal nedenstående procedure følges, så vi sammen sikrer os, at anmeldelsen sker korrekt.

Sådan anmelder du en skade

Det kan være en frustrerende oplevelse at opleve skader på fælles ejendom, og det kan føre til bekymringer og usikkerhed om, hvordan man bedst skal håndtere situationen.

I denne vejledning vil vi give dig trin-for-trin instruktioner om, hvordan du anmelder en skade på den fælles ejendom til ejendommens forsikringsselskab for at opnå en hurtig og smidig proces. Det er vigtigt at bemærke, at denne vejledning kun gælder for skader på den fælles ejendom, herunder bygninger, køretøjer og maskiner, eller person- og sundhedsskader, der involverer ansatte i foreningen.

Hvis du oplever skader på dine egne personlige ejendele eller løsøre, skal du i stedet anmelde det direkte til din egen indboforsikring. Desuden er det vigtigt at påpege, at du selv har ansvaret for skader, der er opstået på genstande, som du har vedligeholdelsespligt for.

Med denne vejledning vil du være godt rustet til at håndtere skader på den fælles ejendom.

Du kan anmelde din forsikringsskade digitalt ved hjælp af vores selvbetjening. 

Vejledning

Opdager du skade på den fælles ejendom, skal du straks kontakte bestyrelsen/ ejerkredsen herom. 

En kontaktperson for bestyrelsen/ejerkredsen skal herefter anmelde skaden via vores selvbetjeningsformular.

Bestyrelsen/Ejerkredsen er ejendommens ledelsesorgan, og derfor er det vigtigt, at det er en repræsentant for denne, der anmelder skaden til ejendommens forsikring.

Skadesanmeldelsen skal være udførlig, og den skal blandt andet angive, hvad skaden vedrører, hvornår skaden er sket og hvad der er sket. Jo mere udførlig skadesbeskrivelse, des bedre.

Det er en god idé at tage fotodokumentation af skaden – både tæt på og på afstand. På den måde kan forsikringsselskabet på bedst mulige vis vurdere den.

Det kan være nødvendigt, at skaden begrænses/stoppes straks, da denne ellers kan forvolde yderligere skade på dele af den fælles ejendom.

Kontakt dine naboer, hvis skaden kan påvirke dem.

I det tilfælde er det vigtigt, at bestyrelsen/ejerkredsen kontakter en håndværker, der sikrer dette. Faktura herfor kan vedlægges skadesanmeldelsen.

Er skaden af knap så presserende karakter, kan bestyrelsen/ejerkredsen med fordel indhente tilbud på udbedring af skaden, som, sammen med skades-anmeldelsen, sendes til forsikringsselskabet.

Straks efter udfyldelse af skadesanmeldelsen modtager ejendommens forsikringsmægler denne.

Vi har indgået en storkundeaftale med Dansk System Assurance A/S (DSA), der håndterer alle skadesanmeldelser, medmindre ejendommen har en anden forsikringsmægler tilknyttet.

Når forsikringsmægleren har modtaget anmeldelsen, vil denne vurdere skaden i henhold til police. Vurderes den dækningsberettiget, anmeldes den til forsikringsselskabet.

Forsikringsmægleren vil altid sikre sig, at det alene er dækningsberettiget skader, der anmeldes. 

Et stort antal af skadesanmeldelser, vil forventeligt medføre en præmiestigning for ejendommen, hvorfor det er vigtigt, at retningslinjerne for skadesdækning overholdes.

Vurderes skaden ikke dækningsberettiget eller afvises den af forsikringsselskabet, skal der fortsat ske udbedring af skaden, dog uden økonomisk dækning fra forsikringsselskabet. Det afhænger af skaden, hvem der hæfter for udbedring.

Så snart der er sket udbedring, og der foreligger dokumentation herfor, afsluttes sagen.

Qvortrup, såvel som skadens kontaktperson, holdes løbende orienteret i skadessagen ved mail og/eller telefon.

Er skaden dækningsberettiget sikrer forsikringsselskabets taksator, at denne bliver besigtiget og udbedret.

