Regnskabsafslutning

Når ejendommens regnskabsår lakker mod enden, skal jeres controller afstemme alle regnskabets konti med henblik på at aflevere regnskabsmateriale til revisor. 

Revisor skal på baggrund heraf udarbejde jeres regnskab. 

Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle årets økonomiske bevægelser, og derfor er det vigtigt, at I fremsender alle regninger, udlæg og opgørelser, som endnu ikke er betalt og bogført, til controller inden regnskabsårets udløb.

Regnskabsafslutning

Når jeres controller har sikret afstemning af alle konti, sendes regnskabsmaterialet til revisor for udarbejdelse af et regnskabsudkast, som skal godkendes og underskrives af bestyrelsen, inden det kan sendes til de øvrige medlemmer. 

Bestyrelsens underskrift af regnskabet, er et udtryk for jeres godkendelse og indstilling af regnskabet til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Bestyrelsens underskrift af regnskabet er således ikke et udtryk for, at generalforsamlingen har godkendt regnskabet. 

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…