Fastsættelse af generalforsamlingsdato

Bestyrelsen bør allerede ved regnskabsårets afslutning, planlægge datoen for den ordinære generalforsamling.

Des hurtigere datoen er fastsat, des bedre grundlag er der for at planlægge den øvrige del af generalforsamlingen.

Der er mange forhold, der skal forberedes inden generalforsamlingen kan afvikles, og derfor er det vigtigt, at der i god tid er afsat en endegyldig deadline i generalforsamlingsdatoen. 

Generalforsamlingsdato

Bestyrelsen bør planlægge datoen i samråd med administrator, hvis denne skal være med til at forberede og afvikle generalforsamlingen. 

Datoen skal desuden opfylde de kriterier, der er i vedtægten herfor. 

Det er typisk et krav, at den ordinære generalforsamling afholdes 3-6 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Der  er dog ikke knyttet sanktioner til overskridelse af fristen, og for sen afholdelse af en ordinær generalforsamling er ikke en ugyldighedsgrund. 

Når generalforsamlingsdatoen er planlagt, kan ejendommens controller planlægge sin årsafslutning og overdragelse af regnskabsmateriale til revisor, ligesom bestyrelse kan planlægge indkaldelse, dagsorden og øvrige parametre frem mod generalforsamlingen. 

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…