Anmeld skade

Denne skadesanmeldelse skal udfyldes og sendes til ejendommens Administrator i tilfælde af skader på bygning, personer eller køretøjer. Skader på løsøre eller personlige effekter, skal anmeldes direkte til egen indboforsikring.