Vedligeholdelse kræver overblik over ejendommens aktuelle tilstand

Mange etageejendomme danner de fysiske rammer for både udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger i byen, og denne bygningsform er en kompleks struktur, der kræver både planlægning og vedligeholdelse for at forblive i god stand og undgå alvorlige skader eller nedbrud.

Det er således helt afgørende for ejendomsfællesskabet, at etageejendommen vedligeholdes, så der sikres en sund og sikker bolig for alle beboere og brugere.

Hvorfor skal I vedligeholde den fælles ejendom?

Det er et fast punkt i det årlige budget, at der afsættes en stor post til vedligeholdelse af den fælles ejendom.

Det skyldes, at ejendommen som udgangspunkt er jeres allerstørste aktiv, og derfor er det enormt vigtigt at passe godt på den – særligt fordi den jo danner rammerne om et hjem for alle jeres beboer.

Regelmæssig og planmæssig vedligeholdelse vil sikre, at ejendommen altid er i god stand og ikke lider alvorlige skader, der kan føre til farlige situationer eller høje reparationer i fremtiden. Det er typisk meget billigere at foretage små reparationer og vedligeholdelsesopgaver, når de opdages tidligt, end at vente og lade problemerne vokse, hvilket kan resultere i en stor regning senere hen.

Hvis I ikke vedligeholde ejendommen regelmæssigt og planmæssigt, kan det føre til en betydelig værdiforringelse. Hvis ejendommen ikke vedligeholdes ordentligt, kan det føre til strukturelle problemer, vandskader eller øvrigt, der kan medføre betydelig værdiforringelse af ejendommen, og den vil ikke være særligt attraktiv for potentielle købere, lejere eller samarbejdspartnere som pengeinstitutter, forsikringsselskaber mv. 

Få overblik over ejendommens aktuelle tilstand

At vedligeholde en ejendom er typisk en stor økonomisk post, der kræver planlægning og overblik inden igangsættelse. Som erfaren ejendomsadministration med mere end 6 årtier i branchen, ved vi, at det er vigtigt at have et indgående kendskab til ejendommens stand, før man påbegynder løbende vedligeholdelse eller større projekter.

Som ejendomsadministration støder vi ofte på, at der igangsættes større eller mindre vedligeholdelsesarbejde, uden bestyrelsen har det fulde overblik over ejendommens aktuelle stand. Det kan desværre resultere i unødvendige omkostninger og manglende vedligeholdelse på de vigtigste og mest trængende områder.

4 must-have ejendomsrapporter

Et nyt kalenderår er netop skudt i gang, og derfor anbefaler vi, at ejendommen indhenter følgende rapporter, inden årets vedligeholdelsesarbejde planlægges:

  • Tilstandsrapport og vedligeholdelsesbudget
  • Miljørapport
  • Taginspektion
  • TV-inspektion af kloak

Kaster du penge efter reparation af din bil, uden at vide hvad den fejler?

At vedligeholde en ejendom kan (på en måde) sammenlignes med at vedligeholde en bil. Hvis du ikke har et overblik over hvordan bilen fungerer, hvordan dens dele er, og hvornår de skal skiftes, kan du ende med at bruge mange penge på vedligeholdelse, som ikke er nødvendig, og som ikke løser de vigtigste problemer.
 
Det samme gælder for ejendommen: Hvis I alene følger mavefornemmelser, når I igangsætter jeres vedligeholdelsesprojekter, risikerer i, at ejendommen ikke driftes korrekt og dér, hvor det er nødvendigt.

Læg en plan og skab fundamentet for en god investering

Når vi taler om jeres ejendom, er det enormt vigtigt at have en klar vedligeholdelsesindsats, der sikrer en sikker, sund og værdifuld ejendom for alle. 

Vi ved, at det kræver en koordineret indsats og et stærkt samarbejde mellem ejendommens ledelse og administrator, og vi ved også at en klar og tydelige vedligeholdelsesstrategi kan gøre ejendommen til en god investering for alle beboere og bidrage til et trygt og behageligt miljø for både beboere og brugere.

I forlængelse heraf mener vi, at en fast plan for vedligeholdelse af en etageejendom er vigtig, fordi det giver jer en klar og struktureret plan for, hvordan I skal vedligeholde ejendommen på kort og lang sigt.

Vi ved, at en vedligeholdelsesplan kan bidrage til at reducere vedligeholdelsesomkostningerne og minimere risikoen for uventede reparationer. Desuden kan det også give jer en mere forudsigelig økonomisk situation og reducere risikoen for at skulle træffe impulsive beslutninger om vedligeholdelse og reparationer.

Som ejendomsadministrator er vi eksperter i at planlægge vedligeholdelse af ejendommen, og vi har stor erfaring i at  planlægge og iværksætte vedligeholdelsesarbejder på en effektiv måde. 

Når vi samarbejder om at vedligeholde og sikre jeres ejendom, giver det tryghed og tillid til, at vedligeholdelsesarbejdet udføres på en effektiv, sikker og ansvarlig måde, og at ejendommen vil forblive en god investering på lang sigt.

Indhent ejendomsrapporterne nu! 

Uanset om der er tale om løbende vedligeholdelse eller større projekter som byggesager, bør I altid have de nødvendige rapporter, der angiver, hvor på ejendommen I skal sætte ind – både nu og på lang sigt. 

Uanset om der er tale om et løbende vedligeholdelse eller store byggesager, vil vi sammen kigge på jeres rapporter, så vi kan vejlede jer bedst muligt gennem det kommende forløb.

Har I netop afsluttet store projekter, er det tillige en god idé at få revideret jeres rapporter, så de svarer til den aktuelle stand på ejendommen.

Kontakt os

Som ejendomsadministratorer med mere end 60 års erfaring har vi stor erfaring inden for vejledning og planlægning af vedligeholdelse af særligt den gamle boligmasse. Vi har også en bred samarbejdsflade – herunder indenfor tekniske rådgivere, og vi vil med glæde sætte jer i kontakt hermed, så vi kan påbegynde den nødvendige vedligeholdelse af jeres største aktiv sammen. 

Ejendomsrapporter

Hvad er en tilstandsrapport og vedligeholdelsesbudget?

En tilstandsrapport er en rapport, der beskriver ejendommens aktuelle tilstand, herunder bygningsdele, installationer og systemer. Rapporten kan omfatte information om bygningskonstruktion, materialer, alder, kvalitet og tilstand af bygningsdele og installationer, samt eventuelle skader eller mangler. Formålet med en tilstandsrapport er at give et korrekt overblik over ejendommens tilstand, så der kan træffes informerede beslutninger om vedligeholdelse og fremtidige investeringer.

Et vedligeholdelsesbudget er et budget, der beskriver de forventede omkostninger til vedligeholdelse og reparationer af en ejendom i en given periode. Det kan omfatte omkostninger til vedligeholdelse af bygningsdele, installationer og systemer. Formålet med et vedligeholdelsesbudget er at give et overblik over de forventede omkostninger til vedligeholdelse, så der kan planlægge og budgettere for fremtidige udgifter. Ved at have et vedligeholdelsesbudget kan det sikres, at ejendommen bliver vedligeholdt regelmæssigt og sikre en økonomisk bæredygtig drift.

Hvad er en miljørapport?

En miljørapport beskriver ejendommens aktuelle miljømæssige tilstand, herunder eventuelle miljørisici eller -problemer, samt mulige foranstaltninger til at håndtere dem. Formålet med en miljørapport er at give et korrekt overblik over ejendommens miljømæssige tilstand, så der kan træffes informerede beslutninger om miljøforanstaltninger og fremtidige investeringer.
 
En miljørapport kan også være nødvendig i forbindelse med køb eller salg af ejendom eller i forbindelse med en byggesag, for at sikre, at ejendommen overholder gældende miljølove og regler.

Hvad er en taginspektion?

En taginspektion er en undersøgelse af ejendommens tag, hvor en professionel inspektør gennemgår taget for at vurdere dets tilstand og identificere eventuelle skader eller problemer. Inspektionen kan foregå via drone. Formålet med en taginspektion er at give et korrekt overblik over tagets tilstand, så der kan træffes informerede beslutninger om vedligeholdelse og fremtidige investeringer.
 
Baseret på resultaterne af inspektionen, vil inspektøren give en rapport med observationer og anbefalinger til eventuelle reparationer eller vedligeholdelse, der er nødvendige.

Hvad er en TV-inspektion af kloak?

En TV-inspektion af kloak er en undersøgelse af kloaksystemet i en ejendom, hvor en professionel inspektør undersøger kloakrørene. Formålet med en TV-inspektion er at give et korrekt overblik over kloaksystemets tilstand, så der kan træffes informerede beslutninger om vedligeholdelse og fremtidige investeringer.
 
En TV-inspektion kan være nødvendig for at undersøge for skader eller blokeringer i kloaksystemet, eller for at overholde gældende love og regler for kloaksystemer.

Se vores seneste nyheder

Vedligeholdelse

Del: