Lokaler til generalforsamling

Det skal fremgå af indkaldelsen til den ordinær generalforsamling, hvor denne afholdes. 

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen booker lokaler til generalforsamling samtidig med fastsættelse af dato for denne. 

Lokaler til generalforsamling

Nogle ejendomme har store fællesrum eller mulighed for at afvikle generalforsamling i en lejlighed.

Det er dog langt fra alle ejendomme, der selv har kapacitet til at afvikle generalforsamlinger, og derfor er det vigtigt at finde en lokation, der kan danne rammerne om mødet. 

Nogle afvikler generalforsamlingerne i offentlige mødelokaler såsom på biblioteker, mens andre anvender administrators lokaler

Der er egentlig ingen regler for, i hvilke lokaler generalforsamlingen kan afvikles, men vær opmærksom på, at nogle vedtægter sætter krav om i hvilken kommune generalforsamlingen skal gennemføres.  

Skal vi lægge lokale til generalforsamlingen?

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…