Lokaler til generalforsamlingen

Det skal fremgå af indkaldelsen til den ordinær generalforsamling, hvor denne afholdes. 

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen booker lokaler til generalforsamling samtidig med fastsættelse af dato for denne, så alle medlemmer ved, hvor de skal møde på generalforsamlingsdatoen. 

Når generalforsamlingen skal forberedes er fastsættelse af lokale derfor en vigtig del af processen.

Lokaler til generalforsamling

Nogle ejendomme har store fællesrum eller mulighed for at afvikle generalforsamling i en lejlighed.

Det er dog langt fra alle ejendomme, der selv har kapacitet til at afvikle generalforsamlinger, og derfor er det vigtigt at finde en lokation, der kan danne rammerne om mødet. 

Nogle afvikler generalforsamlingerne i offentlige mødelokaler såsom på biblioteker, mens andre anvender administrators lokaler

Der er egentlig ingen regler for, i hvilke lokaler generalforsamlingen kan afvikles, men vær opmærksom på, at nogle vedtægter sætter krav om i hvilken kommune generalforsamlingen skal gennemføres.  

Et godt råd er at afvikle generalforsamlingen tæt på foreningen eller et andet sted, hvor det er nemt for foreningens medlemmer at komme til. Det er vores erfaring, at det skaber rammerne om det største fremmøde i foreningen. 

Vil I booke vores lokaler?

Med en central beliggenhed i et trafikalt knudepunkt med gode offentlige transportmuligheder har vi i Qvortrup kontorlokaler ved Vibenhus Runddel på Østerbro. 

Vores lokaler er lyse og flotte, og vi har 2 mødelokaler, hvor foreningen kan afvikle sine møder. 

Vi har også mulighed for at leje vores kantine til store forsamlinger, hvor det kan være svært at finde øvrige lokaler til generalforsamlingen. 

Vi opkræver et mindre honorar for leje af vores faciliteter med mindre det er fastsat i vores indbyrdes administrationsaftale. 

Vil du høre mere om mulighederne for at anvende Qvortrups lokaler til generalforsamlingen? 

Regnskabsafslutning

Når jeres regnskabsår afsluttes skal der ske en økonomisk regnskabsafslutning, som danner fundamentet for ejendommens årsregnskab. 

Det er vores controllere, der sikrer at alle foreningens konti er afstemt, og at alt materiale klargøres, så det kan sendes til jeres revisor for udarbejdelse af årsregnskabet. 

Dagsorden

Det er jeres vedtægt, der sætter rammerne for, hvilke emner I skal gennemgå på generalforsamlingen. 

Traditionelt set kigger dagsordenen tilbage på året, der er gået, ligesom den behandler emner, der er afgørende for foreningens fremtid. 

 

Indkaldelse

Når foreningens medlemmer skal indkaldes til generalforsamlingen, skal det ske efter de regler, der er i jeres vedtægt.

Vedtægten sætter både krav om hvordan og hvornår generalforsamlingen skal indkaldes, ligesom den vil indeholde et varsel, såfremt generalforsamlingsdatoen skal varsles før den indkaldes. 

Digitale vejledninger

Har du brug for yderligere vejledning i forbindelse med livet i den fælles ejendom, har vi lavet en række digitale vejledninger som vil hjælpe og vejlede dig igennem en bred vifte af forhold i ejendomsfællesskabet.

Med vores vejledninger kan du finde svar på de fleste af spørgsmål, der måtte opstå i ejendomsfællesskabet, og vi har lagt et stort arbejde i at gøre dem så let-læselige og -forståelige som muligt. 

Du kan gå på opdagelse i vores vejledninger gennem linket nedenfor.