Renten stiger fortsat i 2022

Torsdag den 15. december 2022 afholdte Den Europæiske Centralbank (ECB) et møde, hvorpå den besluttede at hæve renten med et halvt procentpoint til i alt 2 procent. Renten stiger altså fortsat i 2022.

Selvom de fleste af os nok havde forventet en yderligere stigning i renten, har ECB kigget dybere ind i krystalkuglen, og den spår en yderligere stigning i renterne, der karakteriseres som ”væsentlig og støt”.

Nationalbanken hævede som følge heraf renten til 1,75 %, og det forventes at kunne mærkes i de danske hjem. 

Renterne stiger hos de danske boligejere

Rentestigningen sker som følge af 2022s høje inflation, der først i november oplevede et lille knæk.

Det menes, at de boligejere, der har obligationslån, hvor renten er variabel eller fastsættes løbende, vil rammes særlig hårdt af de kommende rentestigninger.

Med en variabel rente påvirkes disse boligejere nemlig direkte af den aktuelle rentestigning, ligesom ECBs profeti om yderligere rentestigninger også vil få betydning for disse danskere.

Rentens betydning for boligforeninger

Renten er også afgørende for jer som boligforening, hvis I har lån med variabel rente, eller lån som på anden måde påvirkes af rentestigningerne.

Når vi i starten af 2023 begynder at forberede en stor del af årets ordinære generalforsamlinger, vil vi helt sikkert kunne se de økonomiske fodaftryk fra 2022:

I foråret 2022 var det økonomiske billede trods alt et lidt andet end det nuværende, og derfor vil mange budgetter nok ikke stå helt på mål med de realiserede tal fra 2022.

Lånoptagelse til vedligeholdelse af ejendommen

Jeres foreningsfællesskab kræver løbende vedligehold af den fælles ejendom, og mange af jer har i 2022 vedtaget større vedligeholdelsesprojekter, der grundet den stigende inflation og rente har måtte sættes på hold.

Én af grundende hertil er, at den økonomiske bemyndigelse, som medlemmerne vedtog på generalforsamlingen, ikke længere står på mål med virkeligheden.

Netop på grund af ovenstående ligger der i 2023 formentlig også et stort arbejde i at forberede vedligeholdelsesprojekterne på baggrund af den nye virkelighed, så lånoptagelse til finansiering af projekterne kan realiseres. 

Stigende inflation

Foruden de stigende renter mærker vi alle også den stigende inflation. Den stigende inflation påvirker direkte vores forbrugsudgifter, og det forventer vi at kunne se i de realiserede tal fra 2022, når årsregnskabet foreligger.

Vi forventer derfor, at budgettet for 2023 vil tage afsæt i højere driftsudgifter, og mange af jer vil formentlig kigge ind i en forhøjelse af foreningens indtægter gennem en stigning i boligafgiften/fællesudgifterne, så de stigende udgifter kan afholdes. 

Hos Qvortrup har vi i mange år talt ind i en fast indeksering af foreningens indtægter, så boligforeningens indtægtsgrundlag hæves med en procentdel hver 1. januar. 

Denne faste indeksering giver foreningen mulighed for ikke at afvente generalforsamlingen, der tit afvikles flere måneder efter regnskabsårets begyndelse. 

Vi mener desuden, at den faste stigning giver en stor budgetsikkerhed hos det enkelte medlem, som hvert år ved, hvilke privatudgifter der skal afholdes til foreningen i året. 

inflationn

Foreningens økonomi i 2023

En forenings økonomi er altid relevant og væsentlig, men i en tid med økonomiske kriser vil der automatisk være yderligere fokus på denne.

I 2023 vil denne fokus formentlig brede sig fra alt fra foreningens lån til praktiske besparelser i den løbende drift af ejendommen.

I 2019 vedtog Folketinget en ny lov om renteloft, der trådte i kraft i 2020. For foreninger, der har optaget lån, før loven trådte i kraft, finder loftet ikke anvendelse på disse lån, men det kan være en god mulighed at kigge ind i et eventuelt renteloft, hvis foreningen skal optage nye lån i fremtiden.

Desuden findes der helt lavpraktiske spare-muligheder i ejendommen som eksempelvis:

  • at bruge strøm, når den er billigst,
  • at udskifte energikilder, så de er strømbesparende,
  • at undgå unødig belysning af ejendommen (f.eks. om natten)
  • at undersøge mulighed for besparelser på øvrige driftsudgifter.


Desuden er denne økonomiske krise en god mulighed for at kigge ejendommen efter i sømmene. Det kan være en rigtig god idé at indhente en opdateret tilstandsrapport i 2023, så ejendommen får en aktuel rapport, der stiller skarpt på, hvor den trænger til vedligeholdelse, samt hvilke tiltag der kan ske i forbindelse med optimering af ejendommen – herunder eksempelvis energioptimeringer.

Når I i 2023 skal præsentere et budget, bør jeres vedligeholdelsespost tage afsæt i en opdateret tilstandsrapport, så posten afspejler den nødvendige vedligeholdelse af ejendommen. Når I skal bruge penge på vedligehold, er det vigtigt, at I bruger penge på det rigtige. 

Vi vejleder jer gennem krisen

Som ejendommens administrator og tætteste samarbejdspartner vejleder vi jer gennem denne krise. 

Vores controllere er i fuld gang med årsafslutning for de foreninger, hvis regnskabsår følger kalenderåret og inden længe begynder vi at planlægge den ordinære generalforsamling for 2023. 

Den ordinære generalforsamling sætter rammerne for det kommende år, og det er derfor vigtigt, at vi har 2022 in mente, når vi skal sætte retningen for 2023. 

Har I brug for konkret sparring allerede nu, kan I kontakte os nedenfor. 

Seneste nyheder

Rente

Del: