Indkaldelse til generalforsamling

Det er foreningens vedtægt, der sætter rammerne for hvordan og hvornår I skal indkalde medlemmerne til den ordinære generalforsamling. 

De fleste vedtægter bestemmer, at indkaldesen skal ske med 14 dages varsel, og i dag kan de fleste indkaldelser senest elektronisk på mail. 

Indkaldelse til generalforsamling

Hvad indkaldelsen skal indeholde, bestemmes af vedtægten, men som udgangspunkt er det tid, sted og dagsorden.

 

I nogle foreninger er det et krav, at årsregnskab og budget sendes som bilag sammen med indkaldelsen, så medlemmerne kan orientere sig i disse forud for mødet.

I nogle foreninger er det desuden et krav, at generalforsamlingen varsles inden indkaldelsen. Dette er typisk med 4 ugers varsel, men afhænger af vedtægten.

Sammen med indkaldelsen bør der desuden fremsendes fuldmagter, så de medlemmer, der ikke kan deltage fysisk, kan blive repræsenteret ved fuldmagt på generalforsamlingen. 

Husk altid at se efter formkrav og regler for indkaldelse i vedtægten. 

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…