Glædelig jul og godt nytår 2021

”Pokker, som verden er egoistisk. Alle tænker de kun på sig selv. Det er bare mig som tænker på mig” – citat Storm P

Den søde juletid nærmer sig, og det er således kun på sin plads at fortælle dig, at du slet ikke er alene om at tænke på dig – vi tænker også på dig!

Derfor sender vi dig denne julehilsen, som skal vise dig vores taknemlighed for det forgangne års samarbejde. Sammen vil vi også tage et kig ind i Qvortrups krystalkugle for at se, hvad der er i vente i vores fælles fremtid i 2022.

Vi håber, du vil læse med!

De varmeste julehilsner, 

Martin Skaarup & Rasmus Slot Nielsen, administrationschefer og partnere, Qvortrup Administration A/S. 

“2020 var et hårdt år. Et usikkert år. Pandemiens år.” – citat Mette Frederiksen, 1. januar 2021

Den 22. januar 2020 opstod et sundhedsfarligt smitteudbrud i Wuhan i Kina. I året der fulgte, spillede netop dette udbrud en altoverskyggende rolle i den internationale dagsorden, og ”coronavirus” skabte herefter daglige overskrifter i vores alles liv.

Mens coronavirusset lagde verden i lock-down, forsøgte vi i Qvortrup at finde os til rette i en helt ny verden.

Den nye verden var ikke kun skabt af pandemiens hjemmearbejde, PCR- og Quick-tests, håndsprit, afstandskrav, arealkrav og hvad der ellers fulgte med; Den var også skabt, fordi vores virksomhed pr. den 1. januar 2020 indledte et omfattende generationsskifte, der blandt andet bød på vores nye ledelse, nye kontorlokaler, nye kollegaer, nye arbejdsgange og nye samarbejder.                

Året satte således store krav til vores virksomhed, der på alle måder skulle rumme og omfavne denne nye virkelighed. Og det fik os til at drømme og længes efter et nyt år i 2021 uden pandemi og sundhedsfarer, men med mere nærhed og sikkerhed, og med fuld fokus på vores organisatoriske udvikling.

”Hvornår har man kunnet fremstille honning med kun én bi i kuben?” – citat ukendt 

Klog af skade kan vi nu konstatere, at coronavirusset, desværre, ikke forblev i 2020. Det var ellers et håb, vi nok alle delte, den 31. december 2020; Håbet om, at når klokken slog 00:00 ville pandemien PUF-forsvinde.

I dag kan vi se tilbage på et 2021, hvor størstedelen af året har været præget af pandemien. Selvom den til tider har føltes som ét stort benspænd, har vi, ligesom alle andre, affundet os med situationen. Vi er nu også nået til den erkendelse, at coronavirus nok følger med os ind i 2022 – i hvert fald i en eller anden udstrækning. 

Hvad vi tager med os er, at pandemien har sat os alle på prøve. Vi har været tvunget til at tænke kreativt og finde alternative løsninger i en hverdag fyldt med begrænsninger og restriktioner. Det har krævet meget af os – og i særdeleshed af vores fælles samarbejde.

Som citatet i overskriften beskriver, kan en enkelt bi ikke generere honning alene. Det kræver flere bier, der sammen løfter i flok.

Det samme gælder vores samarbejde om driften af jeres ejendom. Og helt atypiske år som 2020 og 2021 sætter virkelig vigtigheden af samarbejdet i perspektiv.

Derfor vil vi gerne takke for den store forståelse, tålmodighed, kreativitet og indsats, som du, og ejendommen i øvrigt, har vist i samarbejdet om driften af denne de seneste år. Og med det sagt, håber vi på et mere typisk og roligt år i 2022 – coronavirus eller ej.

“Der er en revne i alting, det er sådan, lyset kommer ind” – citat Leonard Cohen

Selvom pandemien har haft sit jerngreb om os i snart 2 år, findes der selvfølgelig og heldigvis lysrevner i mørket. 

Og lysrevnerne har der været mange af i år. For bare at nævne nogle få kan vi opremse:

  • Vi har ansat en håndfuld nye og fagligt stærke medarbejdere.
  • Vi har optimeret en række af vores interne og eksterne arbejdsgange med fokus på at forbedre din kundeoplevelse.
  • Vi har fyldt vores hjemmeside med vejledninger og selvbetjeningsløsninger, der gør det nemmere at drifte ejendommen, uanset om man er beboer, bestyrelse eller investor.
  • Vi har haft mere fysisk nærvær! Både ved afvikling af generalforsamlinger og deltagelse i bestyrelsesmøder, men også internt i Qvortrup.

”Kærlighed og arbejde er hjørnestenene i vores menneskelighed” – citat Sigmund Freud

Et omfattende generationsskifte og lange lock-down-perioder lyder umiddelbart som opskriften på en halvfarlig cocktail. Én ting er i hvert fald sikkert; Vores kollegaskab har i den grad været sat på prøve de seneste år. Vi har savnet hinanden – både fagligt og socialt. 

Derfor var det også med stor glæde og forløsning, at vi i sommer endelig kunne afvikle en sommerfest, hvor vi samlede os om hinanden og om Qvortrup.

Vi er meget bevidste om vigtigheden af et godt kollegaskab og et trygt og godt arbejdsmiljø. Både for vores interne, sociale miljø, men også for vores interne samarbejde om din ejendom. 

Det er jo ikke for ingenting, at én af vores kernebegreber i vores administrationsfilsofi er ”kærlighed”. En kærlighed som vi bryster os af at have til både vores kunder, vores virksomhed, vores fag og til hinanden.

”Tænd hellere et lys, end at klage over mørket” – kinesisk ordsprog

Netop denne kærlighed kom i høj grad til udtryk den 5. november i år.

Denne dag inviterede vi nemlig venner og bekendte, samarbejdspartnere og kunder til en housewarming, der skulle indvie vores, efterhånden, 1½ år gamle kontorlokaler. Bedre sent end aldrig, fristes man jo til at sige.

Det var et overvældende flot fremmøde, og vi vil meget gerne have lov at takke alle jer, der deltog denne dag. Det var en dag, hvor vi i sandhed kunne mærke kærligheden.

Foruden at indvie vores nye lokaler, kunne vi desuden annoncere, at vi, Martin Skaarup og Rasmus Slot Nielsen, nu bærer titlerne som medejere og partnere i Qvortrup.

Det er titler, som vi er enormt stolte af, ligesom vi er stolte af, at Qvortrups øvrige ejerkreds har set værdien af de mange lys, som vi gennem vores tiltag i generationsskiftet, hver dag tænder.

“Før noget andet, er forberedelse nøglen til succes” – citat Alexander Graham Bell

Ét af de lys, vi tændte allerede tilbage i starten af 2020, var ønsket om en digital ejendomsplatform udviklet særligt til vores kunder og jeres behov. 

Denne platform hedder i dag Flatcom, og den er produktet af et intenst samarbejde mellem Qvortrup, Vitec Datamann og Valhal Connect.

Vi må nok erkende, at Flatcom har haft en lidt længere fødsel, end vi først forventede.

Vi har i løbet af de sidste 2 år udviklet, testet og optimeret platformen, og fra 1. januar 2022 er vi nu (endelig) klar til at introducere den til alle vores kunder.

I starten af 2022 vil vi i forlængelse heraf invitere alle kunder til workshops, hvor vi introducerer og gennemgår jeres nye digitale platform, så I lærer at manøvre det nye styringsværktøj.  Det vil vi fortælle jer meget mere om efter nytår.

Pr. årsskiftet vil vi desuden opkræve de ejendomme, der er tilknyttet platformen, det månedlige honorar for drift og vedligeholdelse af denne.

“The same procedure as last year, James” – citat Miss Sophie

… og dog! Vi håber ikke, at historien gentager sig 1:1 i 2022.

Vi vil gerne se frem mod et mere almindeligt år i 2022; Uden for meget pandemi, med mindre afstand, og uden for mange aflysninger og udskydelser.

Men noget forbliver dog ved det samme og det er vores årlige prisreguleringer for vores tillægsopgaver. Disse træder i kraft pr. 1. januar 2022, og de har siden 11. november 2021 været at finde på vores hjemmesides prisliste

”Også i dag hørte jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage” – citat radio24syv

Hvis vi tager endnu et kig ind i krystalkuglen for 2022, kan vi se den nye normalvedtægt for ejerforeninger, der træder i kraft pr. 1. januar 2022. 

Normalvedtægten kommer i kølvandet på den nye ejerlejlighedslov, og begge sigter de efter at gøre lovgrundlaget for ejerforeninger mere moderne og gennemsigtigt.

Trods denne ambition, medgiver vi, at jura og lovgivning tit og ofte kan lyde som sprog fra en fremmed planet. Men tvivl ikke! I det nye år vil vi naturligvis vejlede vores ejerforeninger om den nye normalvedtægt – og det på en så nem og forståelig måde som os muligt.

”Frisk luft gør lægen fattig” – dansk ordsprog

En anden ting vi vil vejlede om i 2022, er bygningsejerens vedligeholdelsesforpligtelse af ejendommen – herunder af dennes altaner. 

Om det er overskriftens ordsprog, der får altanerne til at blomstre frem, ved vi ikke. Én ting er dog sikkert; Altaner er populære som aldrig før. 

Derfor har Bolig- og Planstyrelsen for nyligt lavet en ny pjece, der netop skitserer bygningsejerens pligt til at holde ejendommens altaner ordentligt og lovligt vedligeholdt.

Det er en pligt, der i øvrigt gælder hele ejendommen, og det er derfor også vores generelle anbefaling, at der altid foreligger en gældende tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for denne. 

Vi ønsker at samarbejde om gode, sunde og trygge hjem i alle de ejendomme, vi administrerer – og her spiller ejendommens generelle tilstand en helt central rolle.

Det er vores klare opfattelse, at ejendommens gode og solide fysik (hvad end der er tale om tag, vinduer, altaner mv.) er med til at skabe det allerbedste fundament og de bedste ramme for jeres fælles hjem. Derfor vil ejendommens tilstand og gennemførsel af nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesprojekter også i 2022 være et fokuspunkt i vores samarbejde.

“And now the end is near” – citat Frank Sinatra

Snart nærmer vi os årets allersidste tid. Selvom 2021 måske ikke havde al den frihed, sundhed og nærhed, som vi ønskede os den 31. december 2020, håber vi alligevel, at du fik det bedste ud af året. Ellers har du jo hele december måned til at lykkes med dette. 

Endnu engang og afslutningsvist vil vi takke for det samarbejde, vi har haft det forgangne år, og for den indsats du hver dag gør for jeres ejendom. Det kan du godt være stolt af! 

Vi er i hvert fald stolte af vores samarbejde, og af den udvikling, Qvortrup har været igennem det seneste år, og vi glæder os til alt, hvad vi sammen har i vente i det nye. 

Vi ses!

 

De varmeste julehilsner – på vegne af hele Qvortrup

Martin Skaarup & Rasmus Slot Nielsen

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
Glædelig jul og godt nytår 2021

Del: