Fællesarealer med Fællesskab: Erfaringer fra A/B Carlsbev

De senere år har vi oplevet flere og flere foreninger med ønske om at forvandle søvnige og ubrugte fællesarealer til nye og kreative formål.

Og drømmene flyver, når der skal findes nye formål til gamle og ubrugte fællesarealer:

Byttecentraler, hvor ting og tanker skifter hænder. Kreativitetsværksteder, der vækker indre kunstnere til live. Og værksteder, hvor idéer blomstrer. Dét er blot et par eksempler på utallige veje at gå, når tomme arealer skal have nye formål.

Men én ting er medlemmernes drømme, noget andet er ejendommens og foreningens reelle muligheder: For hvad kan egentlig lade sig gøre i ejendommen og foreningsfællesskabet?

Fællesarealer: Fra drøm til virkelighed

For et par år siden ønskede en beboer i A/B Carlsbev at forvandle et gammelt, ubrugt spidsloft til et fitnessrum for ejendommens beboere.

Ønsket talte netop ind i at udnytte gamle, ubrugte fællesarealer, men det viste sig hurtigt at kræve et enormt stort, forudgående arbejde for bestyrelsen, inden fitnessdrømmen kunne blive til virkelighed.  

Formandens erfaring er klar: “Vi lærte hurtigt, at hvis man ønsker at inddrage et fælleslokale til eksempelvis et træningsrum, handler det om mere end blot at placere træningsudstyr i rummet; det kræver omhyggelig planlægning og hensyntagen til alle aspekter.”

Omhyggelig planlægning og hensynstagen

Med afsæt i ejendommens aktuelle tilstand og foreningsfællesskabets regler, konsulterede bestyrelsen med en lang række eksperter så som administrator, advokat og forsikringsmægler for at afklare vigtige spørgsmål som:

  • Hvem var ansvarlig for at vedligeholde rummet?
  • Ville foreningens forsikringspolice dække det nye formål?
  • Hvem hæftede for eventuelle skader – herunder personskader?
  • Hvem betalte for træningsudstyret?
  • Hvem skulle betale for rummets forbrugsomkostninger (el, vand, varme)?
  • Hvordan skulle der tages hensyn til rummets underboer?
  • Var rummet konstruktionsmæssigt sikkert at opholde sig i?
  • Hvem havde adgang til rummet og hvordan?
  • Hvem måtte bruge rummet og hvordan måtte det bruges?

 

”Det var overvældende, hvor mange forhold og spørgsmål vi egentlig skulle forholde os til” fortæller formanden, og oplyser, at foreningen af den grund valgte at nedsætte en arbejdsgruppe, som kunne arbejde henimod et konkret og gennemarbejdet generalforsamlingsforslag.   

A/B Carlsbevs erfaring

A/B Carlsbev erfarede hurtigt, at det var et stykke vej fra tanke til handling, når det handlede om at genoplive det gamle og trætte spidsloft, og den anerkendte vigtigheden af omhyggelige overvejelser og forundersøgelser, inden et konkret forslag kunne sættes til afstemning.

Konkret førte det potentielle forslag til interne debatter om foreningens arealer, og det var en god øvelse i at finde ud af, hvad foreningsmedlemmerne egentlig ønskede for ejendommen; For mens nogle så et træningslokale, så andre mulighed et krea-rum og øvrige så noget helt tredje.

Med dette væld af muligheder foran sig skiftede foreningen fokus, og den brugte de næste år på at skabe mere præcise retningslinjer og udføre nødvendige undersøgelser af spidsloftets tilstand. Det resulterede i vedtægtsmæssige ændringer, klarlægning af forsikringsmæssige hensyn og en omhyggelig gennemgang af loftets konstruktion.

I dag er der endnu ikke et trænings- eller kreativt rum på ejendommens øverste etage, men en klar lære står tilbage:

Den store forberedelse lægger grundlaget for tydelige retningslinjer samt et solidt økonomisk, juridisk og forsikringsmæssigt fundament. Det gør ikke blot vedtagelsen på en generalforsamling lettere, men det sikrer også en vellykket gennemførelse af projektet i praksis.

Stærkt og tæt samarbejde sikrer succes

Hvis I går med tanker om at forvandle jeres fællesarealer til nye formål, så husk, at det indebærer en omfattende og frivillig indsats med at afdække og forstå mulighederne samt de potentielle konsekvenser af projektet.

Vores anbefaling er, at I altid søger råd hos jeres kundechef, hvilket giver mulighed for et tæt og stærkt samarbejde for at sikre projektets succes.

Vores samarbejde vil altid tage afsæt i det konkrete projekt og tilpasses dette specifikt. Det betyder også, at det forudgående arbejde selvfølgelig vil planlægges ud fra om der er tale om træningsrum, krea-rum, byttecentraler eller noget helt andet.

Foreninger er rum for fællesskaber, og derfor vil vi formentlig se flere og flere ønsker og forslag om at bringe et større aktivt fællesskab ind i fællesarealerne.

Seneste nyheder

Fællesarealer

Del: