⇒ Husorden eller vedtægt? Bliv klogere på forskellen mellem de to

Husorden og vedtægt?

Hvis du bor i en ejerforening eller andelsforening, kender du helt sikkert begreberne husorden og vedtægt. 

Begge dele er foreningsreglementer, som danner rammerne om foreningen. Men hvad er forskellen på de to egentlig?

 
TAG VORES QUIZ OM DEN NYE NORMALVEDTÆGT 2022

RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Enhver forening, hvad end der er tale om en ejerforening eller en andelsboligforening, har en vedtægt.

Vedtægten er foreningens øverste reglement, som typisk udarbejdes ved foreningens stiftelse, og som indeholder særlige bestemmelser om indbyrdes rettigheder og forpligtelser.

Men nogle foreninger har en særvedtægt, der er udarbejdet til den specifikke ejendom, har andre en standardvedtægt.  

I 2022 trådte en ny Normalvedtægt for ejerforeninger i kraft, og for de foreninger, der ikke har en særvedtægt, er den gældende. 

Uanset typen af vedtægten, skal ændringer i den som udgangspunkt vedtages med kvalificeret flertal, hvilket betyder, at 2/3 af alle foreningens medlemmer skal acceptere og godkende dem på en generalforsamling.

 

GOD SKIK OG ORDEN

De fleste ejerforeninger og andelsboligforeninger har en husorden, som alle ejendommens beboere og brugere skal følge.

Husordenen indeholder regler om god skik og orden, og den skal derfor ses som leveregler, der kan være nødvendige at fastsætte, når mange personer lever og bor tæt på hinanden.

Ændringer i husordenen kan som oftest vedtages med simpelt flertal, hvilket betyder, at halvdelen af de repræsenterede stemmer på en generalforsamling skal acceptere dem.

En husorden kan bruges til at danne rammerne om jeres naboskab. Vi har i denne artikel givet bud på, hvordan I kan styrke fællesskabet gennem husordenen. 

 

OVERTRÆDELSE AF FORENINGSREGLEMENTER

Overtræder du foreningens regler, er der tale om misligholdelse. Det gælder, hvad end der er tale om overtrædelse af vedtægt eller husorden. Foreningen kan sanktionere din misligholdelse, og sanktionen vil altid afhænge af misligholdelsens karakter.

Der findes nemlig forskellige grader af misligholdelse. I yderste instans kan du ekskluderes fra foreningen, men i den nye ejerlejlighedslov har foreningen mulighed for at give dig en bøde, hvor eksklusion er for vidtgående.

 

REGLER DER SKAL SKABE DET BEDSTE FÆLLESSKAB

Både husorden og vedtægt har til formål at skabe de bedste rammer om jeres foreningsfællesskab, og derfor skal de til enhver tid efterleves og overholdes.

Det kan være, at du har ønsker til ændringer, præciseringer eller tilføjelser i enten vedtægt eller husorden, som du mener, kan gøre jeres foreningsfællesskab nemmere og bedre. Sådanne skal foreslås på en generalforsamling, hvor foreningens medlemmer i fællesskab kan vedtage eller forkaste dem efter gældende regler. På den måde sikres, at der er enighed om de rammer, der danner jeres forening.

 

HVILKE BESTEMMELSER PLACERES HVOR?

Det kan være svært at finde hoved og hale i, om en bestemmelse skal placeres i vedtægten eller husordenen.

Som udgangspunkt indeholder vedtægten rettigheder og forpligtelser, mens husordenen alene indeholder leveregler. Det er vigtigt, at alle regler placeres korrekt – og særligt foreningens indbyrdes rettigheder og forpligtelser, da de ellers ikke har den korrekte hjemmel. 

 

SAGT PÅ EN ANDEN MÅDE…

… alt hvad der vedrører foreningens indbyrdes rettigheder og forpligtelser er altså vedtægtsforslag, mens forslag om leveregler og god skik og orden kan indføres i foreningens husorden.

 

VI HAR GJORT DET NEMT AT STILLE FORSLAG

Vil du stille et forslag på generalforsamlingen, kan du læse vores vejledning hertil samt bruge vores forslagsformular, som sikrer at forslaget er gennemtænkt og -arbejdet, så det er klar til generalforsamlingens behandling.

Har du et konkret forslag, som du er i tvivl om skal placeres i vedtægt eller husorden, kan du altid kontakte administrator for råd og vejledning.

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >

Besøg os på LinkedIn

Husorden og vedtægt

Del: