Cykeloprydning

Danmark er kendt som en førende cykelnation, og særligt i København ræser cyklisterne af sted.

Mens nogle københavnere bruger deres cykel flittigt, efterlades andre til støv og forfald. Uanset hvad kan cyklerne optage stor plads på ejendommen, og det kan derfor være en god idé at lave en såkaldt cykeloprydning fra tid til anden.  

Vejledning til cykeloprydning

Nedenfor har vi lavet en vejledning til, hvordan I laver cykeloprydning på ejendommen.

Mens kommunen sikrer oprydning på offentligt areal, er det nemlig ejendommens eget ansvar at lave på private områder. 

Når I planlægger cykeloprydning på jeres ejendom, skal I give ejendommens beboere et passende varsel, indenfor hvilket oprydningen sker.

Varslet skal være en periode på minimum 30 dage.

Det er vigtigt, at I forud for oprydningen planlægger denne nøje, så beboernes varsel og afhentning af de ubrugte cykler passer sammen.

Det er Københavns politi, der skal sikre afhentning af ejendommens ubrugte cykler. Afhentningen kan bestilles her.

I må ikke skaffe jer af med cyklerne på anden vis end gennem politiet, da det er ulovlig omgang med hittegods.

Da der kan være ventetid hos Københavns Politi for denne opgave, er det en god idé at bestille i god tid.

Det er vigtigt, at I orienterer ejendommens beboere om den planlagte oprydning.

Det skal I gøre gennem tydelige opslag i og omkring ejendommen, ligesom I med fordel kan offentliggøre det på opslagstavlen i FlatCom.

Af opslagene skal det tydeligt fremgå, hvornår cykeloprydningen starter og stopper, og hvilke tiltag den enkelte beboer skal gøre for at beholde sin cykel efter oprydningen.

Bemærk, at ejendommens beboere som minimum skal have 30 dage til at gøre de tiltag, der sikrer dem deres cykler.

I kan finde Københavns Kommunes standardopslag til cykeloprydning her.

Der findes mange løsningsmodeller for, hvordan I praktisk laver en oprydning i jeres cykler.

Vi anbefaler, at I sætter et mærkat på cyklen, som skal fjernes af dens bruger indenfor det varsel, I har besluttet ved opslagene.

Det er vigtigt, at alle cykler mærkes.

Fjernes mærkatet ikke, er cyklen ikke i brug, og politiet kan herefter fjerne den.

I kan finde Københavns Kommunes standardmærkat til cykeloprydning her.

Når beboernes frist på minimum 30 dage er udløbet, skal alle de cykler, der ikke har fået fjernet sit mærkat, samles et sted, så politiet nemt og hurtigt kan afhente dem.

Om muligt skal stedet være aflåst, og hvis ikke muligt, skal det tydeligt fremgå ved og omkring cyklerne, at de tilhører Københavns Politi til afhentning.

Er nogle af cyklerne med efterladte mærkater aflåst, har ejendommens vicevært lov til at fjerne/klippe låsen, så de ubrugte cykler kan samles.

God cykeloprydning! 

Opbevaring af genstande i opgange

Opbevaring af genstande i opgange Hvordan er det nu lige med opbevaring af genstande i…

Vejledninger

Vejledninger På denne side tager vi dig i hånden, og vi vejleder dig gennem en…