Forsikringssamarbejde 2020

Vi har indgået et nyt og fordelagtigt forsikringssamarbejde med Dansk System Assurance A/S, som er professionelle forsikringsmæglere med et indgående branchekendskab.

Vi har indgået et nyt og fordelagtigt forsikringssamarbejde

I 2020 har vi i Qvortrup indgået et fordelagtigt forsikringssamarbejde med forsikringsmægler, som skal være med til at sikre vores kunder ved genforhandling og nytegning af forsikringspolicer og skadesanmeldelse og  -opfølgning på forsikringsskader. 

Samarbejdet er med Dansk System Assurance A/S, som er professionelle forsikringsmæglere for forenings- og investeringsejendomme med et indgående branchekendskab. 

Virksomheden fokuserer på kvalitetsløsninger med udgangspunkt i den enkelte ejendom, hvilket vi i Qvortrup i høj grad kan identificere os med. 

Forsikringsmæglere varetager forsikringssager

Med vores nye forsikringssamarbejde tilbyder vi, at vores kunders forsikringshåndtering fremadrettet bliver varetaget og behandlet ét sted. Qua sin markedsposition har Dansk System Assurance A/S aftaler med samtlige anerkendte forsikringsselskaber, og det sikrer effektiv og retmæssig sagsbehandling af skadessager samt fordelagtige forsikringsvilkår i policer.

Forsikringsskader

Vores samarbejde er til glæde for alle vores kunder. Det betyder, at fremadrettet vil alt skadeshåndtering helt automatisk, og uden ekstra omkostninger, blive varetaget af Dansk System Assurance A/S.

Forsikringspolice

Derudover kan Dansk System Assurance A/S være behjælpelig med ind- og gentegning af forsikringer med udgangspunkt i specifikke ønsker og faktuelle behov. Prisen herfor fastsættes individuelt med udgangspunkt i ejendommens størrelse og skadeshistorik. Vores samarbejde gør, at Dansk System Assurance A/S kan varetage ydelsen til en fordelagtig pris, der er betydelig lavere end hvis vi eller I selv skulle sikre ind- og gentegning.

Storkundeaftaler

For altid at kunne tilbyde vores kunder de bedste vilkår, indgår vi løbende storkundeaftaler med en række typiske leverandører, herunder DSA.

Samarbejdet med DSA er trådt i kraft, og har I spørgsmål til dette, er I altid velkomne til at kontakte os.

Seneste nyheder

forsikringssamarbejde

Del: