Små generalforsamlinger 2021

Retningslinjerne er opdateret d. 21. juni 2021. 

Små generalforsamlinger 2021

Af hensyn til vores alles sund- og sikkerhed, har vi lavet nedenstående retningslinjer for afvikling af årets små generalforsamlinger 2021 med udgangspunkt i regeringens generelle anbefalinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 

Små generalforsamlinger vil sige forsamlinger, der kan afholdes under det gældende forsamlingsloft, gælder nedenstående retningslinjer. 

Kan jeres generalforsamling ikke afvikles under det gældende forsamlingsloft, kan I læse gældende retningslinjer for store forsamlinger her.

Det til enhver tid gældende forsamlingsloft skal overholdes. Du kan se en oversigt over udfasning af forsamlingsloftet her.

Kan forsamlingsloftet ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes eller afvikles under retningslinjer for store forsamlinger. 

Hvis der serveres fælles forplejning på generalforsamlingen, skal alle deltagere kunne fremvise gyldigt coronapas. 

Et coronapas er: 1) Et negativt resultat af en covid-19 test, der højst er 72 timer gammel (96 timer pr. 1. juli 2021) , fra tidspunktet hvor testen er taget, 2) et positivt resultat af en covid-19 test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel, regnet fra tidspunktet, hvor testen blev taget, eller eller 3) 14 dage efter første vaccinationsstik eller 4) et gennemført vaccineforløb mod covid-19.

Kan generalforsamlingsdeltageren ikke fremvise et coronapas, kan deltageren bortvises.

Kravet gælder ikke børn under 15 år, personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19 test eller personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.

Vi opfordrer til, at alene én person pr. husstand møder fysisk på generalforsamlingen.

Vi opfordrer til, at særligt udsatte personer ikke deltager fysisk i generalforsamlingen, men afgiver fuldmagt i henhold til foreningens fuldmagtsregler.

Generalforsamlingsdeltagerne skal deltage siddende.

Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver generalforsamlingsdeltager, frem til 1. juli 2021, hvorefter dette ophæves for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. 

Kan gældende afstandskrav ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes.

Generalforsamlingen skal afvikles i lokaler, hvor der er 2 m2 for hver siddende deltager, frem til 1. juli 2021, hvorefter dette ophæves for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned.

Kan gældende arealkrav ikke overholdes, skal generalforsamlingen aflyses og udsættes.

Krav om mundbind eller visir er ophørt pr. 14. juni 2021. 

Der skal i eller ved generalforsamlingslokalerne opsættes tydelig skiltning om gældende afstands- og arealkrav.

Nødvendige værnemidler, som eksempelvis håndsprit, bør gøres tilgængelige i lokalet til generalforsamlingens afholdelse.

Vi opfordrer til, at alle generalforsamlingsdeltagere lader sig teste mod COVID-19 forud for generalforsamlingen.

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for

Læs mere >

Del: