Fremmøde og fuldmagter

Når det handler om mulighederne for at deltage i generalforsamlinger ved fremmøde og fuldmagter henvises til vedtægten. 

Det er nemlig vedtægten, der sætter rammerne for, hvem der må deltage i generalforsamlingen. 

Som udgangspunkt er generalforsamlingen alene et foreningsmøde for dennes medlemmer, men det kan være nødvendigt at invitere rådgivere eller bisiddere til mødet. Om det er muligt, fremgår af vedtægten. 

Administrator må altid deltage i generalforsamlingen.

 

Fremmøde og fuldmagter

Hvis et medlem ikke kan deltage fysisk i generalforsamlingen, kan denne afgive en fuldmagt til en anden i henhold til vedtægtens regler herfor. 

Fuldmagten der afgives, må ikke indeholde oplysninger om, hvad fuldmagtsgiver stemmer til de forskellige dagsordenspunkter, medmindre brevstemmer er tilladt. 

Når et medlem afgiver fuldmagt, afgives denne som en substitutionsret, hvilket betyder, at fuldmagtstageren (altså vedkommende der modtager fuldmagten) deltager i generalforsamlingen på vegne af medlemmet. 

Det betyder også, at alle forhold omkring generalforsamlingen, skal aftales de to indbyrdes  – herunder eventuel stemmefordeling. 

Registrering af deltagelse på generalforsamlingen

Når generalforsamlingen afvikles, skal de medlemmer, der deltager i generalforsamlingen (fysisk eller ved fuldmagt), registreres.

Det sker altid som det første på generalforsamlingen. 

Det er vigtigt at registrere alle deltagere inden afvikling af generalforsamlingen, da det er afgørende, om mødets enkelte dagsordenspunkter er godkendt, vedtaget eller forkastet i henhold til regler om flertalsvedtagelse og generalforsamlingens gyldighed. 

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…