Nabostøj: 4 gode råd til at undgå konflikt

Som I nok ved, har vi i Qvortrup en mission om at skabe sunde, trygge og gode hjem, i alle de ejendomme, vi administrer.

Én af de ting, der spiller en væsentlig rolle i den mission, er ejendommens naboskab, som kan blive særligt påvirket ved en konflikt om nabostøj.

Interne konflikter påvirker ikke alene de involverede, men typisk også alle omkring. Vi har lavet 3 gode råd til at løse en nabostrid, som du med fordel kan læse.

I denne artikel tager vi særligt afsæt i nabostøj. Læs med nedenfor, og bliv klogere på, hvordan I kan undgå denne type konflikter i jeres ejendom.

1. Giv plads til alle

I etageejendomme bor vi tæt. Udover at dele bærende vægge, deler vi også det samme fundament og det samme tag. Alle ejendommens beboere lever altså i de samme fysiske rammer.   

Etageejendomme huser typisk mange forskellige mennesker. Det betyder også, at de fysiske rammer danner hjem for forskellige livskonstellationer; Nogle bor alene, andre bor en hel familie.

Ovenstående kan have stor betydning for nabostøj, og vi mener, at det er vigtigt at tage højde for ejendommens beboerdiversitet, hvis en konflikt skal undgås.


Vores første gode råd er derfor:  at vi skal tage hensyn til hinanden, og vi skal give plads til hinanden i vores fælles hjem.


Det første råd er cirkulært, og det gælder alle ejendommens beboere; Familien skal naturligvis tage hensyn til den enlige, men den enlige skal også give plads til, at familien kan være en familie. Og omvendt. 

Vores erfaring er, at nabostøj sjældent er intentionelt. En konflikt opstår, fordi vi lever forskellige liv, der rummer forskellige støjelementer. Med det første råd in mente, kan vi måske udvide vores støjtolerance, så den kan rumme mere.

2. Husk på ejendommens alder

Særligt de københavnske etageejendomme er efterhånden ældre byggerier. Det har en særlig betydning for støjniveauet.

Faktisk var det først i 1961, at Bygningsreglementet satte krav om lydisolering, og derfor er der mange byggerier, der er opført helt uden hensyntagen til dette.

Det betyder, at mange ejendomme er lydte, og at vi som beboere ikke kun bor tæt, men at vi også kan høre hinanden.


Vores andet gode råd er derfor: at vi skal huske på ejendommens alder og akustiske beskaffenhed, når vi oplever nabostøj.


Med erfaringen fra råd 1, er nabostøj sjældent intentionelt. Den skyldes ikke altid naboens hensynsløse adfærd, men den kan simpelthen være et udtryk for ejendommens akustiske beskaffenhed.

Hvis ejendommens beboere ofte oplever støj fra naboen, er det en god idé at se på, hvilke lydisolerende installationer, der både kan laves i lejlighederne og på ejendommen i øvrigt. Dét kan formentlig være med til at mindske støjgenerne, og til at skabe et bedre hjem for den enkelte.

3. Lav en husorden 

En husorden er ejendommens leveregler, og det er et vigtigt og godt dokument at have, når mange mennesker bor tæt.

Ikke alle ejendomme har en husorden, men det er vores klare anbefaling, at der laves en, som kan danne rammene for de aftaler, vi indgår med hinanden vedrørende livet i ejendommen.

Husordenen bør tage højde for nabostøj, og den bør afspejle den virkelighed, vi lever i. Det er derfor en rigtig god idé at indføre fælles aftaler og huskeregler, som favner alle beboere – uanset hverdagsliv og livskonstellationer.


Vores tredje gode råd er derfor: tilføj aftaler og huskeregler i den fælles husorden, som kan favne alle – uanset hverdagsliv og livskonstellationer.


Husordenen bør indeholde ejendommens opskrift på et godt naboskab, og de hensyn der skal tages til hinanden. Den bør også revideres løbende, så den passer til netop den virkelighed og de beboere, der bor i ejendommen.

Det kan være en fordel at tage en fælles drøftelse i ejendommen om, hvad opskriften på det gode naboskab er, når det gælder støj. Vores erfaring er, at man kommer længst med en åben dialog, så alle hensyn bliver hørt og imødekommet.

Husordenen bør i det hele taget tage stilling til generelle regler om støj, og mange ejendommen opererer også med tidsintervaller for særligt larmende og intentionel adfærd, så det begrænses.

Som ejendomsadministrator udarbejder vi en særligt tilpasset husorden til ejendommen, der blandt andet kan være med til at hindre konflikter om støj. Kontakt os her, hvis vi også skal hjælpe jeres ejendom.

4. Tal med din nabo

Hvis du oplever støjgener fra en nabo, anbefaler vi, at du går i direkte dialog med naboen om dette. Vi mener, at ærlig, konkret og konstruktiv dialog som oftest er den bedste løsning på støjproblemer.

Hvis du som nabo bliver kontaktet med hensyn til eventuelle støjgener, så vær åben for, at din adfærd kan virke generende for andre.

Det bedste naboskab skabes, hvis I sammen finder en løsning på problemet. På den måde kan I leve jeres hverdagsliv, som I hver især ønsker.


Vores fjerde råd er derfor: Tag fat i den nabo, der støjer og find sammen en løsning på problemet.


Hvis det ikke lykkes at finde en løsning på jeres støjproblemer, kan du sende en klage til ejendommens ledelse. Det bør dog alene være efter, du har forsøgt dig gennem åben dialog med naboen.

Vi henviser i øvrigt til vores artikel om nabostrid, som du med fordel kan læse.

Opsummeret 

Ejendommens alder, dens akustiske beskaffenhed, beboerdiversiteten og jeres indbyrdes aftaler er altså afgørende for eventuelle konflikter om nabostøj.

I tætte bebyggelser skal vi kunne rumme hinanden, men vi skal også tage hensyn til hinanden. Det er en hård/fin grænse, som kan være svær – men langt fra umulig – at finde.

Åben, ærlig, konkret og konstruktiv dialog bør altid være vejen frem. Husk at målet er det samme for både dig og din nabo: I vil begge leve et frit hverdagsliv i et godt og trygt hjem.


Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >
nabostøj

Del: