Spar din tinglysningsafgift med et afgiftspantebrev

Læs med og bliv klogere på, hvordan en eksisterende og betalt tinglysningsafgift kan parkeres til senere brug, og hvordan afgiftspantebrevet er en effektiv måde at reducere sine låneomkostninger.

Hvad er pant? 

Pant er ikke kun noget, der kommer i plastformat, og som skal afleveres i en automat i supermarkedet. Det er også betegnelsen for en økonomisk sikkerhed, som en kreditor kan benytte sig af i forbindelse med lån.

Kreditors økonomiske sikkerhed findes typisk i pantebreve, som tinglyses for at blive sikret overfor 3. mand. Med andre ord tinglyser kreditor altså et pantebrev for at få en sikkerhed for at få sine lånte penge tilbage, og pantebrevene minimerer derved kreditors risiko ved at låne penge ud.

Typer af pantebreve

Der findes mange typer af pantebreve, men fælles for dem alle er, at de udgør en økonomisk sikkerhed for kreditor.

Som ejendomsadministratorer ser vi typisk tinglyste ejerpantebreve i administrationen af fast ejendom. Ejerpantebreve er særlige, fordi lejlighedens ejer både er pantebrevets kreditor og debitor. Hvis der skal være pantesikkerhed til en anden part, skal det derfor ske gennem underpant i ejerpantet.

Der kan være mange tilfælde, hvor et ejerpantebrev er relevant, og vi ser dem typisk anvendt som ejerforeningens pantesikkerhed mod ejerens eventuelle betalingsmisligholdelse overfor foreningsfællesskabet. Denne type pantesikkerhed vil altid være vedtægtsbestemt og i øvrigt gælde alle medlemmer af foreningen.

I vores administration af ejendomme, ser vi desuden mange realkreditpantebreve. Et realkreditpantebrev udstedes af realkreditinstitutter og bruges til at sikre et lån, der er tilknyttet fast ejendom.

Realkreditinstitutter udsteder typisk realkreditpantebreve som en del af en realkreditlånepakke til køb af fast ejendom, og når det udstedes, giver låntageren realkreditinstituttet pant i ejendommen som sikkerhed for lånet.

Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er ikke et pantebrev i traditionel forstand, men en måde at parkere en tinglysningsafgift i ejendommen til senere brug.

Pantebrevet har tidligere indeholdt pant, men da det er blevet indfriet, er det alene afgiftsdelen der består. Det betyder med andre ord, at du som ejer eller andelshaver kan undgå at betale en ny tinglysningsafgift, hvis du skal optage nyt lån. Har du et afgiftspantebrev kan du nemlig genbruge afgiften fra dette.

For eksemplets skyld betyder det, at såfremt der er tinglyst et afgiftspantebrev på kr. 700.000 i lejlighedens tingbog, kan du bruge den afgift, der i sin tid blev betalt for det originale pantebrev, når du skal optage nyt lån. Det betyder, at du kan spare tinglysningsafgiften væk på et nyt lån med tilsvarende hovedstol.

Afgiftspantebrevet er således en effektiv måde at reducere sine omkostningerne, når der skal optages nyt lån og oprettes pantebreve i ejerlejligheder og andelsboliger.

Besparelse af tinglysningsafgift

Når et pantebrev skal tinglyses i tingbogen, vil der normalt blive opkrævet tinglysningsafgift af det beløb, som pantebrevet er udstedt på. Det vil sige en afgift udregnet på baggrund af pantebrevets hovedstol. 

Der kan være flere fordele ved at benytte et afgiftspantebrev i forbindelse med optagelse af et nyt lån, og én af dem er, at tinglysningsafgiften ikke nødvendigvis er af en ubetydelig størrelse, og da afgiften udregnes som procentsats af den samlede hovedstol, kan der altså være mange penge at spare.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den afgift, der er parkeret, alene modsvarer den originale hovedstol. Skal du låne flere penge end den originale hovedstol, skal du altså betale differencen mellem den parkerede afgift og den nye tinglysningsafgift.

Hvad er tinglysningsafgift?

Når vi taler om afgiftspantebreve, er det fint at forklare, hvad en tinglysningsafgift egentlig er.

Tinglysningsafgiften er en afgift, der skal betales til staten ved tinglysning af visse dokumenter, herunder pantebreve, skøder og andre ejendomsrelaterede dokumenter.

Afgiften beregnes på baggrund af dokumentets/pantets værdi og er en procentdel heraf. Du kan læse mere om de forskellige tinglysningsafgifter på tinglysningsrettens hjemmeside.

Tinglysningsafgiften bruges til at finansiere tinglysnings- og skattevæsenet i Danmark og er en vigtig indtægtskilde for staten.

Hvem kan rådgive dig?

Som ejendomsadministratorer yder vi ikke finansiel eller juridisk rådgivning eller vejledning af den enkelte ejer eller andelshaver.

Har du brug for rådgivning eller vejledning i forbindelse med pantebreve, anbefaler vi dig, at du tager kontakt til fagfolk, der kan hjælpe dig. Hvis dine spørgsmål vedrører boligfinansiering eller ejendomshandel, kan en advokat eller en ejendomsmægler typisk hjælpe dig.

Banker og realkreditinstitutter har også specialister, der kan rådgive om pantebreve i forbindelse med lån og pantebrevsfinansiering. Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en professionel, hvis man er i tvivl om pantebreve og deres virkning.

Hold dig opdateret! 

I Qvortrup er vi specialister i ejerforeninger, andelsboligforeninger og investeringsejendomme. 

Vi har derfor udgivet vores månedlige nyhedsbrev Q-munity, som samler relevante informationer, emner og nyheder, og som faciliterer brugbare erfaringer fra vores brede kundeportefølje. 

Vil du være en del af Q-munity? Så tilmeld dig herunder! 

Seneste nyheder

Afgiftspantebrev

Del: