Fastsættelse af dato

Bestyrelsen bør allerede ved regnskabsårets afslutning, fastsætte en generalforsamlingsdato. 

Des hurtigere datoen er fastsat, des bedre grundlag er der for at planlægge den øvrige del af generalforsamlingen.

Der er mange forhold, der skal forberedes inden generalforsamlingen kan afvikles, og derfor er det vigtigt, at der i god tid er afsat en endegyldig deadline i generalforsamlingsdatoen. 

Generalforsamlingsdato

Bestyrelsen bør planlægge datoen i samråd med administrator, hvis denne skal være med til at forberede og afvikle generalforsamlingen. 

Datoen skal desuden opfylde de kriterier, der er i vedtægten herfor. 

Det er typisk et krav, at den ordinære generalforsamling afholdes 3-6 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Der  er dog ikke knyttet sanktioner til overskridelse af fristen, og for sen afholdelse af en ordinær generalforsamling er ikke en ugyldighedsgrund. 

Når generalforsamlingsdatoen er planlagt, kan ejendommens controller planlægge sin årsafslutning og overdragelse af regnskabsmateriale til revisor, ligesom bestyrelse kan planlægge indkaldelse, dagsorden og øvrige parametre frem mod generalforsamlingen. 

Lokaler

I nogle vedtægter er det bestemt, hvor generalforsamlingen skal holdes. 

Uanset hvor mødet skal holdes, er det vigtigt at finde et lokale til generalforsamlingen i god tid, så alle medlemmer ved, hvor de skal mødes på den specifikke dag. 

Regnskabsafslutning

Regnskabsafslutning er en regnskabsteknisk øvelse, der danner fundamentet for ejendommens årsregnskab. 

Regnskabsafslutningen sker i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og er en afgørende del af generalforsamlingen.

Indkaldelse

Der er mange formalia, der skal overholdes, når ejendommens medlemmer skal indkaldes til generalforsamlingen. 

Administrator er bestyrelsens tætteste samarbejdspartner i denne forbindelse, og det er vigtigt i samarbejder om årets vigtigste møde. 

Q-munity

Hos Qvortrup er vi stolte af at kunne tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere en række forskellige værktøjer, der kan være med til at optimere og forbedre deres ejendomsfællesskaber.

Et af disse værktøjer er vores nyhedsbrev, Q-munity, som er målrettet foreningsfællesskabet og den frivillige bestyrelse.

Q-munity indeholder en række spændende artikler og nyheder, der alle er relevante og brugbare for ejendomsfællesskaber og deres bestyrelser.

Digitale vejledninger

Vi har lavet en række digitale vejledninger som vil hjælpe og vejlede dig igennem en bred vifte af forhold, der er afgørende for den professionelle udlejer og den frivillige bestyrelse såvel som beboere i et ejendomsfællesskab.

Med vores vejledninger kan du finde svar på de spørgsmål, der måtte opstå i ejendomsfællesskabet.

Vores vejledninger er let-læselige og giver praktiske værktøjer og støtte til at skabe et harmonisk og velfungerende fællesskab.

Du kan gå på opdagelse i vores vejledninger gennem linket nedenfor.