Der vil typisk være en selvrisiko forbundet med skadesdækningen, som er den andel af skadesudbedringen, ejendommen selv skal betale. Denne kan betales af ejendommen eller pålægges skadevolder afhængig af kutyme og/eller vedtægt.

Når skaden er udbedret, afsluttes den.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for yderligere hjælp i forbindelse med en forsikringsskade på ejendommen, kan du  altid kontakte os, så vi kan vejlede dig til korrekt og effektiv oprydning. 

Samarbejde med forsikringsmægler

I 2020 indgik vi et fordelagtigt samarbejde med forsikringsmægler, som sikrer, at vores kunder er i de bedste hænder, når der skal ske skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. 

Typiske spørgsmål i skadessituationer i andelsboligforeninger og ejerforeninger

Jeg har opdaget en skade, hvad gør jeg?

Straks du opdager en skade på ejendommen, er det første skridt at begrænse den. Det er afgørende for det videre skades- og forsikringsforløb, at du er med til at forhindre skaden, dens omfang og eventuelle skadelidte yderligere.

Jeg kan ikke selv begrænse skade, hvad gør jeg?

Hvis du ikke selv kan håndtere eller begrænse skaden, er det vigtigt at reagere hurtigt ved at tilkalde et skadesservicefirma eller en passende håndværker, som kan hjælpe hermed. Selvom du eller foreningen selv skal dække omkostningerne hertil, vil forsikringsselskabet godtgøre disse, hvis skaden er dækningsberettiget. Hvis ikke skaden er dækningsberettiget, er det stadig klogt at få begrænset eller stoppet skaden så hurtigt som muligt. En større og mere omfattende skade vil nemlig som udgangspunkt altid medføre flere omkostninger. En tidlig indsats kan derved hjælpe med at minimere potentielle udgifter i det lange løb.

Kan jeg anmelde skaden til forsikringsselskabet, når jeg har begrænset den?

Selvom du allerede har begrænset skaden, er det stadig muligt at indgive en anmeldelse til forsikringsselskabet. Hos Qvortrup skal alle forsikringsskader anmeldes digitalt via vores hjemmeside, hvorefter vores forsikringsmægler evaluerer sagen, inden den sendes til forsikringsselskabet. Det er afgørende, at du følger vores vejledning for skadesanmeldelse, da en korrekt anmeldelse er afgørende for at sikre dækning. Da det kan være udfordrende at vurdere årsag og omfang som en ikke-fagperson, anbefaler vi, at du samarbejder med en ekspert såsom en håndværker eller skadesservice. De kan give rådgivning og oplysninger, der kan være værdifulde i forbindelse med anmeldelsen.

Jeg kender skadesårsagen, kan jeg udbedre den?

Hvis du ønsker, at forsikringsselskabet tager stilling til og sikrer eventuel dækning af forsikringsskaden, er det vigtigt, at du først foretager udbedring, når selskabet har accepteret den. Første skridt er derfor at begrænse skaden, hvorefter du anmelder den via vores hjemmeside. Først når du har fået svar fra forsikringsmægleren, kan du sikre udbedring af skaden.

Hvem koordinerer aftaler med håndværkere/besigtigelse/mv.?

Det er den person, der anmelder skaden, eller en repræsentant herfor, der skal tage sig af at arrangere aftaler med håndværkere, besigtigelse og lignende. Dette skyldes primært, at hverken vi som ejendomsadministratorer eller forsikringsmæglere og forsikringsselskabet har adgang til jeres individuelle kalendere. For at sikre en så glat proces som muligt er det derfor jer selv, der styrer denne koordinering.

Hvem hæfter for eventuel selvrisiko?

Det er den enkelte ejerforening eller andelsboligforenings ansvar at fastlægge reglerne vedrørende eventuel selvrisiko. Derfor anbefales vi dig at gennemlæse foreningens ordensreglement eller kontakte foreningens kundechef, så du kan få¨klarhed om, hvem der er ansvarlig for selvrisikoen.