Altankollaps 2020: Bygningsejer dømt til erstatning

Den 7. november 2022 blev en bygningsejer dømt af Retten i Kolding til at betale erstatning til 5 unge mennesker, der var udsat for altankollaps i 2020.

Dommen, der dog er anket til Landsretten, kan få en principiel betydning for lignende sager i fremtiden, og den stiller krav til bygnings- og altanejere.  

Altaner i København

De seneste år har Danmark været ramt af en slags altan-epidemi, der har fået fine facadevedhæng til at skyde frem på de københavnske bygninger.

Det er formentligt ønsket om et privat uderum i forlængelse af byens lejligheder, der har kickstartet epidemien, og det er noget vi i allerhøjeste grad mærker i vores daglige virke som ejendomsadministration.

Når vi spørger vores kunder, skyldes altanernes store popularitet, at livet med altan giver en følelse af frihed:

En frihed fra lejlighedens fire vægge.
En frihed til udeliv.
En frihed med vind i håret.
Og vigtigst af alt: En følelse af bekymrings-frihed.

Flere sager om altankollaps

Når altaner er lig frihed og en værditilvækst til bylivet, er det også helt igennem forfærdeligt og en virkeliggørelse af alle altanejeres største frygt, når der sker et altankollaps.

Den omtalte sag, der blev afgjort i retten den 7. november 2022, er (desværre) ikke en enlig svale, og et kollaps er tidligere set. Det er særligt de altantyper, der har udliggerjern, der har været genstand for mediebevågenhed grundet kollaps.

Når en altan kollapser kan det have fatale konsekvenser, og det er derfor også en altanejers allerstørste frygt.  I sagen fra Kolding skete der alvorlige hovedtraumer og fysiske og psykiske mén for 5 unge, da en altan pludselig kollapsede under dem i juli 2020.

Bygningsejer dømt ansvarlig for skjulte skader på altan 

Dommen i den nærværende sag slog i efteråret fast, at selvom den pågældende bygningsejer ikke kunne se, at altanen var i fare for kollaps, var der andre skader ved og omkring altanen (herunder et betydeligt rustangreb), som burde have fået ham til at iværksætte nærmere undersøgelser. Det betød, at bygningsejeren blev erstatningsansvarlig overfor de 5 ofre.

Dommen kan få principiel betydning for andre lignende sager i fremtiden – særligt fordi ansvaret blev pålagt bygningsejeren, selvom det først ved ophugning af altanen efter ulykken blev synligt, at der var en alvorlig nedbrydning af altanens bærende jern.

Retten i Kolding fandt dog, at der var så synlige og så stærke angreb af rust og øvrigt afskalning af beton, at bygningsejeren burde have foranstaltet nærmere undersøgelser af altanen straks han havde opdaget det, så altanens egentlige tilstand kunne klarlægges og nødvendige tiltag igangsættes.

Vejledning om identifikation, vedligehold og reparation af altaner med udliggerjern

I 2016 udarbejdede myndighederne en ny vejledning for altaner med udliggerjern. Vejledningen skildrer, at såfremt man som bygningsejer/altanejer oplever begyndende tegn på nedbrydning, er det en god ide at få en fagperson til at vurdere skaderne, så der kan sættes ind lige præcis dér, hvor der er behov for det. 

Reagerer man ikke, kan det få erstatningsretlige konsekvenser. 

Hvem har ansvaret for din altan? 

Den pågældende sag kaster i høj grad lys over, hvor vigtigt det er at have klare og tydelige definitioner af, hvem der har ansvaret for ejendommens altaner.

Hvis det ikke i vedtægten er defineret, hvem der har ansvaret for altanerne på en ejendom, kan det føre til alvorlige konsekvenser, hvis der sker en ulykke.

Der er forskellige måder at definere ansvaret på. I nogle foreninger er det foreningen, der har ansvaret for altanernes vedligeholdelse og reparationer. Andre steder er det den enkelte lejlighedsejer, der har ansvaret for sin egen altan.

Vores absolut bedste råd er, at såfremt der ikke er et vedtægtsmæssigt ansvar, bør en generalforsamling vedtage et, således der ikke er tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad, når det gælder din altan. 

Er det ikke for nuværende et vedtægtsmæssigt ansvar, anbefaler vi dig at kontakte jeres ejendomsadministrator, så I sammen kan lægge en plan for at få vedtaget dette. 

Altaner

Vedligeholdelse af altanen

Uanset hvem der har ansvaret, er det vigtigt at være opmærksom på tegn på nedbrydning og på at få foretaget løbende vedligeholdelse. Altaner er udsat for både vind og vejr, og det kan med tiden føre til skader, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Vedligeholdelse af altaner kan være en omkostningsfuld affære, men det er vigtigt at huske på, at det kan betale sig i det lange løb. En regelmæssig vedligeholdelse kan forhindre større skader og sikre, at altanen holder i mange år fremover.

Hvis man oplever tegn på nedbrydning, er det vigtigt at tage det alvorligt og få det undersøgt af en fagperson. Det kan eksempelvis være en bygningsingeniør, der kan vurdere, om der er behov for reparation eller udskiftning af altanen.

Altaner kan være en stor værditilføjelse til en ejendom, men det er vigtigt at huske på, at de også kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor skal du være opmærksom på tegn på nedbrydning og at sørge for regelmæssig vedligeholdelse.

Har I brug for vejledning? Vi er specialister i foreningsret og byggeadministration. 

Seneste nyheder

Altankollaps

Del: