Regnskabs-afslutning

Når ejendommens regnskabsår lakker mod enden, skal jeres controller afstemme alle jeres konti med henblik på at aflevere regnskabsmateriale til revisor. Dette kaldes regnskabsafslutning. 

Revisor skal på baggrund heraf udarbejde jeres regnskab for året. 

Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle årets økonomiske bevægelser, og derfor er det vigtigt, at I fremsender alle regninger, udlæg og opgørelser, som endnu ikke er betalt og bogført, til jeres controller inden regnskabsårets udløb.

Når regnskabet indeholder alle økonomiske bevægelser for året, giver det nemlig det mest retvisende billede af jeres aktuelle økonomiske stilling pr. regnskabets skæringsdato. 

Hvorfor skal der ske regnskabsafslutning?

En af grundene til der skal laves årsafslutning er, at I gennem denne skal skabe et overblik over jeres økonomiske stilling ved regnskabsårets afslutning. 

Regnskabsafslutning giver derved et overblik over, hvordan ejendommen har klaret sig økonomisk i løbet af året, hvilket kan hjælpe jer med at planlægge for fremtiden og træffe bedre beslutninger.

Regnskabsafslutningen er således også afgørende for, at ejendommen kan lægge et retvisende budget for det kommende år med en økonomisk, bæredygtig drift ag ejendommen. 

Derudover er årsafslutningen naturligvis helt afgørende for at revisor har afstemt og korrekt materiale som skal bruges til udarbejdelse af jeres årsregnskab. 

Udkast til årsregnskab

Når jeres controller har sikret afstemning af alle konti, sendes regnskabsmaterialet til revisor for udarbejdelse af et regnskabsudkast, som skal godkendes og underskrives af bestyrelsen, inden det kan sendes til de øvrige medlemmer.

Bestyrelsens underskrift af regnskabet, er et udtryk for jeres godkendelse og indstilling af regnskabet til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Bestyrelsens underskrift af regnskabet er således ikke et udtryk for, at generalforsamlingen har godkendt regnskabet.

Det er alene dirigenten, der efter generalforsamlingen skriver under på, at regnskabet er godkendt af foreningens medlemmer på denne.

Når regnskabet er godkendt effektuerer controlleren eventuelle efterposteringer, så regnskabet og de regnskabstekniske data er identiske og stemmer overens.

På denne måde starter ejendommen det nye regnskabsår økonomisk og regnskabsteknisk korrekt.

Vil du vide mere om regnskab og budget?

Hvert år skal bestyrelse indstille et regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet er en oversigt over de økonomiske bevægelser, der har været det forgangne år, og det er derfor et udtryk for ejendommens indtægter, udgifter og regnskabsmæssige balance. 

Mens regnskabet er et udtryk for alle de ting, der er sket i foreningen, er budgettet et udtryk for de ting, der skal ske det kommende år. 

Som bestyrelse indstiller I derfor tillige et budget for det kommende års drift af ejendommen, som også skal godkendes af forsamlingen i henhold til vedtægten. 

Dato

Det er vigtigt at planlægge generalforsamlingsdatoen i god tid. Hvis I afvikler den ordinære generalforsamling sammen med administrator, anbefaler vi, at I allerede planlægger datoen ved regnskabsårets afslutning. 

Dagsorden

Det er foreningens vedtægt, der sætter rammerne for den ordinære generalforsamlings dagsorden. Dagsorden sørger for, at forsamlingen ser tilbage på året, der er gået og sammen planlægger det kommende års arbejde. 

Lokaler

Det er vigtigt at klarlægge, hvor årets vigtigste møde skal afvikles, så alle medlemmer ved, hvor de skal møde på generalforsamlingsdagen. Skal lokalet bookes er det en god idé at gøre det i god tid, så I er sikre på dets ledighed. 

Q-munity

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev Q-munity? 

Vores nyhedsbrev udkommer en gang om måneden, og det er målrettet foreningsfællesskabet og den frivillige bestyrelse. 

Vi har skabt Q-munity som et netværk, hvor vi faciliterer gode erfaringer, spændende artikler og nyheder, som alle er relevante og brugbare for ejendomsfællesskaber og deres bestyrelser. 

På baggrund af mere end 60 års erfaring som professionel ejendomsadministration og en loyal og fast kundebase, ved vi, hvad der rør sig i et foreningsfællesskab. Derfor har vi lanceret nyhedsbrevet, som skal gøre livet i ejendommen meget nemmere. 

Tilmeld dig i dag og vær med på modtagerlisten, når vi sender næste nyhedsbrev.