Dom 2023: Den frivillige bestyrelses beføjelser

I en dom fra foråret 2023 har Byretten slået fast, at en frivillig bestyrelse i en andelsboligforening ikke havde beføjelse til at fastsætte åbningstider for erhvervsandelene uden generalforsamlingens godkendelse.

Dommen kaster lys over de roller og beføjelser, som en frivillig bestyrelse har, ligesom den fastslår generalforsamlingen som foreningens øverste beslutningsmyndighed.

Frivillig bestyrelse

Den frivillige bestyrelses rolle er at tage ansvar for den daglige drift og ledelse af foreningsfællesskabet.

Det omfatter en bred vifte af opgaver, herunder vedligeholdelse af ejendommen, udarbejdelse af budgetter, træffe beslutninger om forskellige anliggender samt at håndtere løbende udfordringer.

Bestyrelsens autoritet er udstukket af generalforsamlingen, som er den øverste myndighed i foreningen.

Dens beføjelser og opgaver er fastlagt i foreningens vedtægt samt i gældende lovgivning, hvilket sikrer, at foreningens drift sker i overensstemmelse med etablerede retningslinjer og medlemmernes interesser for øje.

Den pågældende sag

Den pågældende sag drejer sig om, hvorvidt en frivillig bestyrelse i en andelsboligforening havde ret til at fastsætte åbningstider og anvendelsesbetingelser for erhvervsandele uden generalforsamlingens godkendelse.

Qvortrup Advokater I/S repræsenterede den sagsøgende erhvervsandel, som hævdede, at sådanne beslutninger krævede enstemmig vedtagelse af generalforsamling eller gennem offentlige reguleringer som lukkeloven.

På den anden side hævdede andelsboligforeningens bestyrelse, at denne havde beføjelse til at ændre åbningstider og betingelser som led i sin daglige drift af foreningen.

Generalforsamlingen er øverste myndighed

I den omtalte sag understregede Byretten ved sin domsafsigelse, at generalforsamlingen var den øverste myndighed i andelsboligforeningen. Det betyder, at væsentlige beslutninger, der påvirker foreningens medlemmer, skal træffes og godkendes af generalforsamlingen. Det inkluderer beslutninger, der går ud over den daglige drift og har en bredere indflydelse på foreningens medlemmer.

I dommen konkluderes det, at en frivillig bestyrelse ikke har kompetence til at ensrette åbningstiderne for erhvervsandelene uden generalforsamlingens godkendelse.

Retten påpeger, at en beslutning om åbningstider ikke kan betragtes som en del af den daglige drift, men derimod som en beslutning, der påvirker medlemmernes rettigheder og derfor kræver generalforsamlingens involvering.

Retten noterede også, at bestyrelsen ikke har ret til at indskrænke en andelshavers rettigheder, såsom fastsat i overdragelsesaftaler eller vedtægter, uden samtykke fra generalforsamlingen og den berørte andelshaver i øvrigt.

Dommens konklusion

Dommen sætter tydelige beføjelsesrammer for den frivillige bestyrelse, og den fastslår generalforsamlingens rolle som foreningens øverste beslutningsmyndighed.

Beslutninger, der påvirker medlemmernes rettigheder og interesser, bør altid diskuteres og godkendes på generalforsamlingen. Dette tjener til at sikre, at alle medlemmer har en stemme i beslutningsprocessen og at foreningens interesser prioriteres på en afbalanceret og demokratisk måde.

Dommen er af andelsboligforeningen anket til landsretten, hvor den endnu ikke afgjort. Ikke desto mindre sætter dommen fra Byretten en klar retning for frivillige bestyrelser og deres opgaver og beføjelser, som er værd at være opmærksom på i det frivillige virke.

Forhold jer til vedtægten

Vi mener, at det er enormt vigtigt, at I i jeres bestyrelsesvirke forholder jer til de beføjelser og opgaver, der fremgår af jeres vedtægt. Vedtægten sætter de endegyldige rammer for jeres bestyrelsesarbejde, og den suppleres kun af eventuel lovgivning på området.

Hvis I er i tvivl om jeres rolle eller beføjelse i bestyrelsesregi, kan I altid rådføre jer med jeres kundechef. Vores vigtigste opgave som ejendomsadministratorer er nemlig at vejlede jer i jeres frivillige virke, så vi sammen kan danne de bedste rammer for jeres foreningsfællesskab.

Vi mener desuden, at det er alle foreningens medlemmer bør være opmærksom på den hierarkiske struktur og beslutningsproces der gælder for foreningen, da denne er grundstenen for jeres fælles ejendom.

Som ejendomsadministratorer er det vores kerneopgave først som sidst at skabe sunde, gode og trygge hjem i alle de ejendomme, vi administrerer, og derfor er det vores erfaring, at det er gennem samarbejde, fællesskab og deltagelse, at foreninger drives til gavn for alle dens medlemmer.

Frivillig bestyrelse

Del: