EED: 3 afgørende årstal

EED – Energieffektivitetsdirektivet

EED er den mere mundrette forkortelse for Energieffektivitetsdirektivet fra EU, som trådte i kraft i Danmark tilbage i 2020.

Midt i en energikrise er direktivet særlig relevant; Det sætter nemlig bæredygtighed og forbrug på dagsordenen i hele EU.

Ambitionen er at udnytte energien bedre, at spare ressourcer og at skåne miljøet i kampen om at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050.

Direktivet har 3 væsentlige årstal, der får konkret betydning for beboelsesejendomme i Danmark. Læs med nedenfor, og se om jeres ejendom er klar til de nye krav. 

2020

Siden 2020 har alle energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. oktober skulle fjernaflæses. Det har betydet et løbende opgør med de gamle målertyper, som krævede fysisk besøg og registrering ved aflæsning.

De sidste 2 år har der altså været en løbende udskiftning af gamle målere, som er blevet erstattet af de nye fjernaflæste målere.

I 2020 blev det desuden et krav, at der skulle ske fjernaflæsning minimum 2 x årligt.

2022

1. januar 2022 blev det et krav, at alle fjernaflæste målere skulle aflæses minimum 1 gang om måneden.

Kravet skulle gøre det muligt for den enkelte bruger at tilgå sine opdaterede forbrugsdata gennem app eller webportaler.

Kravet gælder alene for fjernaflæste målere og således ikke for de målere, der ikke kan fjernaflæses.

Det er endnu ikke alle målere, der er udskiftet til fjernaflæste målere.

2027

I januar 2027 er målet, at der skal være sket endelig udfasning af alle målere, der ikke kan fjernaflæses.

Målet er grønt, og i 2027 er ambitionen, at vi alle skal være meget bede til at spare på vores energi og ressourcer gennem løbende forbrugsinformationer til slutbrugerne.

Dette betyder, at alle målere skal være skiftet til fjernaflæste målere senest den 31. december 2026.

Det giver os godt og vel 4 år til at få implementeret de nye målere, så vi kan opfylde kravet. Der findes dog en undtagelse til kravet, som siger, at hvis udskiftningen vurderes irentabel, kan en ejendom afvige fra kravet.

EU-kommissionen har lagt op til, at det er op til de nationale myndigheder at præcisere betingelserne for at blive fritaget for fjernaflæst måling. Vi afventer yderligere informationer herom.

EED opsummeret

2020: Alle målere installeret efter 25. oktober skal være fjernaflæste + alle målere skal aflæses mindst 2 gange årligt 2022: Alle fjernaflæste målere skal aflæses mindst 1 gang om måneden 2027: Alle målere skal være fjernaflæste

Hvis I er i tvivl om, hvordan ejendommen imødekommer EED, kan I altid kontakte foreningens kundechef. 

Er I kunde i en anden ejendomsadministration?

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
EED

Del: