6 måder at beskytte dit hjem mod indbrud i julen

Indbrud i julen er desværre en velkendt ting for mange danskere. Mange er nemlig væk fra deres hjem i julen, enten fordi de besøger familie og venner, eller fordi de tager på ferie.

De tomme hjem gør det nemmere for indbrudstyve at bryde ind, da der ikke er nogen der er hjemme til at bemærke dem. Og indbrud kan desværre finde sted, hvad end man bor i lejlighed, rækkehus eller villa.

Der er dog nogle ting, du kan gøre for at mindske risikoen for indbrud i julen, og i denne artikel zoomer vi helt ind på indbrud i etageejendomme, og giver dig 6 konkrete bud på, hvordan de kan hindres.

Gode råd til at mindske risiko for indbrud i en etageejendom:

1. Få installeret et alarmsystem

Et alarmsystem kan være med til at skræmme indbrudstyve væk og give en ekstra beskyttelse mod indbrud. I dag findes der mange forskellige alarmsystemer, som du kan vælge mellem, og en hurtig googlesøgning kan give dig indblik i mulighederne.

3. Fjern værdigenstande

Overvej om du har behov for at have værdigenstande, som f.eks. smykker og elektronik, synlige i lejligheden. Hvis ikke, så opbevar dem på et sikkert sted, f.eks. i et pengeskab. Er du væk i længere perioder, er det en god idé at alliere sig med en ven eller et familiemedlem, som kan holde øje med dit hjem, mens du er væk fra lejligheden. De kan også sørge for at de ser ud som om, at nogen er hjemme i lejligheden ved at tænde og slukke lys, hente post og lukke for gardinerne.

5. Lås vinduer og døre

Lås altid døre og vinduer, når du forlader lejligheden, også selvom du kun er væk i kort tid. En låst dør gør det sværere for indbrudstyve at få adgang til dit hjem, og på den måde kan du sikre dig mod indbrud.

Alt i alt er det vigtigt at være opmærksom på, at indbrud kan ske, og at vi derfor skal tage forholdsregler for at forebygge det.


Hvis du er blevet udsat for indbrud i julen

Hvis du bliver udsat for indbrud i julen, er det vigtigt, at du forholder dig roligt og kontakter politiet.

Du skal for så vidt muligt lade være at røre ved noget i hjemmet, da alting kan være spor. Det er også en god idé at lave en inventarliste over de ting, der er blevet stjålet, så du har overblikket.

Derefter bør du sikre dig, om du har en forsikring, der dækker indbrud i dit hjem. Indbrud i julen en ubehagelig ting, men hvis du tager de nødvendige forholdsregler og husker at kontakte politiet og forsikringsselskabet, kan du minimere de negative konsekvenser af indbruddet.


Hvilken forsikring dækker indbrud?

En indboforsikring dækker typisk indbrud i dit hjem. En indboforsikring er en forsikring, der dækker skader og tab, som du lider i dit hjem. Dette kan f.eks. være skader på lejligheden som følge af indbrud, eller tab af værdigenstande som følge af indbrud.

Indboforsikring er ikke lovpligtig i Danmark, og det er således op til den enkelte person eller familie at vurdere, om man ønsker at tegne en indboforsikring og hvilken dækning den skal have.

Det kan være en god idé at tegne en indboforsikring, hvis du har værdigenstande eller ejendele, der er dyre at erstatte, eller hvis du ønsker en ekstra sikkerhed mod uforudsete hændelser. Du kan sammenligne forskellige indboforsikringer og vælge den, der passer bedst til dine behov.

Det er vigtigt at huske, at en indboforsikring ikke dækker alle mulige skader og tab, og at det er en god idé at læse forsikringsbetingelserne grundigt, inden du tegner en forsikring. På den måde kan du være sikker på, at du har den rette forsikring, der dækker netop de ting, du ønsker at være dækket for.


Ejendommens forsikring i forbindelse med indbrud

En forenings ejendomsforsikring dækker normalt skader på bygninger, der ejes af foreningen, herunder f.eks. hovedbygning, garage, fællesarealer og andre bygninger på foreningens grund. Forsikringen dækker også som oftest fællesindbo, såsom møbler, inventar og andre ejendele, der befinder sig på foreningens ejendom.

Forsikringen dækker normalt skader, der opstår som følge af f.eks. brand, vandskade, storm, hærværk eller indbrud. Derudover kan der være dækning for f.eks. retshjælp, ansvar for tredjemand og forskellige former for erstatningsansvar.

Det er dog vigtigt, altid at kigge på den enkelte police og dens betingelser for at vurdere, hvad den specifikt dækker, og desuden bør det altid undersøges, hvordan og hvorfor en eventuel skade er opstået for herefter at kunne placere ansvaret korrekt – ikke mindst i forhold til vedtægten.

Desuden bør ejendommens forsikring gennemgås regelmæssigt, så det sikres, at den passer til de aktuelle behov, og at den dækker de risici, der er relevante for ejendommen netop nu.

I Qvortrup har vi indgået et samarbejde med Dansk System Assurance, som er forsikringsmæglere, der netop hjælper vores kunder i forsikringssammenhænge. Dette gælder både for håndtering af skadesanmeldelse og gen- og nytegning af policer.

Har ejendommen været udsat for indbrud i julen?

Indbrud i Danmark

I 2020 og 2021 havde Danmark usædvanligt få indbrud i julen på grund af Corona-pandemien, men flere forsikringsselskaber spår, at indbrudsraten kan stige i 2022.  Det skyldes, at flere danskere skal besøge familien, til større arrangementer eller ud at rejse, mens lejligheden står tom derhjemme.

Antallet af indbrud stiger typisk i de mørke vintermåneder, og det er derfor vigtigt at tænke på sikkerheden i sit hjem, især når man er væk i længere tid.

Vi anbefaler, at du tager udgangspunkt i vores 6 gode råd ovenfor, så du forhåbentlig vender hjem til et helt hjem uden indbrud og usikkerhed.

Vi ønsker alle en rigtig god jul, og skulle uheldet være ude i den søde juletid, så tøv ikke med at kontakte os. Vi bistår ejendommen med anmeldelse af forsikringsskader som vedrører den fælles ejendom, mens din private indboforsikring skal kontaktes ved indbrud i din lejlighed.

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
Indbrud i julen

Del: