Bygningsforsikring: Gentegning, genforhandling eller nytegning

Årsskiftet nærmer sig med hastige skridt, og det kan betyde, at jeres bygningsforsikring snart skal gentegnes, genforhandles eller nytegnes.

Hvad gør I når jeres bygningspolice udløber? 

I Qvortrup anbefaler vi alle vores kunder at give fuldmagt til forsikringsmægler, som kan bistå foreningen i forsikringssammenhænge.

Når I har afgivet fuldmagt til forsikringsmægler, vil denne automatisk kontakt jer gennem os, når jeres bygningsforsikring nærmer sig udløb. 

Mægleren tilbyder herefter professionel rådgivning om gentegning, genforhandling eller eventuel nytegning hos andre selskaber baseret på jeres specifikke behov og historik. 

Forsikringsmæglere har en markedsposition og omfattende forsikringsviden, som kan sikre jer gode og fordelagtige udbud. Dét synes vi er værdifuldt og trygt, og derfor anbefaler vi jer at indgå aftale med disse. 

Har I ikke et samarbejde med en forsikringsmægler, anbefaler vi jer at kontakte os, så vi kan sikre de nødvendige fuldmagter hertil. 

7 afgørende faktorer

I starten af 2023 afviklede vi et gå-hjem-møde, hvor vores samarbejdspartner, forsikringsmægler Dansk System Assurance, delte værdifulde indsigter om forsikringsmarkedets tendenser anno 2023/2024. 

Du kan se en opsummeret video fra mødet længere nede på siden, men én af DSAs pointer var, at forsikringsselskaber i dag kigger på syv centrale ting, når de skal tilbyde en bygningsforsikring:

  1. Vedligeholdelsesplan og Tilstandsrapport: Forsikringsselskaberne kræver, at der foreligger en veldefineret vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport, da disse er afgørende for at vise, at foreningen tager ejendommens tilstand alvorligt. Har I ikke en vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport, anbefaler vi derfor, at I indhenter.

  2. Oplysning om seneste vedligeholdelsesarbejder på facaden: Forsikringsselskabet vil have oplysning om seneste vedligeholdelse af ejendommens facade, da det blandt andet er en indikator for ejendommens modstandsdygtighed mod vejr og skader.

  3. Udskiftning af brugsvands-, varme- og afløbsinstallationer: Forsikringsselskaberne ønsker, at ejendommen har skiftet eller vedligeholdt disse systemer inden for de seneste 10 år.

  4. Kloaksystemer: Forsikringsselskaberne foretrækker desuden, at ejendommens kloakker har været gennemgået og sikret i løbet af de seneste 10 år, så selskaberne ved, at de fungerer korrekt.

  5. Vandalarm: Forsikringsselskaberne kigger efter effektive vandalarmer, som kan reducere risikoen for skader/hærværk på ejendommen.

  6. Termografering af Eltavler: Forsikringsselskaberne ser, at ejendommen har termografering af eltavlerne, da disse hjælper med at identificere potentielle elektriske problemer, der kan forårsage brand.

  7. Brandslukningsanlæg ved erhvervsmæssig brug af frituregryder: Hvis ejendommen har erhverv, som anvender friture, er det desuden et krav fra selskaberne, at der er et effektivt brandslukningsanlæg, der kan sikre mod skader.

Vedligeholdelse betaler sig

Med afsæt i ovenstående 7 faktorer ved vi, at vedligeholdelse af ejendommen og en god forsikringsdækning går hånd i hånd. Derfor bør I altid have fokus på og en plan for vedligeholdelse af jeres ejendom. 

Vi deler holdningen til, at en velpasset ejendom er en sikker investering, da forsømmelse og misligholdelse kan føre til dyre skader og tab af forsikringsdækning. 

Vi synes, at det er enormt vigtigt, at I har en forsikringsmægler og ejendomsadministrator, der samarbejder om at sikre den bedst mulige dækning og præmie for foreningen, og derfor er vi også glade for vores tætte samarbejde med blandt andet DSA. 

Hvad er en bygningsforsikring?

En bygningsforsikring (også kendt som ejerforenings forsikring eller andelsboligforenings forsikring) er en essentiel form for ejendomsforsikring.

Bygningsforsikringen tegnes og tilpasses den individuelle forening, og prisen fastsættes også på baggrund heraf. 

Bygningsforsikringen dækker typisk skader på foreningens bygninger og ejendomme ved brand, vandskade, stormskade mv.

Bygningsforsikringer er ikke lovpligtige, men vi anbefaler alle foreninger at have denne type forsikring, da den skaber stor tryghed hos foreningens medlemmer og ejendommens beboere, eksempelvis fordi den hjælper med at dække omkostninger forbundet med reparation eller genopbygning i tilfælde af udvalgte skader, som ellers skulle bæres af fællesskabet. 

Bygningsforsikring

Del: