Dirigent på generalforsamling

Det er ejendommens bestyrelse der har ansvaret for afvikling af generalforsamlingen, og derfor er det også denne, der skal byde forsamlingen velkommen.

Når foreningens medlemmer er budt velkommen til generalforsamlingen, skal der vælges en dirigent, som skal dirigere mødet og sikre god ro og orden. 

Bestyrelsen bør indstille den person, som de mener skal være generalforsamlingens dirigent.

Det giver god mening at vælge en dirigent som kan forholde sig objektivt og nøgternt til generalforsamlingen, og derfor er det at foretrække, at dirigenten ikke er medlem af foreningen. 

Valg af generalforsamlingens dirigent er typisk det første punkt på dagsordenen. 

Er det en del af administrationsaftalen vil Administrator typisk tilbyde sit kandidatur som dirigent og referent.

 

 

Dirigent på generalforsamling

Dirigentens indledende rolle er at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen kan afvikles på baggrund af de krav, der findes i vedtægten. 

Kravene tæller blandt andet deltagerantal og varsel af generalforsamlingen.

Derudover er det dirigenten, der dirigerer generalforsamlingen, og herunder har vedkommende pligt til at styre talerække og begrænse diskussioner, så der sikres god ro og orden.

Det er tillige dirigenten, der vurderer om dagsordenens punkter er godkendt, vedtaget eller forkastet, ligesom dirigenten skal ophæve generalforsamlingen, når dagsordenen er udtømt.

Drejebog for generalforsamling

Drejebog for generalforsamling til bestyrelsen Der er mange forhold og opgaver at tage højde for, når en generalforsamling skal planlægges…