Dagsorden

Det er ejendommens vedtægt, der bestemmer, hvilke punkter der skal være en del af dagsordenen på den ordinære generalforsamling.

 

Dagsorden ordinær generalforsamling

Enhver vedtægt indeholder nemlig en dagsorden for den ordinære generalforsamling, og det er bestyrelsens opgave, sammen med administrator, at tilpasse denne, så den passer til det årets specifikke mødeformat. 

Dagsordenen skal typisk fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, så foreningens medlemmer kan orientere sig i og forberede sig på generalforsamlingen på forhånd. 

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…