Eksklusion af andelshaver (AirBnB)

Sommeren er over os og lige om hjørnet venter industriferien. Den danner rammerne om en højsæson for korttidsudlejning, og netop denne type udlejning er emnet i en ny Højesteretsdom. 

Korttidsudlejning | Kort udlejning – udlejnintg gennem airbnb

Korttidsudlejning har haft stor mediebevågenhed de seneste år – særligt på grund af virksomheder som AirBnB , og emnet deler vandene:

På den ene side opfattes den korte udlejning som en god mulighed for at skabe autentiske og billige feriemuligheder, en stor diversitet og liv i og omkring hjemmet, og så er det en forlængelse af deleøkonomi-tanken. 

På den anden side efterlades mange boligforeninger med oplevelsen af en stor udskiftning blandt ejendommens beboere, uro i ejendommen og en vis form for utryghed.

Netop derfor har flere foreninger valgt at lave klare retningslinjer for korttidsudlejning; Hvor nogen helt forbyder den, vælger andre at begrænse den til et fast antal udlejningsdage pr. år.

Erhvervsmæssig udlejning

Sagen fra Højesteret, der blev afsagt den 28. maj 2021, omhandler som skrevet en andelshavers korttidsudlejning.

Sagen startede tilbage i 2016, hvor andelshaveren i en periode på 5 måneder lejede dele af sin andel ud til op imod 220 personer gennem AirBnB.

Foreningen, hvor andelshaveren boede, havde i sin vedtægt indført, at dens medlemmer ikke måtte foretage udlejning af erhvervsmæssig karakter.

I sine annoncer på AirBnB, præsenterede andelshaveren sit hjem som et ”hostel”, og både bestyrelse, administrator og foreningens advokat mente, at denne hensigt og omfanget af udlejningen, ikke var tilladt i foreningen.

Eksklusion af andelshaver

Foreningen havde ved både administrator og advokat sendt påbud til andelshaveren og bedt ham stoppe sin udlejning. I påbuddene blev det bemærket, at hvis andelshaveren ikke stoppede, kunne det føre til hans eksklusion.

På trods af dette fortsatte han sin korttidsudlejning i 5 måneder. Efter de 5 måneder fortsatte han udlejningen dog i længere perioder end den sædvanlige korttidsudlejning.

Bestyrelsen anså begge typer udlejning for erhvervsmæssig, og på et bestyrelsesmøde besluttede den derfor at ekskludere andelshaveren.

En sag kommer for domstolene, når sagens parter er uenige om dens udfald. Det betyder, at andelshaveren ikke var enig i sin eksklusion. Det fik han i første omgang medhold i, da dagen blev behandlet i byretten, men foreningen stod fast og ankede sagen til Landsretten, som herefter fandt at eksklusionen var gyldig. Det samme fandt Højesteret i fredags, den 28. maj 2021.

HVAD ER KORTTIDSUDLEJNING?

VEND MIG!
Korttidsudlejning adskiller sig fra langtidsudlejning ved at være udlejning i kortere perioder. Langtidsudlejning siges at være udlejning til den samme lejer i mere end 4 måneder.

HVOR TIT MÅ JEG KORTTIDSUDLEJE?

VEND MIG!
I 2019 blev det ved lov fastsat, at en andelshaver alene må foretage korttidsudlejning 70 dage om året, når det gælder hele boligen og sker gennem et bureau som eksempelvis AirBnB. Benyttes der ikke et bureau, er loftet 30 dage. Foreningen kan i sin vedtægt selv sætte rammerne om korttidsudlejning for dennes medlemmer.

Et hensyn til foreningsfællesskabet

Når det gælder udlejning, er det vores klare opfordring, at der tages hensyn til jeres foreningsfællesskab. Dette både når det gælder fastsættelse af rammerne for udlejning og selve udlejningen. 

Det kan være belastende for en forening, dens ejendom og dens fællesskab, hvis der ofte sker udlejninger. Som medlem af en forening, er du medlem af et fællesskab med et fælles mål om at drive jeres ejendom på bedst mulig vis.

Der skal naturligvis være plads til alle i et foreningsfællesskab, og korttidsudlejning skal heller ikke nødvendigvis afskaffes eller umuliggøres. Vi mener blot, at det skal ske under et stort hensyn til naboer og ejendommen.

Har I brug for aktuel vejledning eller hjælp i forbindelse med fastsættelse af rammerne for  korttidsudlejning, så tag fat I jeres daglige kontaktperson. Sammen kan vi herefter finde den bedst mulige løsning for netop jeres foreningsfællesskab. 

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
Korttidsudlejning, AirBnB, eksklusion, højesteret

Del: