Markedets pt eneste skadedyrsforsikring

Skadedyrsforsikring

Som et led i vores samarbejde med Dansk System Assurance A/S, kan vi lige nu tilbyde vores kunder at tegne en særskilt skadedyrsforsikring, der dækker ved skadedyrsangreb i ejendommen.

Læs med nedenfor og bliv klogere på, hvordan jeres ejendom bliver forsikret.

Tryghed i ejendommen

Som ejendomsadministratorer er vores kerneopgave – først som sidst – at være med til at skabe sunde, gode og trygge hjem i alle de ejendomme, vi administrerer.

Et vigtigt redskab til at lykkes med denne opgave er at sikre forsikringer, der dækker ejendommens behov. På den måde etablerer vi de bedste rammer for ejendommen og dens beboere.

Skadedyr

«Skadedyr» er en bred betegnelse, der dækker over mange forskellige dyr. Fællesnævneren for denne type dyr er, ifølge denstoredanske.lex.dk, at de optræder på en måde og i et antal, så de skader menneskets interesser.

Skadedyr kan være et stort problem i en ejendom – både for den enkelte beboer, men også for ejendommen i øvrigt. Når dyrene melder sin ankomst, er det derfor vigtigt, at de bliver håndteret korrekt og hurtigt, så de er til mindst mulige chikane og medføre mindst mulig ødelæggelse.

Ejendomsforsikring

Enhver ejendom bør have en ejendomsforsikring, der dækker dens bygninger.

Ejendommens forsikring har som oftest højde for eventuelle skadedyr, men dette er typisk i forbindelse med konkrete skader på den fælles bygning.

Ejendomsforsikringen er således typisk mangelfuld på en række områder i forbindelse med håndteringen af skadedyr og deres følgevirkninger, idet denne type forsikring ikke tidligere har eksisteret. Derfor mener vi, at den nye tillægsforsikring er en rigtig god idé.

Ny, eksklusiv skadedyrsforsikring

I forbindelse med vores samarbejde med forsikringsmægler, DSA, kan vi lige nu tilbyde vores kunder at tegne en særskilt skadedyrsforsikring, der dækker både ejendommen og dens beboere ved skadedyrsangreb.

Forsikringen dækker inspektion, bekæmpelse og opfølgning på et udvalg af skadedyr, som ejendommen måtte rammes af. Du kan se en liste længere nede i artiklen.

Skadedyrsforsikringen udbydes af det svenske firma Anticimex, som på nuværende tidspunkt er den eneste udbyder på markedet. Det er derfor en hel eksklusiv forsikringsløsning, som ikke findes andre steder i Danmark.

Skægkræ

De seneste år har vi udgivet og opdateret vores artikel om skægkræ her på hjemmesiden, og artiklen tager afsæt i det forholdsvist nye skadedyr i Danmark.

Skægkræene er til stor gene, og de kræver ofte professionel håndtering at komme af med igen. Selvom dyret ikke er sundhedsfarligt, skal det aktivt bekæmpes – enten ved effektive husråd eller professionel skadedyrsbekæmper.

Det er vores erfaring, at mange danske hjem har eller lider under besøg fra eksempelvis skægkræ, og skadedyr er også helt generelt et tilbagevendende emne i vores kundehenvendelser.

Det betyder, at skadedyr er et aktuelt problem i mange ejendommen – dette uanset skadedyrstype.

Øvrige skadedyr

Med afsæt i ovenstående er det dejligt at kunne informere om, at der nu findes en forsikringsløsning på markedet, som kan dække inspektion, bekæmpelse og opfølgning ved skadedyrsangreb!

Skadedyrsforsikringen fra Anticimex dækker følgende skadedyr:

 • Skægkræ
 • Sølvfisk
 • Væggelus
 • Mølbekæmpelse
 • Bananfluer indendørs
 • Fluer indendørs
 • Kakelakker
 • Klannere indendørs
 • Myrer indendørs
 • Mus indendørs
 • Husmår i boligen
 • Rotter indendørs

 

Uden en særskilt skadedyrsforsikring, er der som udgangspunkt ingen dækning for bekæmpelse af disse skadedyr i den almindelige ejendomsforsikring.

Det er derfor en rigtig god idé for ejendommen at tegne forsikringen, så den er dækket, når de ubudne gæster skal bekæmpes.  

Økonomisk sikkerhed 

Foruden aktivt at sikre ejendommen ved skadedyrsangreb, giver forsikringen også en økonomisk sikkerhed.

I øjeblikket er vi alle plaget af en generel, økonomisk usikkerhed med en støt, stigende inflation, og hvis ejendommen ikke har tegnet en særskilt skadedyrsforsikring, er udgifterne til bekæmpelse af eventuelle skadedyr ukendte. Det mener vi, bidrager til øget usikkerhed.

En særskilt forsikring kan være med til skabe økonomisk sikkerhed, fordi ejendommen er forsikringsmæssigt dækket, og udgifterne betales herigennem.

Forsikringen bidrager derved til stor tryghed, som ikke alene er økonomisk funderet, men også funderet i, at skadedyrshåndteringen løftes af professionelle fagfolk, der sikrer inspektion, bekæmpelse og efterfølgende opfølgning gennem skadedyrskontrol.

Kontakt os nu!

Er den nye, eksklusive skadedyrsforsikring noget for jeres ejendom, så kontakt os hurtigst muligt for yderligere informationer via vores forsikringsmægler.

Forsikringen tilbydes lige nu til vores kundeportefølje!

Kontakt os for at indlede den nærmere proces om tegning af jeres nye skadedyrsforsikring.

Er I kunde i en anden ejendomsadministration?

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
Skadedyrsforsikring

Del: