Ansøgning til bygningspuljen 2021

Så er det officielt! Den første ansøgningsrunde til bygningspuljen 2021 åbner efter påske.

Kender du ikke til bygningspuljen, kan du læse vores artikel fra 20. januar 2021 lige her.


FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE ÅBNER DEN 7. APRIL 2021

I midten af marts blev det offentliggjort, at det fra den 7. april klokken 10:00 er muligt at søge om tilskud til ejendomsforbedringer, der sparer energi.

Der er afsat 250 millioner kroner af puljen til årets første ansøgningsrunde, som i alt rummer 675 millioner kroner. Der vil forventeligt være 3 ansøgningsrunder i år. 


ER BYGNINGSPULJEN RELEVANT FOR JERES EJENDOM?

Ansøgning om andel i bygningspuljen er relevant for de ejendomme, der har projekter, der kan have energioptimerende effekt.

Der findes mange arbejder, som kan forbedre og energioptimere ejendommen, men vi har lavet 4 eksempler, der kan være relevante i netop jeres ejendom:

 1. Udskiftning af vinduer
  Trænger ejendommen til udskiftning af vinduer, kan der søges tilskud hertil. De nye vinduer skal være energioptimerende, så de kan skabe det bedst mulige termiske indeklima med det lavest mulige energiforbrug.
 2. Efterisolering af tag
  Trænger ejendommen til at få skiftet tag, kan det være en god anledning til at sikre efterisolering af dette. Energiforbruget er i mange ældre ejendomme stort, da der typisk er ingen eller begrænsede mængder af isolering. I kan søge tilskud til efterisolering, da det er en god måde at sænke både energiforbruget og CO2-udledningen.
 3. Etablering eller forbedring af storskraldsrum
  Det er en fast post i budgettet at få håndteret sit affald. Københavns Kommune har en ambition om, at vi sorterer og genanvender så meget affald som muligt, hvorfor kildesortering er vigtigt. Mangler ejendommen et storskraldsrum, eller kan det nuværende forbedres, kan der søges tilskud hertil.
 4. Styring af udvendig belysning
  Skal ejendommens udvendige belysning udskiftes, kan den med fordel skiftes til lys med styring. Lyssensorer er en god løsning, der sørger for, at lyset kun er tændt, når der er brug for det. Det medfører en besparelse på elregningen, og der kan søges tilskud til udskiftningen. Samtidig kan det have en præventiv virkning mod både indbrud og hærværk.

DET MED SMÅT

Det er vigtigt at bemærke, at I endnu ikke må have indgået aftale om de energioptimerende projektarbejder, når tilskuddet søges. 

Desuden skal ejendommen have et energimærke fra 2012 eller senere, førend der kan søges om tilskud.


FÅ INSPIRATION TIL ENERGIOPTIMERENDE RENOVERINGSARBEJDER

Er der ikke umiddelbart energioptimerende projekter i pipeline, kan det give rigtig god mening at få opdateret ejendommens tilstands- og vedligeholdelsesrapport.

På den måde kan I danne jer et retvisende overblik over ejendommens generelle stand og fremtidige optimeringsmuligheder.

I kan læse mere om vores samarbejde med BygningsRaad, som er tekniske rådgivere, der kan opdatere ejendommens tilstands- og vedligeholdelsesrapport.

I kan også søge inspiration til energi-indsatser på sparenergi.dk.

Bygningspuljen er vedtaget fra 2020-2026, hvilket giver jer rig mulighed for at lave energioptimerende indsatser på ejendommen ved hjælp af tilskud de næste mange år. 


ANSØGNING TIL BYGNINGSPULJEN

Det er ejendommen selv, der skal sikre ansøgning om andel i tilskudspuljen. SparEenergi.dk har lavet en vejledning til ansøgning, som I kan tilgå her.

Når I skal søge om tilskud, er det muligt at invitere andre personer til at hjælpe med ansøgningen. Det kan eksempelvis være en byggesagkyndig eller en projektansvarlig.

 
ET GRØNNERE DANMARK

Vi er stor tilhænger af disse typer tilskudspuljer, der kan være med til at lette en økonomisk byrde for vores kunder, og som tilmed kan sikre en grøn og bæredygtig fremtid for os alle (blandt andet kan man ansøge om støtte til varmepumper).

Vi er som miljøbevidst ejendomsadministrator glade for, at bygningspuljen er vedtaget og gælder fra 2020-2026, så vi de næste mange år kan skabe et grønnere Danmark. 

Læs mere om bygningspuljen hos Energistyrelsen ved at klikke her

Kontakt os og få hjælp til ansøgningerne ved at klikke h

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
Bygningspuljen 2021

Del: